800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - IV. Kartové služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Kreditní karty České spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2014 do 30.04.2014. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Sjednání, přechod, zrušení

  Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Chytrá karta České spořitelny*) Penzijní karta České spořitelny**) Kreditní karta Kooperativa a Kapitol
Sjednání/změna úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Přechod z jiné kreditní karty zdarma zdarma x
Zrušení zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
*) Chytrou kartu České spořitelny není možné sjednat od 17.8.2012
**) Penzijní kartu České spořitelny není možné sjednat od 23.6.2012

1.2.  Služby zdarma v měsíční ceně

  Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny Kreditní karta Kooperativa a Kapitol  
Garance nejnižší ceny x zdarma x x
Ochrana nákupu při zničení či krádeži zdarma x x
Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Odměna za platbu kartou zdarma zdarma x zdarma zdarma
 Zůstatkové SMS x zdarma

Odměna za platbu kartou je počítána z bezhotovostních plateb kartou zúčtovaných v měsíčním cyklu (částka je zaokrouhlena na celé koruny). Pro účely poskytnutí příspěvku v daném účetním cyklu je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace 

 • u Kreditní karty Odměna České spořitelny ve výši 1 % z  platby (maximálně 350 Kč/účetní cyklus) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty, nebo body za placení kartou a jejich výměna za odměny v Bonus programu, za každých 15 Kč platby 1 bod
 • u Kreditní karty World České spořitelny ve výši 1 % z  tuzemské platby a 2 % ze zahraniční platby (maximálně   1 000 Kč/účetní cyklus) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty, nebo body za placení kartou a jejich výměna za odměny v Bonus programu, za každých 10 Kč platby 1 bod (maximálně 1 000 Kč/účetní cyklus)
 • u Penzijní karty České spořitelny ve výši 2 % z platby (maximálně 300 Kč/účetní cyklus)na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny
 • u Kreditní karty Kooperativa a Kapitol ve výši 2 % z platby (maximálně 2000 Kč/účetní cyklus) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty. Odměna je počítána také z plateb pojistného zadaných ve prospěch účtů Kooperativy.

1.3.  Správa a vedení kartového účtu - měsíčně

  Kreditní karta Odměna České spořitelny Kreditní karta World České spořitelny Kreditní karta Kooperativa a Kapitol  
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně 39 59 69*
*  V prvním účetním období není poplatek účtován. V dalších obdobích je poplatek účtován v případě, když za účetní období nebude provedena žádná hotovostní nebo bezhotovostní transakce kartou.  
  Chytrá karta České spořitelny - standardní cena  Chytrá karta České spořitelny - cena pro studenty  Penzijní karta České spořitelny
Pásmo I: 0 až 1 služba  19
Pásmo II: 2 až 3 služby  49 30 
Pásmo III: 4 až 5 služeb  69 50 
Pásmo IV: 6 služeb 89 70 
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně  49
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního cyklu, ve kterém byla změna provedena.

Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:
 • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
 • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny nebo na kartový účet příslušné kreditní karty České spořitelny:  za každých 1 000 Kč téže platby odměna 10 Kč na jeden ze zvolených účtů. V případě Penzijní karty České spořitelny možná odměna pouze do Penzijního fondu České spořitelny
 • Bonus program: Body za placení Chytrou kartou České spořitelny a jejich výměna za odměny: za každých 15 Kč téže platby 1 bod.
 • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou a zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního cyklu, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma .
 • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
 • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce. Úroky a poplatky generované v období splátkových prázdnin budou klientovi zaúčtovány v nejbližší následující požadované Celkové minimální úhradě.

1.4.  Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně

  Kreditní karta Odměna České spořitelny Kreditní karta World České spořitelny  Kreditní karta Kooperativa a Kapitol   Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny
Základní karta   zdarma zdarma zdarma 199
Karta z galerie - výběr z galerie obrázků  zdarma x 349
Vlastní karta - vlastní obrázek na kartě  zdarma x 349
Gold karta - karta s prestižním vzhledem   x 899
Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně   x x 349 *)
u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši
*) zdarma  při splnění obratu 60.000 Kč za rok

1.5.  Dokoupitelné služby - ceny jsou účtovány samostatně

  Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Kreditní karta Kooperativa a Kapitol Kreditní karta Kredit+ České spořitelny
Zůstatkové SMS  10 zdarma 10 10
Splátkové prázdniny  10 10 10 10
Prodloužená záruka  15 15 15 15
  Kreditní karta Odměna České spořitelny, Kreditní karta World České spořitelny, Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny, Kreditní karta Kredit+ České spořitelny
Úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně 29
Pojištění viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

1.6.  Zvláštní způsob čerpání

  Kreditní karta Odměna České spořitelny, Kreditní karta World České spořitelny, Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny, Kreditní karta Kredit+ České spořitelny, Kreditní karta Kooperativa a Kapitol
Čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem  290
Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele kreditní kartou České spořitelny 2,97% z refinancované částky
Splátkové programy - čerpání finančních prostředků zdarma
Splátkové programy - poplatek za předčasné ukončení  500

2.  Další typy karet

2.1.  Mezinárodní debetní karty

  VISA ELECTRON  VISA CLASSIC VISA GOLD Bezkontaktní nálepka 
Vydání/používání karty - ročně  vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny Junior 400 vydává se pouze k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny vydává se v rámci Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny II a Osobního konta České spořitelny  
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

2.2.  Mezinárodní předplacené karty (elektronické)

  MAESTRO předplacená - základní,
MAESTRO předplacená - dodatková 
Vydání/používání karty - ročně  230

2.3.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

Debetní karty  JUNIOR X konto (bankomatová karta)  VISA ELECTRON Student+,
MAESTRO UK Student+ 
VISA ELECTRON, MAESTRO  MasterCard STANDARD, MasterCard STANDARD UK MasterCard GOLD VISA Gold Exclusive
Používání karty - ročně  zdarma v rámci X konta *) zdarma v rámci programu Student+ 200 400**) pouze k Osobnímu účtu České spořitelny 3.700
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny
*) platí i pro účty založené do 30.9.2006 pod názvem Xtra konto
**) karta MasterCard STANDARD vydaná v automatické výměně namísto karty Maestro UK Student+ v rámci Programu Student+ je zdarma po dobu platnosti této karty (max. 3 roky) 
Kreditní karty  Kredit+ České spořitelny
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně 10

3.  Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

3.1.  Cestovní pojištění - ročně

   
Comfort - pojištění držitele karty  300
Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) 1.500
Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny. Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny.Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.

3.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně

  Kreditní karta World, Kreditní karta Kooperativa a Kapitol    Ostatní typy karet
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)
od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám 
 x 170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč) 320 320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč) 480 480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč) 780 780

3.3.  Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám - měsíčně

   
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  0,49% z dlužné částky na konci účetního období
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,89% z dlužné částky na konci účetního období
*) kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

3.4. Pojištění vyčerpané částky

   
Soubor  pojištění – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta  zaměstnání / hospitalizace    1,00 % měsíčně z dlužné částky na konci účetního období

4.  Ostatní služby ke kartám

4.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty zdarma
Změna PIN  zdarma

4.2.  Výpis z kartového účtu

  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný výpis zdarma zdarma + poštovné 45
Mimořádný výpis na žádost klienta  x 30 + poštovné

4.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na Informační lince ČS Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  
Odemknutí/zamknutí karty   30 zdarma
Změna transakčních limitů ke kartě   30 zdarma

4.4.  Zaslání karty, PIN/expresní vydání debetní karty

   
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby 3.000 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty
Zaslání PIN k platební kartě
 • prostřednictvím SMS na mobilním telefonu
 • poštou
zdarma

4.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu  zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

4.6.  Smluvní pokuta za prodlení

   
Smluvní pokuta za prodlení  500
*) Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti)  účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru  maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.

4.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)  3.000

4.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na debetní platební kartu    190
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
 • elektronické
 • embosované
 • dodatečné sjednání a zrušení služby Slevový program Sphere card nebo při změně vzhledu karty 
200
Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Cena není účtována u karet vydaných k Osobnímu kontu České spořitelny. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Ceníku.

Od 1.10.2011 došlo ke změně odchodního názvu karty z Chytrá karta plus na Penzijní karta České spořitelny.Parametry a podmínky užívání karty a kartového účtu se nemění.

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.3.2014 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2014 do 30.04.2014. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster