800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Osobní účet České Spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2009 do 31.05.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení Osobního účtu České spořitelny zdarma
1.2. Přechod z Osobního účtu České spořitelny na jiný program zdarma
1.3. Zrušení Osobního účtu České spořitelny zdarma
1.4. Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny *)
1.4.1. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Osobního účtu České spořitelny
1.4.1.1. vedení sporožirového účtu zdarma
1.4.1.2.vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)zdarma
1.4.1.3.zřízení a vedení a vkladového účtuzdarma
1.4.1.4.zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasemzdarma
1.4.2.Produkty a služby Standard
1.4.2.1.Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard29,-
1.4.2.2.Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard69,-
1.4.2.3.Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard109,-
1.4.2.4.Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard149,-
1.4.2.5.10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě20,-
1.4.3.Produkty a služby Plus
1.4.3.1.Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus159,-
1.4.3.2.Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus289,-
1.4.3.3.Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus389,-
1.4.3.4.7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě80,-
1.4.4. Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny **)
1.4.4.1. Aktivní účet 10% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.2. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 25 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 300 tis.Kč 25% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.3. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 50 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 500 tis.Kč 50% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.4. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 75 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 1 mil.Kč 75% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.4.4.5. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 100 tis.Kč nebo Aktivní účet  a Bilanční suma nad 5 mil.Kč 100% sleva z měsíční ceny OÚČS
1.5. Produkty a služby Speciál, poskytované k Osobnímu účtu České spořitelny  - ceny jsou účtovány samostatně
1.5.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje
1.5.1.1.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A49,-
1.5.1.2.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+99,-
1.5.1.3.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B99,-
1.5.1.4.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+169,-
1.5.2.Pojištění právní ochrany
1.5.2.1.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady)19,-
1.5.2.2.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana)49,-
1.5.2.3.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady)39,-
1.5.2.4.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana)69,-
1.5.3.Asistenční služby pro motoristy
1.5.3.1.na území ČR – Úroveň A19,-
1.5.3.2.na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+29,-
1.5.3.3.na území Evropy - Úroveň B29,-
1.5.3.4.na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+

39,-

1.5.4.Cestovní pojištění
1.5.4.1. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A

35,-

1.5.4.2. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+

55,-

1.5.4.3. cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B

55,-

1.5.4.4. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+

85,-

1.5.5. Úrazové pojištění
1.5.5.1. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň B 49,-
1.5.5.2. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ 129,-
1.6. Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny Student*)
1.6.1. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Osobního účtu České spořitelny Student
1.6.1.1. vedení sporožirového účtu zdarma
1.6.1.2. vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady) zdarma
1.6.1.3. zřízení a vedení a vkladového účtu zdarma
1.6.1.4. zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasem zdarma
1.6.2. Produkty a služby Standard
1.6.2.1. Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard 0,-
1.6.2.2. Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard 0,-
1.6.2.3. Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard 40,-
1.6.2.4. Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard 80,-
1.6.2.5. 10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě 20,-
1.6.3. Produkty a služby Plus
1.6.3.1. Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus 159,-
1.6.3.2. Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus 289,-
1.6.3.3. Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus 389,-
1.6.3.4. 7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě 80,-
1.6.4. Program výhod - sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny Student **)
1.6.4.1. Aktivní účet

10% sleva z měsíční ceny OÚČS Student

1.6.4.2. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 5 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 60 tis.Kč 25% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.3. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 10 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 100 tis.Kč 50% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.4. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 15 tis.Kč nebo Aktivní účet a Bilanční suma nad 200 tis.Kč 75% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.6.4.5. Aktivní účet a Kreditní obrat na účtu min. 20 tis.Kč nebo Aktivní účet  a Bilanční suma nad 1 mil.Kč 100% sleva z měsíční ceny OÚČS Student
1.7. Produkty a služby Speciál, poskytované k Osobnímu účtu České spořitelny Student - ceny jsou účtovány samostatně
1.7.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (od 18 let)
1.7.1.1. pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A 49,-
1.7.1.2. pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+ 99,-
1.7.1.3. pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B 99,-
1.7.1.4. pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+ 169,-
1.7.2. Pojištění právní ochrany (od 18 let)
1.7.2.1. právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady) 19,-
1.7.2.2. právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana) 49,-
1.7.2.3. právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady) 39,-
1.7.2.4. právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana) 69,-
1.7.3. Asistenční služby pro motoristy (od 18 let)
1.7.3.1. na území ČR – Úroveň A 19,-
1.7.3.2. na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+ 29,-
1.7.3.3. na území Evropy - Úroveň B 29,-
1.7.3.4. na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+ 39,-
1.7.4. Cestovní pojištění
1.7.4.1. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A 35,-
1.7.4.2. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+ 55,-
1.7.4.3. cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B 55,-
1.7.4.4. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ 85,-
1.7.5. Úrazové pojištění
1.7.5.1. Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A (do 17 let) 49,-
1.7.5.2. Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (do 17 let) 129,-
1.7.5.3. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň B (od 18 let včetně) 49,-
1.7.5.4. Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let včetně) 129,-

*) Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard a Plus k Osobnímu účtu České spořitelny dle níže uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou druhů nabídek sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt(služba) Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.
**) Sleva se uplatňuje na jednom účtu klienta, ale maximálně do výše 9 produktů u služeb Standard (pásmo Standard IV) a 6 produktů u služeb Plus (pásmo Plus III). Úplné podmínky pro poskytnutí slevy jsou stanoveny v dokumentu "Pravidla pro poskytování Programu výhod", který je k dispozici na www.csas.cz  

Produkty a služby Standard:

  • Kontokorent ... (pro Osobní účet České spořitelny Student - od 18 let)  Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně.
  • Debetní karty ... Maestro, Visa Electron, Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner, (-).
  • SERVIS 24 ... Zřízení služby; měsíční cena.
  • Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma ... Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
  • Výběrová sada č. 2 - Zůstatkové SMS zdarma.
  • Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny zdarma ... Následující transakce pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka).

Produkty a služby Plus:

  • Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky zdarma ... Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České republice: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB (účetní položka).
  • Visa Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
  • MasterCard Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
  • Spořící plán ... Speciální úročení

2.  Programy pro soukromou klientelu

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení programu zdarma
2.2. Přechod na jiný program zdarma
2.3. Zrušení programu zdarma
2.4. Vedení programu - měsíčně
2.4.1.X konto ****)zdarma
2.4.2. Program Student + 2 ) zdarma
2.4.3. Výhodný program 1 ) 45,-
2.4.4. Komplexní program 1 ) 90,-
2.4.5.Exclusive konto330,-
2.4.6. Senior účet 1 ) 25,-

****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1 ) od 8.8.2007 se nově nezákládají
2 ) od 2.2.2009 se nově nezákládá

3. Produkty v rámci ostatních programů

Produkty a služby poskytované zdarma v rámci programů   X konto ****)  Student+   3 ) Výhodný program 1 Komplexní program 1 Exclusive konto  Senior účet 1 )  
Sporožirový účet (vedení) ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Běžný účet v cizí měně NE NE NE NE ANO NE
Výpisy
Vyhotovení výpisu z účtu (výpisové řady) ANO 2 ) ANO ANO ANO ANO NE

Poštovné

NE NE NE NE ANO NE
Karty
Počet karet zdarma  1 1***) 1*) 2 2 1
z výběru karet:
elektronická debetní
nebo kreditní
jen karta Junior X konto ANO ANO ANO ANO jen debetní karta
embosovaná debetní
nebo kreditní
NE NE NE ANO ANO NE
zlatá karta NE NE NE NE ANO NE
Počet výběrů debetní kartou z bankomatu ČS 2 0 2 5 10 1
SERVIS 24 NE ANO ANO ANO ANO NE
Počet realizovaných transakcí realizovaných přes SERVIS 24 (telebanking-automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) 0 0 2 5 10 0
Úvěrový rámec ke sporožirovému účtu (Kontokorent) NE  ANO ANO ANO  ANO  NE

*) druhá karta v prvním roce vydání zdarma
**) pouze jedna karta tohoto typu k balíčku zdarma
***) od 18 let navíc i kreditní karta
****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1 ) od 8.8.2007 se nově nezákládají
2 ) elektronický výpis se neposkytuje
3 ) od 2.2.2009 se nově nezákládá

4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *)

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Zřízení účtu zdarma
4.2. Převod účtu do jiné pobočky zdarma
4.3. Zrušení účtu zdarma
4.4. Vedení účtu - měsíčně
4.4.1.bez sjednané služby přímého bankovnictví20,-
4.4.2.cena po slevě pro klienty se sjednanou službou přímého bankovnictvízdarma

*) Investiční blokační účet a Investiční účet v CZK a v cizí měně - zdarma

5.  Vkladové účty a Perfektní vklad České spořitelny

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Zřízení a vedení vkladových účtů zdarma
5.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma

6.  Vkladní knížky

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Zřízení, vedení vkladní knížky zdarma
6.2. Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu zdarma
6.3. Zřízení, změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100,-
6.4. Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele 300,-
6.5. Provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky, nebylo-li prováděno umořovací řízení 50,-
6.6. Provedení umořovacího řízení 2% z částky umořeného vkladu, min. 50,- max. 1.000,-
6.7. Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele 100,-

7.  Programy pro Expat centrum

PoložkaTextCena v Kč
7.1. Zřízení programu zdarma
7.2. Přechod na jiný program zdarma
7.3. Zrušení programu zdarma
7.4. Vedení programu - měsíčně
7.4.1. World Class

390,-

7.4.2.World Class Elite*)

660,-

*) Od 1.2.2008 se nově nezakládají    

8.  Výpisy

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady)
8.1.1.Sporožirové účty
8.1.1.1.týdenní, měsíční5,-
8.1.1.2.čtvrtletní12,-
8.1.1.3.pololetní pouze elektronický24,-
8.1.1.4.roční pouze elektronický48,-
8.1.2.Běžné účty v cizí měně
8.1.2.1.denní, týdenní, dekádní, měsíční5,-
8.1.2.2.čtvrtletní12,-
8.1.2.3.pololetní24,-
8.1.2.4.roční48,-
8.2. Příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání  výpisové řady:
8.2.1.prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbankingzdarma
8.2.2.na pobočce k osobnímu vyzvednutí45,-
8.3. Odeslání výpisu poštou na sjednanou adresu poštovné
8.4. Vyhotovení výpisu obratů 30,-
8.5. Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady)
8.5.1.z období za posledních 12 měsíců75,-
8.5.2.z dřívějšího období300,-

9.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
9.1. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
9.1.1.Sporožirové účty a Běžné účty v cizí měně
9.1.1.1.1. upomínka 300,- + poštovné
9.1.1.2.2. upomínka nebo upomínka 31 až 60 dnů po splatnosti300,- + poštovné
9.1.1.3.3. upomínka nebo upomínka 61 a více dní po splatnosti 300,- + poštovné
9.2. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-
9.3. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.4.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 26.3.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva;
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2009 do 31.05.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster