800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 16.01.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Zřízení, přechod, zrušení

  OÚČS  OÚČS Student, OÚČS Junior 
Zřízení  zdarma zdarma
Přechod na jiný program zdarma zdarma
Zrušení zdarma zdarma

1.2.  Produkty a služby zdarma v měsíční ceně

  OÚČS  OÚČS Student, OÚČS Junior 
Vedení sporožirového účtu  zdarma zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) zdarma zdarma

1.3.  Měsíční cena za produkty a služby Standard*)

  OÚČS OÚČS Student, OÚČS Junior
Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard  29 0
Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard 69 0
Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard  109 40
Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard 149 80
10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě  +20 +20
Měsíční cenu lze snížit na základě kapitoly 1.5./ 1.6. Program výhod

Produkty a služby Standard:

 • Kontokorent ... Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Student u klientů do 17 let včetně a k Osobnímu účtu České spořitelny Junior
 • Debetní karty ... Maestro, Visa Electron, Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner
 • SERVIS 24 ... Zřízení služby; měsíční cena. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Junior
 • Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma ... Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
 • Výběrová sada č. 2 - Zůstatkové SMS zdarma.
 • Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny zdarma ... Následující transakce pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (za položku); došlá bezhotovostní platba (za položku).

1.4.  Měsíční cena za produkty a služby Plus*)

  OÚČS  OÚČS Student, OÚČS Junior 
Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus  159 159
Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus  289 289
Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus  389 389
7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě  +80 +80
Měsíční cenu lze snížit na základě kapitly 1.5./1.6. Program výhod

Produkty a služby Plus:

 • Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky zdarma ... Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České republice: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka)
 • Visa Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
 • MasterCard Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
 • Spořící plán ... Speciální úročení
*) Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student a Osobního účtu České spořitelny Junior se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard (bod 1.3.) a Plus (bod 1.4.) k Osobnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny, Osobnímu účtu České spořitelny Student, Osobnímu účtu České spořitelny Junior sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.

1.5  Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny *)

Základní podmínkou pro získání slevy na základě Programu výhod je vlastnictví Aktivního Osobního účtu České spořitelny

Minimální požadovaný kreditní obrat nebo minimální požadovaná bilanční suma (v Kč) Sleva z měsíční ceny OÚČS 
0 10%
25 000 nebo 300 000 25%
50 000 nebo 500 000 50% 
75 000 nebo 1 000 000 75% 
100 000 nebo 5 000 000 100% 

1.6.  Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior *)

Základní podmínkou pro získání slevy na základě programu výhod je vlastnictví Aktivního Osobního účtu České spořitelny Student/Junior

Minimální požadovaný kreditní obrat  nebo minimální požadovaná bilanční suma (v Kč) Sleva z měsíční ceny OÚČS Student, OÚČS Junior 
0 10% 
5 000 nebo 60 000 25% 
10 000 nebo 100 000 50% 
15 000 nebo 200 000**) 75% 
20 000 nebo 1 000 000**) 100% 

*) Sleva na základě bodů 1.5.a 1.6. se uplatňuje na jednom účtu klienta, ale maximálně do výše 9 produktů u služeb Standard (pásmo Standard IV) a 6 produktů u služeb Plus (pásmo Plus III). Úplné podmínky pro poskytnutí slevy jsou stanoveny v dokumentu "Pravidla pro poskytování Programu výhod", který je k dispozici na www.csas.cz  

**) Slevu 75% a 100% je možné u Osobního účtu České spořitelny Junior získat pouze na základě bilanční sumy (max. možný kreditní obrat pro Osobní účet České spořitelny Junior je 10 000 Kč)

1.7.  Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně

Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (od 18 let)    OÚČS, OÚČS Student
Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A 49
Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+ 99
Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B 99
Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+ 169
Pojištění právní ochrany (od 18 let) OÚČS, OÚČS Student
Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady)  19
Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana) 49
Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady) 39
Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana) 69
  Asistenční služby pro motoristy (od 18 let) OÚČS, OÚČS Student 
Na území ČR – Úroveň A 19
Na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+ 29
Na území Evropy - Úroveň B 29
Na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+ 39
  Cestovní pojištění OÚČS, OÚČS Student, OÚČS Junior 
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A 35
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (od 18 let) 55
Cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B 55
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let) 85
  Úrazové pojištění OÚČS, OÚČS Student, OÚČS Junior 
Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A (do 17 let) 49
Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (do 17 let) 129
Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň B (od 18 let včetně) 49
Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let včetně) 129

2.  Programy pro soukromou klientelu

  Exclusive konto X konto 3)  Program Student+ 2) Výhodný program 1) Komplexní program 1) Senior účet 1)
Zřízení programu   zdarma x x x x x
Přechod na jiný program zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Zrušení programu   zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vedení programu - měsíčně  330 zdarma zdarma 45 90 25
Produkty poskytované zdarma v rámci programů  Exclusive konto  X konto 3)   Program Student+ 2)  Výhodný program 1) Komplexní program 1) Senior účet 1) 
Sporožirový účet (vedení)   ANO  ANO  ANO  ANO  ANO  ANO 
Běžný účet v cizí měně  ANO  NE  NE  NE  NE  NE 
Výpisy zdarma v rámci programů Exclusive konto   X konto 3) Program Student+ 2) Výhodný program 1)  Komplexní program 1)  Senior účet 1)  
Vyhotovení výpisu z účtu (výpisové řady)  ANO  ANO*)  ANO  ANO ANO  NE 
Poštovné  ANO  NE  NE  NE  NE  NE 
*) elektronický výpis se neposkytuje
Karty zdarma v rámci programů Exclusive konto   X konto 3)  Program Student+ 2)  Výhodný program 1)  Komplexní program 1)  Senior účet 1)  
Počet karet zdarma  1 1*)  1**) 
Z výběru karet:            
Elektronická debetní
nebo kreditní  
ANO  jen karta Junior X konto  ANO  ANO  ANO  jen debetní karta 
Embosovaná debetní
nebo kreditní  
ANO  NE  NE  NE  ANO  NE 
Zlatá karta  ANO***)  NE  NE  NE  NE  NE 
Počet výběrů debetní kartou z bankomatu ČS 10  2
*) od 18 let navíc i kreditní karta
**) druhá karta v prvním roce vydání zdarma
***) pouze jedna karta tohoto typu k balíčku zdarma
SERVIS 24 zdarma v rámci programů Exclusive konto   X konto 3)    Program Student+ 2)   Výhodný program 1)  Komplexní program 1)  Senior účet 1) 
SERVIS 24  ANO NE  ANO  ANO  ANO  NE 
Počet transakcí realizovaných přes SERVIS 24 (telebanking-automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking)  10 
Kontokorent zdarma v rámci programů Exclusive konto  X konto 3) Program Student+ 2) Výhodný program 1)  Komplexní program 1)  Senior účet 1)  
Úvěrový rámec ke sporožirovému účtu (Kontokorent)    ANO  NE  ANO  ANO  ANO  NE 
1) od 8.8.2007 se nově nezakládají
2) od 2.2.2009 se nově nezakládají
3) od 31.10.2009 se nově nezakládají. Platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto

3.  Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně  

   
Zřízení účtu  zdarma
Převod účtu do jiné pobočky  zdarma
Zrušení účtu  zdarma
Vedení účtu - měsíčně*)   20
*) Investiční účet v CZK a v cizí měně - zdarma

4.  Vkladové účty a Perfektní vklad České spořitelny

   
Zřízení a vedení vkladových účtů    zdarma
Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků    zdarma

5. Šikovné spoření / Šikovné spoření Plus / Internetové spoření České spořitelny

   
Zřízení účtu    zdarma
Vedení účtu - měsíčně    zdarma
Zrušení účtu    zdarma

6.  Vkladní knížky

   
Zřízení, vedení vkladní knížky    zdarma
Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu    zdarma
Zřízení, změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100
Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele    300
Provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky, nebylo-li prováděno umořovací řízení    50
Provedení umořovacího řízení    2% z částky umořeného vkladu, min. 50, max. 1.000
Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele 100

7.  Programy pro Expat centrum

  World Class  World Class Elite*) 
Zřízení programu  zdarma zdarma
Přechod na jiný program  zdarma zdarma
Zrušení programu  zdarma zdarma
Vedení programu - měsíčně  390 660
*) od 1.2.2008 se nově nezakládají

8.  Výpisy

8.1.  Vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání  výpisové řady

  Denní  Týdenní  Dekádní  Měsíční  Čtvrtletní  Pololetní  Roční 
Vyhotovení  12  24  48 
Předání výpisu prostřednictvím služby SERVIS 24  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma 
Předání výpisu na pobočce (osobní vyzvednutí)  45  45  45  45  45  45  45 
Odeslání výpisu poštou na sjednanou adresu  poštovné  poštovné  poštovné  poštovné  poštovné  poštovné  poštovné 
Vyhotovení pravidelného ročního výpisu (výpisové řady) u Šikovného spoření / Šikovného spoření Plus zdarma
Ne všechny frekvence výpisu jsou přípustné pro jednotlivé produkty

8.2.  Ostatní položky

   
Vyhotovení výpisu obratů   30
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady), sestavy Informace o platebních transakcích   75

9.  Obecné položky

   
Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb  
 • 1.upomínka
 • 2.upomínka
 • 3.upomínka
   
300 + poštovné
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu  150

Ceny jsou uvedeny v Kč

Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010  a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva;
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 16.01.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster