800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - IV. Kartové služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Chytrá karta České spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 20.10.2010 do 31.10.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Sjednání, přechod, zrušení

   
Sjednání/změna úvěrového limitu k Chytré kartě České spořitelny   zdarma
Přechod z kreditní karty Kredit+ na Chytrou kartu České spořitelny   zdarma
Zrušení Chytré karty České spořitelny - do 12 úplných účetních cyklů (zúčtovacích období) včetně od žádosti o první kartu vydanou ke kartovému účtu 300
Zrušení Chytré karty České spořitelny - nad 12 měsíců zdarma

1.2.  Služby zdarma v měsíční ceně

   
Garance nejnižší ceny zdarma
Ochrana nákupu při zničení či krádeži zdarma
Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání) zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu zdarma

1.3.  Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně

   
Základní karta   199
Karta z galerie - výběr z galerie obrázků  349
Vlastní karta - vlastní obrázek na kartě  349
Gold karta - karta s prestižním vzhledem    899
u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši

1.4.  Správa a vedení kartového účtu - měsíčně

  Standardní cena  Cena pro studenty 
Pásmo I: 0 až 1 služba  19
Pásmo II: 2 až 3 služby  49 30 
Pásmo III: 4 až 5 služeb  69 50 
Pásmo IV: 6 až 7 služeb  89 70 
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního cyklu, ve kterém byla změna provedena.


Volitelné služby:
  • Slevový program Sphere card:  Okamžitá sleva 5 – 30 % při platbách Chytrou kartou České spořitelny u obchodníků programu Sphere card v České a Slovenské republice.
  • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
  • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny: Odměna za placení Chytrou kartou České spořitelny na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: za každých 1 000 Kč téže platby odměna 10 Kč.
  • Bonus program: Body za placení Chytrou kartou České spořitelny a jejich výměna za odměny: za každých 15 Kč téže platby 1 bod.
  • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou a zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního cyklu, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma .
  • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
  • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce


1.5.  Dokoupitelné služby - ceny jsou účtovány samostatně

   
Úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně 29
Pojištění viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

1.6.  Zvláštní způsob čerpání

   
Půjčka na kartě - čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem  290
Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele Chytrou kartou České spořitelny 2,97% z refinancované částky

2.  Další typy karet

2.1.  Mezinárodní debetní karty

  VISA ELECTRON, MAESTRO  MasterCard STANDARD PARTNER,
VISA CLASSIC PARTNER 
VISA GOLD PARTNER,
MasterCard GOLD PARTNER 
Vydání/používání karty - ročně  200 400*) vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

*) karta MasterCard STANDARD PARTNER vydaná v automatické výměně namísto karty Maestro UK Student+ v rámci Programu Student+ je zdarma po dobu platnosti této karty (max. 3 roky)

2.2.  Mezinárodní kreditní karty Kredit+ (embosované)

  Kredit+ VISA GOLD - základní,
Kredit+ MasterCard GOLD - základní 
Kredit+ VISA GOLD - dodatková,
Kredit+ MasterCard GOLD - dodatková 
Vydání/používání karty - ročně  2.700 1.700

2.3.  Mezinárodní předplacené karty (elektronické) - ročně

  MAESTRO TRANSFEROVÁ - základní,
MAESTRO TRANSFEROVÁ - dodatková 
Vydání/používání karty ročně  230

2.4.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

Debetní karty  JUNIOR X konto (bankomatová karta)  VISA ELECTRON Student+,
MAESTRO UK Student+ 
MasterCard PARTNER UK VISA GOLD
Používání karty - ročně  zdarma v rámci X konta *) zdarma v rámci programu Student+ 400 3.700
*) platí i pro účty založené do 30.9.2006 pod názvem Xtra konto
Kreditní a charge karty  Kredit+ VISA ELECTRON - základní i dodatková  Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER - základní,
Kredit+ MasterCard PARTNER - základní,
Kredit+ MasterCard PARTNER UK - základní
 Kredit+ Master Card GOLD UK - základní Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER - dodatková,
Kredit+ MasterCard PARTNER - dodatková,
Kredit+ MasterCard PARTNER UK - dodatková 
 Kredit+ MasterCard GOLD UK - dodatková  VISA GOLD charge (embosovaná) 
Používání karty - ročně   120 300 2.700 190 1.700 4.700

3.  Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

3.1.  Cestovní pojištění - ročně*)

   
Comfort - pojištění držitele karty  300
Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) 1.500
Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny. Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny. Od 20.4.2009 se nesjednává nové pojištění Comfort a Comfort Family ke kreditním kartám Kredit+. Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.

3.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně*)

   
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)  170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč) 320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč) 480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč   780

 

3.3.  Pojištění schopnosti splácet k Chytré kartě České spořitelny a ke kreditní kartě Kredit+ - měsíčně

   
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  0,49% z dlužné částky na konci účetního cyklu
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,89% z dlužné částky na konci účetního cyklu
*) kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

4.  Ostatní služby ke kartám

4.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty zdarma
Změna PIN  50

4.2.  Výpis z kartového účtu

  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný výpis zdarma zdarma + poštovné 45
Mimořádný výpis na žádost klienta  x 30 + poštovné

4.3.  Úprava limitů karty

   
Odemknutí/zamknutí karty   30
Změna transakčních limitů ke kartě   30

4.4.  Zaslání karty/expresní vydání debetní karty

   
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby 3.000 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty

4.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu  zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

4.6.  Upomínka při neuhrazení předepsané splátky na kartový účet Chytré karty České spořitelny/ kreditní/ charge karty

   
Nedodržení data splatnosti u Chytré karty České spořitelny a kreditní karty Kredit+  250
1.upomínka, 2.upomínka, 3.upomínka  300,- + poštovné

4.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)  3.000

4.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na debetní platební kartu    190
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
  • elektronické
  • embosované
  • dodatečné sjednání a zrušení služby Slevový program Sphere card nebo při změně vzhledu karty 
200
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Správa a vedení kartového účtu pro kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Sazebníku. U karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny se cena za vydání nové karty neúčtuje.

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 20.10.2010 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 12.10.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 20.10.2010 do 31.10.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster