800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - XIII. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1. Pronájem bezpečnostních schránek

Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné 
0 - 5 000 cm 3 720 - 1.440
5 001 - 10 000 cm 3   1.440 - 2.400
10 001 - 15 000 cm 3   2.400 - 3.600
15 001 cm 3 a více   3.600 - 20.000
Ceny jsou včetně 20% DPH

1.2.  Ostatní položky

   
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem 100
V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení     10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky     5.000 ročně + 20% DPH

2.  Trezorová skříň

   
Pronájem    individuálně
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně    5.000 ročně + 20% DPH

3.  Úschova

   
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)    
     měsíčně  100 + 20% DPH
     ročně  max. 500 + 20% DPH
Úschova pro soudy ročně *)  500 + 20% DPH 
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů   5.000 ročně + 20% DPH
*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje

4.  Poskytované informace

   
Bankovní informace   individuálně
Kancelářské informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)   individuálně
Bankovní zpráva zpracovaná na žádost klienta pro účely auditu   500 + 100 za každý účet + 20% DPH
Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)   250 + 20% DPH
Potvrzení pro tuzemského klienta(platba ze zahraničí, potvrzení platnosti smluv o účtech atd.)   250 + 20% DPH

5.  Ostatní položky

   
Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých *) 75
Za speciální služby v sazebníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny a.s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna a.s. postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) - za každou započatou hodinu práce     720 + 20% DPH
*) Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 20% stanovené zákonem

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.10.2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster