800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Osobní účet České Spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2008 do 14.08.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení Osobního účtu České spořitelny zdarma
1.2. Přechod z Osobního účtu České spořutelny na jiný program zdarma
1.3. Zrušení Osobního účtu České spořitelny zdarma
1.4. Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny

viz. článek 1.5.

Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard a Plus k Osobnímu účtu České spořitelny dle níže uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou druhů nabídek sčítají.

Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Osobního účtu České spořitelny:

 • Vedení sporožirového účtu
 • Vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu
 • Zřízení a vedení a vkladového účtu
 • Zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasem

1.5.  Produkty a služby Standard

PoložkaTextCena v Kč
1.5.1.Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard29,-
1.5.2.Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard69,-
1.5.3.Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard109,-
1.5.4.Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard149,-
1.5.5.10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě20,-

Produkty a služby Standard:

 • Kontokorent ... Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně.
 • Debetní karty ... Maestro, Visa Electron, Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner, MasterCard Standard UK.
 • SERVIS 24 ... Zřízení služby; měsíční cena.
 • Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma ... Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
 • Výběrová sada č. 2 - Zůstatkové SMS zdarma.
 • Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny zdarma ... Následující transakce pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka).

1.6.  Produkty a služby Plus

PoložkaTextCena v Kč
1.6.1.Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus159,-
1.6.2.Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus289,-
1.6.3.Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus389,-
1.6.4.7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě80,-

Produkty a služby Plus:

 • Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky zdarma ... Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České republice: převzetí platebního příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (účetní položka); došlá bezhotovostní platba (účetní položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB (účetní položka).
 • Visa Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
 • MasterCard Gold Partner … Embosovaná mezinárodní debetní karta
 • Spořící plán ... Speciální úročení

V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl.

Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt(služba) Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.

Ostatní výše neuvedené produkty a služby jsou účtovány dle příslušných částí Sazebníku.

1.7.  Produkty a služby Speciál

PoložkaTextCena v Kč
1.7.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje
1.7.1.1.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A49,-
1.7.1.2.pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+99,-
1.7.1.3.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B99,-
1.7.1.4.pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor pojištění B+169,-
1.7.2.Pojištění právní ochrany
1.7.2.1.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou právní porady)19,-
1.7.2.2.právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana)49,-
1.7.2.3.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady)39,-
1.7.2.4.právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů (tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana)69,-
1.7.3.Asistenční služby pro motoristy
1.7.3.1.na území ČR – Úroveň A19,-
1.7.3.2.na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+29,-
1.7.3.3.na území Evropy - Úroveň B29,-
1.7.3.4.na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+

39,-

1.7.4. Cestovní pojištění
1.7.4.1. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A

35,-

1.7.4.2. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+

55,-

1.7.4.3. cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B

55,-

1.7.4.4. cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+

85,-

Ceny za produkty a služby Speciál poskytované k Osobnímu účtu České spořitelny jsou účtovány samostatně.

2.  Programy pro soukromou klientelu

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení programu zdarma
2.2. Přechod na jiný program zdarma
2.3. Zrušení programu zdarma
2.4. Správa a vedení programu - měsíčně
2.4.1.X konto ****)zdarma
2.4.2.Program Student +zdarma
2.4.3. Výhodný program 1 ) 45,-
2.4.4. Komplexní program 1 ) 90,-
2.4.5.Exclusive konto330,-
2.4.6. Senior účet 1 ) 25,-
****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1) od 8.8.2007 se nově nezákládají

3. Produkty v rámci ostatních programů

Produkty a služby poskytované zdarma v rámci programů   X konto ****)  Student+  Výhodný program 1 Komplexní program 1 Exclusive konto  Senior účet 1 )  
Sporožirový účet (vedení) ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Běžný účet v cizí měně NE NE NE NE ANO NE
Výpisy
Vyhotovení každého pravidelného elektronického výpisu NE ANO ANO ANO ANO NE
Vyhotovení každého pravidelného písemného výpisu ANO ANO ANO ANO ANO NE

Poštovné

NE NE NE NE ANO NE
Karty
Počet karet zdarma  1 1***) 1*) 2 2 1
z výběru karet:
elektronická debetní
nebo kreditní
jen karta Junior X konto ANO ANO ANO ANO jen debetní karta
embosovaná debetní
nebo kreditní
NE NE NE ANO ANO NE
zlatá karta NE NE NE NE ANO NE
Počet výběrů debetní kartou z bankomatu ČS 2 0 2 5 10 1
SERVIS 24 NE ANO ANO ANO ANO NE
Počet realizovaných transakcí realizovaných přes SERVIS 24 (telebanking-automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) 0 0 2 5 10 0
Úvěrový rámec ke sporožirovému účtu (Kontokorent) NE  ANO ANO ANO  ANO  NE
*) druhá karta v prvním roce vydání zdarma
**) pouze jedna karta tohoto typu k balíčku zdarma
***) od 18 let navíc i kreditní karta
****) platí i pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto
1 ) od 8.8.2007 se nově nezákládají

4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *)

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Zřízení účtu zdarma
4.2. Převod účtu do jiné pobočky zdarma
4.3. Zrušení účtu zdarma
4.4. Vedení účtu - měsíčně
4.4.1.bez sjednané služby přímého bankovnictví20,-
4.4.2.cena po slevě pro klienty se sjednanou službou přímého bankovnictvízdarma

*) Investiční blokační účet - zdarma

5.  Vkladové účty

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Zřízení a vedení vkladových účtů zdarma
5.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma

6.  Vkladní knížky

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Zřízení, vedení a správa vkladní knížky zdarma
6.2. Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu zdarma
6.3. Zřízení, změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100,-
6.4. Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele 300,-
6.5. Provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky, nebylo-li prováděno umořovací řízení 50,-
6.6. Provedení umořovacího řízení 2% z částky umořeného vkladu, min. 50,- max. 1.000,-
6.7. Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele 100,-

7.  Programy pro Expat centrum

PoložkaTextCena v Kč
7.1. Zřízení programu zdarma
7.2. Přechod na jiný program zdarma
7.3. Zrušení programu zdarma
7.4. Správa a vedení programu - měsíčně
7.4.1. World Class

390,-

7.4.2.World Class Elite*)

660,-

*) Od 1.2.2008 se nově nezakládají    

8.  Výpisy

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Vyhotovení každého pravidelného výpisu
8.1.1.Sporožirové účty
8.1.1.1.týdenní, měsíční- písemný nebo elektronický5,-
8.1.1.2.čtvrtletní - písemný nebo elektronický12,-
8.1.1.3.pololetní elektronický24,-
8.1.1.4.roční elektronický48,-
8.1.2.Běžné účty v cizí měně
8.1.2.1.denní, týdenní, dekádní, měsíční - písemný nebo elektronický5,-
8.1.2.2.čtvrtletní - písemný nebo elektronický12,-
8.1.2.3.pololetní - písemný nebo elektronický24,-
8.1.2.4.roční - písemný nebo elektronický48,-
8.2. Příprava každého pravidelného výpisu k vydání:
8.2.1.prostřednictvím služby Servis 24 Internetbankingzdarma
8.2.2.na pobočce45,-
8.3. Odeslání každého pravidelného výpisu poštovné
8.4. Vyhotovení výpisu obratů 30,-
8.5. Vyhotovení duplikátu každého výpisu
8.5.1.z období za posledních 12 měsíců75,-
8.5.2.z dřívějšího období300,-

9.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
9.1. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
9.1.1.Sporožirové účty a Běžné účty v cizí měně
9.1.1.1.1. upomínkapoštovné
9.1.1.2.2. upomínka nebo upomínka 31 až 60 dnů po splatnosti300,- + poštovné
9.1.1.3.3. upomínka nebo upomínka 61 a více dní po splatnosti500,- + poštovné
9.2. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-
9.3. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za správu a vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.7.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 26.6.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva;
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.07.2008 do 14.08.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster