800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - XIII. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 30.09.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
   
Pronájem    individuálně
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem 100
V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení    10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky    5.000 ročně + 20% DPH

2.  Trezorová skříň

   
Pronájem    individuálně
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně    5.000 ročně + 20% DPH

3.  Úschova

   
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)    
     měsíčně  100 + 20% DPH
     ročně  max. 500 + 20% DPH
Úschova pro soudy ročně *)  500 + 20% DPH 
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů   5.000 ročně + 20% DPH
*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje

4.  Poskytované informace

   
Bankovní informace   individuálně
Kancelářské informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)   individuálně
Bankovní zpráva zpracovaná na žádost klienta pro účely auditu   500 + 100 za každý účet + 20% DPH
Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)   250 + 20% DPH
Potvrzení pro tuzemského klienta(platba ze zahraničí, potvrzení platnosti smluv o účtech atd.)   250 + 20% DPH

5.  Ostatní položky

   
Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých *) 75
Za speciální služby v sazebníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny a.s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna a.s. postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) - za každou započatou hodinu práce     720 + 20% DPH
*) Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 20% stanovené zákonem

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga, CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele  
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 30.09.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster