800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Osobní účet České Spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2010 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior zdarma
1.2. Přechod z Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior na jiný program zdarma
1.3. Zrušení Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior zdarma
1.4. Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny *)
1.4.1. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Osobního účtu České spořitelny
1.4.1.1. vedení sporožirového účtu zdarma
1.4.1.2.vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)zdarma
1.4.1.3.zřízení a vedení a vkladového účtuzdarma
1.4.1.4.zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasemzdarma
1.4.2.Produkty a služby Standard
1.4.2.1.Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard29,-
1.4.2.2.Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard69,-
1.4.2.3.Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard109,-
1.4.2.4.Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard149,-
1.4.2.5.10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě20,-
1.4.3.Produkty a služby Plus
1.4.3.1.Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus159,-
1.4.3.2.Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus289,-
1.4.3.3.Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus389,-
1.4.3.4.7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě80,-
1.4.4. Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny **)
1.4.4.1. Aktivní účet 10% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.2. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 25 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 300 tis.Kč 25% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.3. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 50 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 500 tis.Kč 50% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.4. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 75 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 1 mil.Kč 75% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.5. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 100 tis.Kč nebo Aktivní účet  a Bilanční suma nad 5 mil.Kč 100% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.5. Produkty a služby Speciál, poskytované k Osobnímu účtu České spořitelny  - ceny jsou účtovány samostatně
1.5.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje
1.5.1.1.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A49,-
1.5.1.2.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+99,-
1.5.1.3.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B99,-
1.5.1.4.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+169,-
1.5.2.Pojištění právní ochrany
1.5.2.1.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady)19,-
1.5.2.2.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana)49,-
1.5.2.3.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady)39,-
1.5.2.4.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana)69,-
1.5.3.Asistenční služby pro motoristy
1.5.3.1.na území ČR – Úroveň A19,-
1.5.3.2.na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+29,-
1.5.3.3.na území Evropy - Úroveň B29,-
1.5.3.4.na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+

39,-

1.5.4.Cestovní pojištění
1.5.4.1. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A

35,-

1.5.4.2. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+

55,-

1.5.4.3. cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B

55,-

1.5.4.4. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+

85,-

1.5.5. Úrazové pojištění
1.5.5.1. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň B 49,-
1.5.5.2. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ 129,-
1.6. Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior*)
1.6.1. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior
1.6.1.1. vedení sporožirového účtu zdarma
1.6.1.2. vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) zdarma
1.6.1.3. zřízení a vedení a vkladového účtu zdarma
1.6.1.4. zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasem zdarma
1.6.2. Produkty a služby Standard
1.6.2.1. Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard 0,-
1.6.2.2. Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard 0,-
1.6.2.3. Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard 40,-
1.6.2.4. Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard 80,-
1.6.2.5. 10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě 20,-
1.6.3. Produkty a služby Plus
1.6.3.1. Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus 159,-
1.6.3.2. Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus 289,-
1.6.3.3. Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus 389,-
1.6.3.4. 7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě 80,-
1.6.4. Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior **)
1.6.4.1. Aktivní účet

10% sleva z měsíční ceny OÚČS Student

1.6.4.2. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 5 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 60 tis.Kč 25% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.3. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 10 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 100 tis.Kč 50% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.4. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 15 tis.Kč ***) nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 200 tis.Kč 75% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.5. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 20 tis.Kč ***) nebo Aktivní účet   a Bilanční suma nad 1 mil.Kč 100% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.7. Produkty a služby Speciál, poskytované k Osobnímu účtu  České spořitelny Student, Osobnímu účtu České spořitelny Junior - ceny jsou účtovány samostatně
1.7.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (od 18 let)
1.7.1.1. pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A 49,-
1.7.1.2. pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+ 99,-
1.7.1.3. pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B 99,-
1.7.1.4. pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+ 169,-
1.7.2. Pojištění právní ochrany (od 18 let)
1.7.2.1. právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady) 19,-
1.7.2.2. právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana) 49,-
1.7.2.3. právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady) 39,-
1.7.2.4. právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana) 69,-
1.7.3. Asistenční služby pro motoristy (od 18 let)
1.7.3.1. na území ČR – Úroveň A 19,-
1.7.3.2. na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+ 29,-
1.7.3.3. na území Evropy - Úroveň B 29,-
1.7.3.4. na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+ 39,-
1.7.4. Cestovní pojištění
1.7.4.1. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A 35,-
1.7.4.2. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (od 18 let) 55,-
1.7.4.3. cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B 55,-
1.7.4.4. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let) 85,-
1.7.5. Úrazové pojištění
1.7.5.1. Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A (do 17 let) 49,-
1.7.5.2. Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (do 17 let) 129,-
1.7.5.3. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň B (od 18 let včetně) 49,-
1.7.5.4. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let včetně) 129,-

*) Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Student a Osobního účtu České spořitelny Junior se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard a Plus k Osobnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny, Osobnímu účtu České spořitelny Student, Osobnímu účtu České spořitelny Junior sjednán(a) žádný(á) produkt(služba) Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.
**) Sleva se uplatňuje na jednom účtu klienta, ale maximálně do výše 9 produktů u služeb Standard (pásmo Standard IV) a 6 produktů u služeb Plus (pásmo Plus III). Úplné podmínky pro poskytnutí slevy jsou stanoveny v dokumentu "Pravidla pro poskytování Programu výhod", který je k dispozici na www.csas.cz  

***) Slevu 75% a 100% je možné u Osobního účtu České spořitelny Junior získat jen na základě bilanční sumy

Produkty a služby Standard:

  • Kontokorent ... Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Student u klientů do 17 let včetně a k Osobnímu účtu České spořitelny Junior
  • Debetní karty ... Maestro, Visa Electron, Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner, (-).
  • SERVIS 24 ... Zřízení služby; měsíční cena. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Junior
  • Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma ... Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
  • Výběrová sada č. 2 - Zůstatkové SMS zdarma.
  • Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny zdarma ... Následující transakce pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka).

Produkty a služby Plus:

  • Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky zdarma ... Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České republice: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB (účetní položka).
  • Visa Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
  • MasterCard Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
  • Spořící plán ... Speciální úročení

2.  Programy pro soukromou klientelu

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení programu zdarma
2.2. Přechod na jiný program zdarma
2.3. Zrušení programu zdarma
2.4. Vedení programu - měsíčně
2.4.1. X konto ****) 3 ) zdarma
2.4.2. Program Student + 2 ) zdarma
2.4.3. Výhodný program 1 ) 45,-
2.4.4. Komplexní program 1 ) 90,-
2.4.5.Exclusive konto330,-
2.4.6. Senior účet 1 ) 25,-

****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1 ) od 8.8.2007 se nově nezákládají
2 ) od 2.2.2009 se nově nezakládají

3 ) od 31.10.2009 se nově nezakládají

3. Produkty v rámci ostatních programů

Produkty a služby poskytované zdarma v rámci programů   X konto ****)  4 ) Student+   3 ) Výhodný program 1 Komplexní program 1 Exclusive konto  Senior účet 1 )  
Sporožirový účet (vedení) ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Běžný účet v cizí měně NE NE NE NE ANO NE
Výpisy
Vyhotovení výpisu z účtu (výpisové řady) ANO 2 ) ANO ANO ANO ANO NE

Poštovné

NE NE NE NE ANO NE
Karty
Počet karet zdarma  1 1***) 1*) 2 2 1
z výběru karet:
elektronická debetní
nebo kreditní
jen karta Junior X konto ANO ANO ANO ANO jen debetní karta
embosovaná debetní
nebo kreditní
NE NE NE ANO ANO NE
zlatá karta NE NE NE NE ANO NE
Počet výběrů debetní kartou z bankomatu ČS 2 0 2 5 10 1
SERVIS 24 NE ANO ANO ANO ANO NE
Počet realizovaných transakcí realizovaných přes SERVIS 24 (telebanking-automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) 0 0 2 5 10 0
Úvěrový rámec ke sporožirovému účtu (Kontokorent) NE  ANO ANO ANO  ANO  NE

*) druhá karta v prvním roce vydání zdarma
**) pouze jedna karta tohoto typu k balíčku zdarma
***) od 18 let navíc i kreditní karta
****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1 ) od 8.8.2007 se nově nezákládají
2 ) elektronický výpis se neposkytuje
3 ) od 2.2.2009 se nově nezakládají

4 ) od 31.10.2009 se nově nezakládají

4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *)

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Zřízení účtu zdarma
4.2. Převod účtu do jiné pobočky zdarma
4.3. Zrušení účtu zdarma
4.4. Vedení účtu - měsíčně
4.4.1.bez sjednané služby přímého bankovnictví20,-
4.4.2.cena po slevě pro klienty se sjednanou službou přímého bankovnictvízdarma

*) Investiční blokační účet a Investiční účet v CZK a v cizí měně - zdarma

5.  Vkladové účty a Perfektní vklad České spořitelny

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Zřízení a vedení vkladových účtů zdarma
5.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma

6.  Šikovné spoření / Šikovné spoření Plus / Internetové spoření České spořitelny

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Zřízení účtu zdarma
6.2. Vedení účtu - měsíčně zdarma
6.3. Zrušení účtu zdarma

7.  Vkladní knížky

PoložkaTextCena v Kč
7.1. Zřízení, vedení vkladní knížky zdarma
7.2. Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu zdarma
7.3. Zřízení, změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100,-
7.4. Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele 300,-
7.5. Provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky, nebylo-li prováděno umořovací řízení 50,-
7.6. Provedení umořovacího řízení 2% z částky umořeného vkladu, min. 50,- max. 1.000,-
7.7. Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele 100,-

8.  Programy pro Expat centrum

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Zřízení programu zdarma
8.2. Přechod na jiný program zdarma
8.3. Zrušení programu zdarma
8.4. Vedení programu - měsíčně
8.4.1. World Class

390,-

8.4.2.World Class Elite*)

660,-

*) Od 1.2.2008 se nově nezakládají    

9.  Výpisy

PoložkaTextCena v Kč
9.1. Vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady)
9.1.1.Sporožirové účty
9.1.1.1.týdenní, měsíční5,-
9.1.1.2.čtvrtletní12,-
9.1.1.3.pololetní pouze elektronický24,-
9.1.1.4.roční pouze elektronický48,-
9.1.2.Běžné účty v cizí měně
9.1.2.1.denní, týdenní, dekádní, měsíční5,-
9.1.2.2.čtvrtletní12,-
9.1.2.3.pololetní24,-
9.1.2.4.roční48,-
9.1.3. Šikovné spoření / Šikovné spoření Plus
9.1.3.1. měsíční 5,-
9.1.3.2. čtvrtletní 12,-
9.1.3.3. pololetní 24,-
9.1.3.4. roční zdarma
9.2. Příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání  výpisové řady
9.2.1.prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbankingzdarma
9.2.2.na pobočce k osobnímu vyzvednutí45,-
9.3. Odeslání výpisu poštou na sjednanou adresu poštovné
9.4. Vyhotovení výpisu obratů 30,-
9.5. Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady), sestavy Informace o platebních transakcích 75,-

10.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
10.1. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
10.1.1.Sporožirové účty a Běžné účty v cizí měně
10.1.1.1.1. upomínka 300,- + poštovné
10.1.1.2.2. upomínka nebo upomínka 31 až 60 dnů po splatnosti300,- + poštovné
10.1.1.3.3. upomínka nebo upomínka 61 a více dní po splatnosti 300,- + poštovné
10.2. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-
10.3. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.7.2010  a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 20.6.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva;
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2010 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster