800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - II. Platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2009 do 30.06.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
 • v české měně
 • v cizí měně prováděné uvnitř banky
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Převzetí platebního příkazu (účetní položka)
1.1.1. přes přímé bankovnictví prostřednictvím:
1.1.1.1.
 • SERVIS 24 (Telebanking - automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking)
 • Ostatních služeb přímého bankovnictví
2,-
1.1.1.2.
 • SERVIS 24 Telebanking - telefonní bankéř
3,50
1.1.2.prostřednictvím bankomatu ČS5,-
1.1.3.
 • poštou,
 • prostřednictvím sběrného boxu,
 • na přepážce
8,-
1.2. Zpracování platebního příkazu na přepážce (okamžitě po převzetí) 45,-
1.3. Provedení zrychleného příkazu k úhradě
1.3.1.přes clearingové centrum prostřednictvím služby přímého bankovnictví

200,- + cena dle položky 1.1.1.2.

1.3.2.přes clearingové centrum jinak než prostřednictvím služby přímého bankovnictví

200,- + cena dle položky 1.1.3.

1.4. Trvalý příkaz / souhlas s inkasem
1.4.1.zřízenízdarma
1.4.2.realizace (účetní položka)5,-
1.4.3.změna, zrušení z podnětu klienta:
1.4.3.1.zadaná prostřednictvím služby přímého bankovnictvízdarma
1.4.3.2.zadaná na pobočce30,-
1.5. Ostatní bezhotovostní platby
1.5.1.platba kartou u obchodníkazdarma
1.5.2.účetní položka vzniklá použitím kartyzdarma
1.5.3.dobití mobilního telefonu
1.5.3.1.prostřednictvím bankomatuzdarma
1.5.3.2. přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24
 • Telebanking - automatická hlasová služba
 • Internetbanking
 • GSM banking
2,-
1.5.4.došlá bezhotovostní platba (účetní položka)5,-
1.5.5.platba poštovní poukázkou typu B *)8,- + cena dle ceníku České pošty
1.6. Zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB (účetní položka)
2,-
*) pouze u sporožirových účtů

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Vklad hotovosti
2.1.1.vklad mincí v Kč na účet *)
2.1.1.1.do 100 ks zdarma
2.1.1.2.od 101 ks 1%, min. 100,-
2.1.2. na účty vedené u jiných bank v ČR **) (netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřiných společností České spořitelny, a.s.) 2% z vkladu, min. 100,- 
2.1.3.na přepážce provedený třetí osobou (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu, v jehož prospěch skládá hotovost)45,-
2.1.4. Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu ČS
2.1.4.1. na účty vedené u ČS 6,-
2.1.4.2. na účty vedené u jiných bank v ČR 25,- + 0,5% z vkládané částky
2.1.5.ostatní vklady hotovosticena dle položky 2.3.3.
2.2. Výběr hotovosti
2.2.1.kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s. z bankomatu České spořitelny, a.s.
2.2.1.1.debetní, charge kartou a předplacenou kartou6,-
2.2.1.2.Chytrou kartou České spořitelny a kreditní kartou Kredit+4,-
2.2.2. kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s. :
 • na přepážkách České spořitelny, a.s.
 • z mimospořitelních bankomatů nebo
 • na výplatních místech v rámci ČR (tzv. Cash Advance)
2.2.2.1.debetní, charge kartou a předplacenou kartou25,- + 0,5% z vybírané částky
2.2.2.2.Chytrou kartou České spořitelny a kreditní kartou Kredit+20,- + 0,5% z vybírané částky
2.2.3.mezinárodní debetní kartou z bankomatu kterékoli banky v rámci finanční skupiny ERSTE GROUP BANK6,-
2.2.4.mezinárodní kartou z bankomatu nebo na výplatních místech v zahraničí (tzv. Cash Advance)100,- + 0,5% z vybírané částky
2.2.5.Cash back - výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka4,-
2.2.6.dokladem  na přepážce
2.2.6.1.do 15.000,- Kč včetně (věk klienta je nižší 65 let)45,- + cena dle položky 2.3.3.
2.2.6.2.do 15.000,- Kč včetně (věk klienta je roven nebo vyšší 65 let)15,- + cena dle položky 2.3.3.
2.2.6.3.nad 15.000,- Kč do 500.000,- Kč15,- + cena dle položky 2.3.3.
2.2.6.4.nad 500.000,- Kč včetně45,- + cena dle položky 2.3.3.
2.3. Ostatní hotovostní operace
2.3.1.výměna bankovek nebo mincí v Kč *)
2.3.1.1.do 100 ks  zdarma
2.3.1.2.od 101 ks2%, min. 100,-
2.3.2.vyměření náhrady za necelou bankovku (Kč), je-li její předložený zbytek menší než 3/4 původní plochy bankovky (za jeden kus)10,-
2.3.3.hotovostní operace (účetní položka)8,-

*) Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných bankovek nebo mincí se účtuje navíc cena dle položky 6.4. (IX. Ostatní bankovní služby)
**) V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována podle vyhlášky ČNB č.37/1994, účtuje se navíc cena dle položky 6.4. (IX.Ostatní bankovní služby)

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Vklad hotovosti
3.1.1.vklady Kč1%, min. 30,- + cena dle položky 3.4.
3.1.2.vklad bankovek cizí měnyzdarma + cena dle položky 3.4.
3.1.3.vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)20% min. 50,-
3.1.4.vklad bankovek cizí měny v prekluzi10%, min. 50,-
3.2. Výběr hotovosti
3.2.1.výběry Kč2%, min. 50,- + cena dle položky 3.4.
3.2.2.výběr cizí měny30,- + cena dle položky 3.4.
3.3. Ostatní hotovostní operace
3.3.1.výměna bankovek cizí měny se sníženou obchodovatelností dle míry opotřebeníindividuálně, podle míry opotřebení
3.4. Hotovostní operace (účetní položka) 8,-

4.  Zahraniční platební styk

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Platby do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně
4.1.1.platba ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a.s.*)50,-
4.1.1.1.příplatek za urgentní/expresní platbu ve lhůtě D+0500,-
4.1.1.2.příplatek za platbu PRIEURO ve lhůtě do 4 hod. (platby v EUR)750,-
4.1.2.platba v měně EUR
4.1.2.1.
 • ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP BANK*)
 • přeshraniční převod
 • SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně)
220,-
4.1.2.2.SEPA převod nad 50.000 EUR1%, min. 220,- max. 1.500,-
4.1.2.3.příplatek za urgentní/expresní platbu ve lhůtě D+0500,-
4.1.2.4.příplatek za platbu PRIEURO ve lhůtě do 4 hod. (platby v EUR) 750,-
4.1.3.ostatní platby do zahraničí a platby do tuzemských bank v cizí měně1%, min. 220,- max. 1.500,-
4.1.3.1.příplatek za urgentní platbu (ve lhůtě D+1)250,-
4.1.3.2.příplatek za expresní platbu (ve lhůtě D+0)500,-
4.1.4.příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě

200,-

4.1.5. zřízení / změna / zrušení trvalého příkazu do zahraničí zdarma
4.1.6.potvrzení o provedené platbě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce)100,- + telekom. poplatky
4.1.7.změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního  příkazuzdarma
4.1.8.změna instrukcí, žádost o storno, reklamace již provedeného platebního příkazu do zahraničí500,- + ceny zahr. banky + telekom. poplatky
4.2. Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně
4.2.1.úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s. zdarma
4.2.2. platba v měně EUR
 • od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP BANK
 • přeshraniční převod
 • SEPA převod do výše 50.000 EUR
100,-
4.2.3.úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York100,-
4.2.4.ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad 50.000 EUR
4.2.4.1.ve prospěch účtu klienta1%, min. 100,- max. 950,-
4.2.4.2.k výplatě v hotovosti1%, min. 400,- max. 2.000,-
4.2.5.šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí200,- + ceny zahr. banky a telekom. poplatky

*) Na platebním příkazu musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC) 

Lhůty zúčtování platebního styku jsou uvedeny na webové stránce: www.csas.cz

5.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Oznámení o neprovedených platebních příkazech   10,- (+poštovné při zaslání na adresu klienta)
5.2. Za potvrzení o složení prostředků  na účtu / zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta 500,- + 19% DPH
5.3. Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500,-

U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami.

Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna na straně transakce různá od měny na straně účtu.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.6.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne  15.5.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2009 do 30.06.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster