800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - II. Platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 04.12.2012 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  • v české měně
  • v cizí měně prováděné uvnitř banky

1.1.  Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy/domácí platby (za položku)

  SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví   SERVIS 24 Telebanking - služby telefonní bankéř  Bankomat / platbomat České spořitelny   Sběrný box   Pošta  Přepážka 
Převzetí platebního příkazu   2*) 15 6 15 - standardní formulář 15 - standardní formulář 15 - standardní formulář
40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář
Provedení zrychleného platebního příkazu   125 125 x x 125
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu   55
*) pro Internetové spoření České spořitelny převzetí jednoho jednorázového platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 Internetbanking měsíčně zdarma, každý další příkaz v měsíci zpoplatněn sazbou 65 Kč

1.2.  Ostatní odchozí bezhotovostní platby

  SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka  Bankomat České spořitelny  Přepážka  Obchodník 
Platba kartou   zdarma
Dobití mobilního telefonu  2 zdarma
Platba poštovní poukázkou typu B 15 + cena dle ceníku České pošty

1.3.  Trvalý příkaz / souhlas s inkasem (trvalá platba, inkaso/SIPO)

  Přímé bankovnictví  Přepážka 
Zřízení  zdarma zdarma
Změna, zrušení z podnětu klienta zdarma zdarma
Realizace (za položku)  5 5

1.4.  Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

   
Došlá bezhotovostní platba (za položku)   5
Příplatek za platbu z/do jiné banky (clearingové centrum ČNB)   2
Poplatek za došlou platbu (včetně příplatku za platbu z/do jiné banky) se neúčtuje u účtů s názvem X konto a pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto a Šikovné spoření České spořitelny,  Šikovné spoření České spořitelny Plus a Internetové spoření České spořitelny.

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

2.1.  Vklad hotovosti

  Vkladový bankomat České spořitelny  Přepážka 
Na účty vedené u ČS   6 zdarma
Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace *)   x zdarma
Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace *)   2%, min. 125
Třetí osobou (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu) 65
Na účty vedené u jiných bank v ČR**)  40 2%, min. 125 
*) počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min práce 75 Kč. 

**) netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřinných společností České spořitelny, a.s. V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č.136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min.práce 75 Kč

2.2.  Výběr hotovosti

  Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky / cash advance (v ČR)    Bankomat ERSTE GROUP*)  Bankomat jiné banky / cash advance (v zahraničí)    Přepážka  Obchodník 
Kartou  6 40 6 125
Kreditní kartou Odměna České spořitelny a Kreditní kartou World České spořitelny  19 40 19 125
Dokladem  65
Cash back  zdarma
*)Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank&Steiermärkische Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Erste Bank Ukrajina, Banca Comerciala Romana Rumunsko, BCR Chissinau Moldavsko, Erste Bank Podgorica Černá Hora, Sparkasse Bank Makedonie, Sparkasse Bank Bosna a Hercegovina

2.3.  Ostatní hotovostní operace

   
Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 ks každé denominace*)   zdarma
Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 ks každé denominace*)  2%, min. 125
*) počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

3.1.  Vklad hotovosti

   
Vklad Kč   1%, min. 40
Vklad  bankovek cizí měny do ekvivalentu 500.000 Kč včetně zdarma
Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent 500.000 Kč  0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)   20%, min. 125
Vklad bankovek cizí měny v prekluzi   20%, min. 125

3.2.  Výběr hotovosti

   
Výběr Kč  2%, min. 40
Výběr cizí měny  0,15%, min. 40

4.  Zahraniční platební styk

4.1.  Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně (zahraniční platby)

   
Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny,a.s.*)  50
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0  500
Příplatek za úhradu PRIEURO  750
*) na platebním příkazu musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC)
   
Úhrada v měně EUR 
  • ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba) 
    Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC)  
  • přeshraniční převod *)
  • SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně) *)
 
220
SEPA převod nad 50.000 EUR*)
Ostatní platby v EUR do EU/EHP
1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0  500
Příplatek za úhradu PRIEURO 750
*) přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.
   
Ostatní úhrady do zahraničí a úhrady do tuzemských bank v cizí měně   1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní úhradu (ve lhůtě D+1)   250
Příplatek za expresní úhradu (ve lhůtě D+0)   500
   
Příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě         200
   
Zřízení / změna / zrušení trvalého příkazu do zahraničí  zdarma
   
Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce)   100
Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu   zdarma
Zm ěna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedené mu platební mu p říkazu do zahraničí 500 + ceny zahr. banky

4.2.  Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně

   
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s.   zdarma
Úhrada v měně EUR
  • od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP
  • přeshraniční převod *)
  • SEPA převod do 50.000 EUR *)   
100
Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York   100
Ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad 50.000 EUR 1%, min. 100, max. 950
Šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí  200 + ceny zahr. banky
*) přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.

5.  Obecné položky

   
Oznámení o neprovedených platebních příkazech *)    10 (+poštovné při zaslání na adresu klienta)
Za potvrzení o složení prostředků  na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta    500 + 20% DPH
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr   500
*) cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 04.12.2012 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster