800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - XII. Dokumentární inkasa

  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Dokumentární a směnečná inkasa

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  Ceny v této části Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.
  PoložkaTextCena v Kč
  1.1. Zpracování inkasa (z inkasní částky)
  1.1.1.inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně0,3%, min. 1.000,; max. 20.000,-
  1.1.2.tuzemská v Kč0,15%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.1.3.vydání dokladů bez placení, vrácení odmítnutého inkasa (včetně inkasa k obstarání akceptu směnky) *)0,1%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.2. Obstarání akceptu směnky bez jejího inkasa (směnka je vrácena příkazci nebo vysílající bance; poplatek ze směnečné částky)
  1.2.1.inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně0,3%, min. 1.000,-; max. 20.000,-
  1.2.2.tuzemská v Kč0,15%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.3. Obstarání akceptu směnky, která není vrácena příkazci nebo vysílající bance (použije se rovněž při obstarání vystavení směnky vlastní nebo jiného dokumentu obsahujícího příslib platit k budoucímu datu); pro směnku domicilovanou:
  1.3.1.u jiné bankyzdarma
  1.3.2.u České spořitelny, a.s.500,-
  1.4. Změna inkasních instrukcí 500,-
  1.5. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 500,-
  1.6. Urgence plnění inkasních instrukcí (za třetí a každou další) 200,-
  1.7. Vedení inkasa po splatnosti **)
  1.7.1.první měsíczdarma
  1.7.2.každý další započatý měsíc500,-
  1.8. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s inkasy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5 ) 500,-
  1.9. Náklady kurýrní služby dle skutečně vzniklých nákladů
  1.10. Zajištění protestu směnky (pro neplacení nebo pro neakceptaci) 1.000,- + notářské poplatky

  *) Instrukce k vydání dokumentů bez placení je považována za změnu inkasních instrukcí, a tudíž se v takovém případě rovněž účtuje poplatek za změnu inkasních instrukcí.

  **) Účtuje se pouze u importních a tuzemských odběratelských inkas. Inkaso je považováno za inkaso po splatnosti od třetího pracovního dne následujícího po řádné splatnosti inkasa. Inkaso splatné na viděnou a inkaso obsahující směnku k akceptaci jsou považována za inkasa po splatnosti po uplynutí jednoho kalendářního měsíce po datu avíza České spořitelny, a.s. dlužníkovi o předložení dokumentů k inkasu.

  Úschova směnek předložených České spořitelně, a.s. k inkasu nebo ke zprostředkování akceptu a úschova směnek domicilovaných u České spořitelny, a.s. se nezpoplatňuje. 

  Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

  Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích  (-) (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu inkasa.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 3 1.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  V Praze dne    29.10.2009

  Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r. ,
  člen představenstva 
  a náměstek generálního ředitele
  Martin Techman v.r.,
  ředitel úseku rozvoje obchodu

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

  Pobočky a bankomaty

  Bankomaty


  Pobočky


  Objednání na pobočku


  Pobočky se směnárnou

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207


  Facebook České spořitelny Twitter YouTube


  Kurzovní lístky

  Aktuální k: 26.9.2017
  Kurz měny: deviza - střed
  EUR 26,030 - -0,04%
  USD 21,902 + 0,74%

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster