800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, GSM banking, Mobilní banka )

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 19.04.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking. Mobilní banka )  SERVIS 24 - Start 
Zřízení služby   zdarma zdarma
Měsíční cena - sporožirové účty včetně Internetového spoření České spořitelny 25 x
Měsíční cena - běžné účty 100
Měsíční cena - pro klienty FSČS bez sporožirového a/nebo běžného účtu x   zdarma
Změna údajů ve smlouvě zdarma
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma x
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření    
     emailem zdarma
     faxem 10
     poštou 25 + poštovné
Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100
Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma
Zrušení služby z podnětu klienta zdarma
  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka )  SERVIS 24 - Start 
Zaslání autorizační SMS  zdarma zdarma
Zaslání konfirmační SMS  zdarma x
Zaslání přihlašovací SMS  1,50 zdarma
Zaslání zůstatkové SMS*)  1,50 x
Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu  1,50
*) lze sjednat k Osobnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24

2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou

   
Čtečka čipových karet - 1 kus 350
Čipová karta - 1 kus 350
Klientský certifikát s platností na 1 rok   
     vygenerování  350
     obnova v termínu  350
     obnova po termínu 450

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.3.2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 19.04.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster