800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - IV. Kartové služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 30.11.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Sjednání, přechod, zrušení

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Sjednání/změna úvěrového limitu zdarma zdarma
Přechod z kreditní karty Kredit+ zdarma
Zrušení zdarma zdarma

1.2.  Služby zdarma v měsíční ceně

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Garance nejnižší ceny zdarma x
Ochrana nákupu při zničení či krádeži zdarma x
Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání) zdarma zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu zdarma zdarma
Odměna do Penzijního fondu České spořitelny *) x zdarma
*) Odměna za placení Penzijní kartou České spořitelny**) na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: odměna ve výši 2% je počítána z bezhotovostních plateb kartou zúčtovaných v měsíčním cyklu (částka je zaokrouhlena na celé koruny), maximální výše je 300 Kč za cyklus. Pro účely poskytnutí příspěvku v daném účetním cyklu je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace.

1.3.  Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Základní karta   199
Karta z galerie - výběr z galerie obrázků  349
Vlastní karta - vlastní obrázek na kartě  349
Gold karta - karta s prestižním vzhledem   899
Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně   x 349 *)
u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši
*) zdarma  při splnění obratu 60.000 Kč za rok

1.4.  Správa a vedení kartového účtu - měsíčně

  Chytrá karta České spořitelny - standardní cena  Chytrá karta České spořitelny - cena pro studenty  Penzijní karta České spořitelny**)
Pásmo I: 0 až 1 služba  19
Pásmo II: 2 až 3 služby  49 30 
Pásmo III: 4 až 5 služeb  69 50 
Pásmo IV: 6 až 7 služeb  89 70 
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně  49
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního cyklu, ve kterém byla změna provedena.


Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:
  • Slevový program Sphere card:  Okamžitá sleva 5 – 30 % při platbách Chytrou kartou České spořitelny u obchodníků programu Sphere card v České a Slovenské republice.
  • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
  • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny: Odměna za placení Chytrou kartou České spořitelny na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: za každých 1 000 Kč téže platby odměna 10 Kč.
  • Bonus program: Body za placení Chytrou kartou České spořitelny a jejich výměna za odměny: za každých 15 Kč téže platby 1 bod.
  • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou a zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního cyklu, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma .
  • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
  • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce. Úroky a poplatky generované v období splátkových prázdnin budou klientovi zaúčtovány v nejbližší následující požadované Celkové minimální úhradě.


1.5.  Dokoupitelné služby - ceny jsou účtovány samostatně

  Chytrá karta České spořiteny, Penzijní karta České spořitelny**)
Úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně 29
Pojištění viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

1.6.  Zvláštní způsob čerpání

  Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**)
Půjčka na kartě - čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem  290
Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele Chytrou kartou České spořitelny 2,97% z refinancované částky
Splátkové programy - čerpání finančních prostředků zdarma
Splátkové programy - poplatek za předčasné ukončení  500

2.  Další typy karet

2.1.  Mezinárodní debetní karty

  VISA ELECTRON  VISA CLASSIC VISA GOLD
Vydání/používání karty - ročně  vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny Junior 400 vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

2.2.  Mezinárodní předplacené karty (elektronické)

  MAESTRO předplacená - základní,
MAESTRO předplacená - dodatková 
Vydání/používání karty - ročně  230

2.3.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

Debetní karty  JUNIOR X konto (bankomatová karta)  VISA ELECTRON Student+,
MAESTRO UK Student+ 
VISA ELECTRON, MAESTRO  MasterCard STANDARD, MasterCard STANDARD UK MasterCard GOLD VISA Gold Exclusive
Používání karty - ročně  zdarma v rámci X konta *) zdarma v rámci programu Student+ 200 400**) pouze k Osobnímu účtu České spořitelny 3.700
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny
*) platí i pro účty založené do 30.9.2006 pod názvem Xtra konto
**) karta MasterCard STANDARD PARTNER vydaná v automatické výměně namísto karty Maestro UK Student+ v rámci Programu Student+ je zdarma po dobu platnosti této karty (max. 3 roky) 
Kreditní a charge karty  Kredit+ VISA ELECTRON - základní i dodatková  Kredit+ VISA CLASSIC - základní,
Kredit+ MasterCard - základní,
Kredit+ MasterCard UK - základní
 Kredit+ VISA GOLD - základní, Kredit+ MasterCard GOLD - základní,  Kredit+ Master Card GOLD UK - základní Kredit+ VISA CLASSIC - dodatková,
Kredit+ MasterCard - dodatková,
Kredit+ MasterCard UK - dodatková 
 Kredit+ VISA GOLD - dodatková, Kredit+ MasterCard GOLD - dodatková, Kredit+ MasterCard GOLD UK - dodatková  VISA GOLD charge 
Používání karty - ročně   120 300 2.700 190 1.700 4.700

3.  Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

3.1.  Cestovní pojištění - ročně

   
Comfort - pojištění držitele karty  300
Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) 1.500
Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny**). Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny. Od 20.4.2009 se nesjednává nové pojištění Comfort a Comfort Family ke kreditním kartám Kredit+. Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.

3.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně

   
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)  170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč) 320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč) 480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč) *) 780
*) pro Penzijní kartu České spořitelny**) produkt dostupný od 15.11.2010
 

3.3.  Pojištění schopnosti splácet k Chytré kartě České spořitelny a ke kreditní kartě Kredit+ - měsíčně

   
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  0,49% z dlužné částky na konci účetního cyklu
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,89% z dlužné částky na konci účetního cyklu
*) kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

4.  Ostatní služby ke kartám

4.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty zdarma
Změna PIN  6 *)
*) do 15.1.2012 zdarma

4.2.  Výpis z kartového účtu

  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný výpis zdarma zdarma + poštovné 45
Mimořádný výpis na žádost klienta  x 30 + poštovné

4.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  
Odemknutí/zamknutí karty   30 6 *)
Změna transakčních limitů ke kartě   30 6 *)
*) do 15.1.2012  zdarma

4.4.  Zaslání karty/expresní vydání debetní karty

   
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby 3.000 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty

4.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu  zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

4.6.  Upomínka při neuhrazení předepsané splátky na kartový účet Chytré karty České spořitelny/ Penzijní karty České spořitelny**)/ kreditní/ charge karty

   
Nedodržení data splatnosti u Chytré karty České spořitelny a kreditní karty Kredit+  250
1.upomínka, 2.upomínka, 3.upomínka  300,- + poštovné

4.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)  3.000

4.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na debetní platební kartu    190
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
  • elektronické
  • embosované
  • dodatečné sjednání a zrušení služby Slevový program Sphere card nebo při změně vzhledu karty 
200
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Správa a vedení kartového účtu pro kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Sazebníku. U karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny se cena za vydání nové karty neúčtuje.

**)Od 1.10.2011 došlo ke změně odchodního názvu Vaší karty z Chytrá karta plus na Penzijní karta České spořitelny.Parametry a podmínky užívání Vaší karty a kartového účtu se nemění

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.10.2011 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 26.9.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 30.11.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster