800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - IV. Kartové služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Chytrá karta České spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2008 do 31.08.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Sjednání/změna limitu k Chytré kartě České spořitelny zdarma
1.2. Přechod z kreditní karty Kredit+ na Chytrou kartu České spořitelny zdarma
1.3. Zrušení Chytré karty České spořitelny zdarma; 300,- při zrušení do 12 měsíců včetně od počátku platnosti karty*)
1.4. Cena Chytré karty České spořitelny

*) Platí pouze pro první vydanou kartu, to znamená netýká se pokračovacích/náhradních karet.

Služby zdarma k Chytré kartě České spořitelny:

 • Garance nejnižší ceny
 • Ochrana nákupu při zničení či krádeži
 • Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání)
 • Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu  
PoložkaTextCena v Kč
1.4.1. správa a vedení kartového účtu - měsíčně**)
1.4.1.1. pásmo I: 0 až 1 služba 19,-
1.4.1.2. pásmo II: 2 až 3 služby 49,-
1.4.1.3. pásmo III: 4 až 5 služeb 69,-
1.4.1.4. pásmo IV: 6 až 7 služeb 89,-

**) Cena pro studenty: I. pásmo zdarma, ostatní pásma: sleva 19 Kč

Volitelné služby:
 • Slevový program Sphere:  Okamžitá sleva 5 – 30 % při platbách Chytrou kartou České spořitelny u obchodníků programu Sphere v České a Slovenské republice.
 • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
 • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny: Odměna za placení Chytrou kartou České spořitelny na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: za každých 1 000 Kč téže platby odměna 10 Kč.
 • Bonus program: Body za placení Chytrou kartou České spořitelny a jejich výměna za odměny: za každých 15 Kč téže platby 1 bod.
 • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je karta v takovém roce bez ročního poplatku.
 • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
 • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce.
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního cyklu, ve kterém byla změna provedena.  

Ceny za ostatní, výše neuvedené služby a produkty jsou účtovány dle příslušných částí Sazebníku.

PoložkaTextCena v Kč
1.4.2. vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně (U dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši)
1.4.2.1.základní karta 199,-
1.4.2.2.karta z galerie - výběr z galerie obrázků349,-
1.4.2.3.vlastní karta - vlastní obrázek na kartě349,-
1.4.2.4. Gold karta - karta s prestižním vzhledem 899,-
1.5. Dokoupitelné služby
1.5.1. úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně*) 29,-
1.5.2. pojištění zneužití platební karty viz čl. 3.2
1.5.3. pojištění schopnosti splácet viz čl. 3.3

*) Pouze pro pásma III a IV a Gold kartu

Ceny za dokoupitelné služby se účtují samostatně.

PoložkaTextCena v Kč
1.6. Zvláštní způsob čerpání
1.6.1. půjčka na kartě - čerpání finančních prostředků ihned při podání žádosti o Chytrou kartu České spořitelny a uzavření smlouvy o kartovém účtu 290,-
1.6.2. převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele Chytrou kartou České spořitelny 2,97% z refinancované částky

2.  Další typy karet

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Debetní karty - vydání / používání karty - ročně
2.1.1 Domácí bankomatové karty (elektronické)
2.1.1.1.JUNIOR X kontozdarma v rámci X konta *)
2.1.2. Mezinárodní karty (elektronické)
2.1.2.1. VISA ELECTRON Student+,
MAESTRO UK Student+
zdarma v rámci Programu Student+
2.1.2.2. VISA ELECTRON,
MAESTRO
200,-
2.1.3. Mezinárodní karty (embosované)
2.1.3.1. MasterCard STANDARD PARTNER,
MasterCard PARTNER UK,
VISA CLASSIC PARTNER
400,-
2.1.3.2.VISA GOLD debetní3.700,-
2.2. Kreditní karty Kredit+ - vydání / používání karty - ročně
2.2.1. Mezinárodní karty (elektronické)
2.2.1.1. Kredit+ VISA ELECTRON - základní,
Kredit+ VISA ELECTRON - dodatková
120,-
2.2.2. Mezinárodní karty (embosované)
2.2.2.1. Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER - základní,
Kredit+ MasterCard PARTNER - základní,
Kredit+ MasterCard PARTNER UK - základní
300,-
2.2.2.2. Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER - dodatková,
Kredit+ MasterCard PARTNER - dodatková,
Kredit+ MasterCard PARTNER UK - dodatková
190,-
2.2.2.3. Kredit+ VISA GOLD - základní,
Kredit+ MasterCard GOLD - základní,
Kredit+ MasterCard GOLD UK - základní
2.700,-
2.2.2.4. Kredit+ VISA GOLD - dodatková,
Kredit+ MasterCard GOLD - dodatková,
Kredit+ MasterCard GOLD UK - dodatková
1.700,-
2.3. Mezinárodní předplacené karty (elektronické) - ročně
2.3.1. MAESTRO TRANSFEROVÁ - základní,
MAESTRO TRANSFEROVÁ - dodatková
230,-
2.4. Karty u nichž je zastaveno vydávání nových karet - používání karty - ročně
2.4.1.JUNIOR Xtra (bankomatová karta)zdarma v rámci X konta *)
2.4.2.JUNIOR (bankomatová karta)60,-
2.4.3.TREND ( bankomatová karta)220,-
2.4.4.karta T-Mobile RENTA (bankomatová karta)zdarma
2.4.5.VISA GOLD charge (embosovaná)4.700,-

*) Platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto

3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Cestovní pojištění*) - ročně**)
3.1.1.Comfort - pojištění držitele karty300,-
3.1.2.Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti)450,-
3.1.3.Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)1.500,-
3.2. Pojištění zneužití platební karty v případě ztráty nebo odcizení - ročně*)
3.2.1.P10 (pojistné krytí do 10.000,- Kč)170,-
3.2.2.P30 (pojistné krytí do 30.000,- Kč)320,-
3.2.3.P60 (pojistné krytí do 60.000,- Kč)480,-
3.3. Pojištění schopnosti splácet k Chytré kartě České spořitelny a ke kreditní kartě Kredit+ - měsíčně
3.3.1.soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt0,49% z dlužné částky na konci účetního cyklu
3.3.2.soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání0,89% z dlužné částky na konci účetního cyklu

*) Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny. Rovněž se nesjednává k Chytré kartě České spořitelny . Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family
**) Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

4. Ostatní služby ke kartám

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
4.2. Správa a vedení kartového účtu pro kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
4.3. Zaslání karty/expresní vydání debetní karty
4.3.1.zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČRzdarma
4.3.2.zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby2.100,- k ceně karty
4.3.3.expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR3.000,- k ceně karty
4.4. Výpis z kartového účtu
4.4.1.pravidelný výpis (vyhotovení/odeslání)
4.4.1.1. Chytrá karta České spořitelny zdarma/poštovné
4.4.1.2.kreditní karta Kredit+, charge karta, T-Mobile RENTAzdarma/zdarma
4.4.1.3.předplacená kartazdarma/poštovné
4.4.2.mimořádný výpis na žádost klienta (vyhotovení / odeslání)30,-
4.5. Služby dostupné v bankomatu
4.5.1.změna PIN v bankomatech České spořitelny, a.s.50,-
4.5.2.dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny, a.s.zdarma
4.5.3.dotaz na zůstatek účtu, ke kterému je vydána karta VISA v cizím bankomatu20,-
4.6. Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na debetní kartu*) Pozn. Cena je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Sazebníku. U karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny se cena za vydání nové karty neúčtuje. 190,-
4.7. Změna limitů ke kartě
4.7.1. Chytrá karta České spořitelny 30,-
4.7.2.ostatní typy karet
4.7.2.1.první změnazdarma
4.7.2.2.druhá a další změna50,-
4.8. Upomínka při neuhrazení předepsané splátky na kartový účet Chytré karty České spořitelny/ kreditní/ charge karty nebo při překročení sjednaného úvěrového limitu
4.8.1. nedodržení data splatnosti u Chytré karty České spořitelny 250,-
4.8.2. první upomínka (vyhotovení/odeslání) zdarma/poštovné
4.8.3.druhá upomínka (vyhotovení/odeslání)300,-/poštovné
4.8.4.třetí upomínka (vyhotovení / odeslání)500,-/poštovné
4.9. Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100,-
4.10. Zákazy na karty
4.10.1.elektronické a T-Mobile RENTA - přijetí a provedení zákazu200,-
4.10.2.embosované - přijetí a provedení zákazu500,-
4.10.3.provedení zákazu ze strany České spořitelny, a.s., při porušení smlouvy klientem500,-
4.10.4.odvolání zákazuzdarma
4.11. Vyrobení náhradní karty - poplatek účtován při žádosti o náhradní kartu
4.11.1.elektronické100,-
4.11.2.embosované a T-Mobile RENTA200,-
4.12. Emergency servis (pro embosované karty)
4.12.1.vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)2.500,-
4.12.2.výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)1.500,-
4.13. Konverzní poplatek u transakcí mezinárodními kartami účtovaný kartovými asociacemi VISA a MasterCard Int. zdarma
*) Službu je možné využít i pro Chytrou kartu České spořitelny, viz článek 1.4.2.2 a 1.4.2.3.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.7.2008 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 26.6.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2008 do 31.08.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster