800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - IX. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2007 do 30.09.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Pronájem individuálně
1.2. Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem

100,-

1.3. V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení 10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50,-
1.4. Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky 5.000,- ročně + 19% DPH

2.  Trezorová skříň

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Pronájem

individuálně

2.2. Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně 5.000,- ročně + 19% DPH

3. Úschova

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s.
(s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje)
3.1.1. měsíčně 100,- + 19% DPH
3.1.2. ročně max. 500,- + 19% DPH
3.2. Úschova pro soudy ročně bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně
(s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje)
500,- + 19% DPH 
3.3. Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100,-
3.4. Uložení nevyzvednutých vkladových produktů 5.000,- ročně + 19% DPH

4. Poskytované informace

PoložkaTextCena v Kč
4.1.
  • Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)
  • Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu v zahraničí atd.)
250,- + 19 % DPH

5. Telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Telefax za stránku, dálnopis, telegram za zprávu 60,-
5.2. SWIFT za zprávu 150,-
5.3. Vydání (příp. zaslání faxem) potvrzení SWIFTové zprávy 100,- + tel. poplatky
5.4. Odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby podle platného sazebníku kurýrní služby

Na telekomunikační a poštovní služby se uplatní základní sazba DPH 19%.

6. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Vyhotovení plné moci pracovníkem České spořitelny, a.s. 50,-
6.2. Za zprostředkování prodeje pamětních mincí a medailí
6.2.1.za 1 ks mince (medaile)
6.2.1.1.zlaté - provedení standard200,- + 19% DPH
6.2.1.2. zlaté - provedení PROOF 300,- + 19% DPH
6.2.1.3. ostatní kovy - provedení standard 20,- + 19% DPH
6.2.1.4.ostatní kovy - provedení PROOF40,- + 19% DPH
6.2.2.za 1 sadu oběžných pamětních mincí (medailí)50,- + 19% DPH
6.3. Pořízení klientem vyžádané kopie dokladu v souvislosti s bankovními operacemi (kromě výpisu z účtu) - za stránku 5,-
6.4. Pořízení kopie dokladu staršího 2 let - za stránku Pozn.: + cena za vyhledání dokladu dle položky 6.5. v případě časově náročného vyhledávání 100,-
6.5. Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých Pozn.: Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 19% stanovené zákonem. 75,-

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. tiskopisy) i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.10.2007 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 17.9.2007

Ing. Jiří Škorvaga, CSc. v.r.,
člen přestavenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2007 do 30.09.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 19.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,110 + 0,08%
USD 21,829 + 0,15%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster