800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - XI. Dokumentární akreditivy

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Otevření akreditivu (importní a tuzemské odběratelské akreditivy)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Ceny v této části  Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Předavízo 1.000,-
1.2. Otevření akreditivu *)
1.2.1.první započaté čtvrtletí0,3 %, min. 1.000,-
1.2.2.každý další započatý měsíc0,1%, min. 1.000,-
1.2.3.riziková přirážkaindividuálně
1.3. Změna akreditivu
1.3.1.formální (vč. zrušení akreditivu)1.000,-
1.3.2.navýšení částky a/nebo prodloužení1.000,- + cena dle pol. č. 1.2. dle částky navýšení nebo doby prodloužení
1.4. Kontrola dokumentů, proplacení akreditivu (z hodnoty čerpání)
1.4.1. akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně, splatné na viděnou 0,3%, min. 1.000,-
1.4.2.akreditivy tuzemské v Kč, splatné na viděnou0,2%, min. 1.000,-
1.4.3.akreditivy s odloženou splatností (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)0,1%, min. 1.000,- + pol. č. 1.5.
1.5. Odložená splatnost, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)
1.5.1.do 90 dnů lhůty splatnosti0,3% min., 1.000,-
1.5.2. za každých dalších započatý 30 dní 0,1% min., 1.000,-
1.5.3.riziková přirážkaindividuálně
1.6. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 1.000,-
1.7. Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,-
1.8. Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)
1.8.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně0,3%, min. 1.000,-
1.8.2.akreditivy tuzemské v Kč0,2%, minimum 1.000,-
1.9. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod.; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5 )
1.9.1.při vystavení/změně akreditivu200,-
1.9.2.za každou sadu dokumentů500,-
1.9.3. náklady kurýrní služby dle skutečně vzniklých nákladů
*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

2.  Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy) 

Ceny v této části Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování  těchto služeb fyzickým osobám.
PoložkaTextCena v Kč
2.1. Předavízo zdarma
2.2. Avizování akreditivu
2.2.1.akreditivy bez potvrzení České spořitelny, a.s. *)0,2 %, min. 1.000,-
2.2.2.akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s.zdarma (použije se pouze cena za potvrzení – viz položka č. 2.3.)
2.2.3.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovizdarma
2.3. Potvrzení akreditivu *)
2.3.1.první započaté čtvrtletí0,3% min., 1.000,-
2.3.2.každý další započatý měsíc0,1% min., 1.000,-
2.3.3.riziková přirážkaindividuálně
2.4. Změna akreditivu
2.4.1.formální (vč. zrušení akreditivu a prodloužení nepotvrzeného akreditivu)1.000,-
2.4.2.navýšení částky1.000,- + cena dle pol. č. 2.2. (akreditivy bez potvrzení Českou spořitelnou, a.s.) nebo 2.3. (akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s.) dle částky navýšení
2.4.3.prodloužení potvrzeného akreditivu1.000,- + cena dle pol. č. 2.3. dle doby prodloužení
2.4.4.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientoviuplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.3.
2.5. Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (z hodnoty čerpání)
2.5.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)0,3%, min. 1.000,-
2.5.2.akreditivy tuzemské v Kč (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)0,2%, min. 1.000,-
2.5.3.akreditivy se závazkem České spořitelny, a.s. k odložené platbě nebo s akceptací směnky vystavené na Českou spořitelnu, a.s. (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)0,1%, min. 1.000,- + pol. č. 2.6.
2.5.4.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientoviuplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.4.
2.6. Závazek k odložené platbě, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)
2.6.1.do 90 dnů lhůty splatnosti0,3%, min. 1.000,-
2.6.2.za každých dalších započatých 30 dní0,1%, min. 1.000,-
2.6.3.riziková přirážkaindividuálně
2.6.4.kontrola odložené splatnosti bez závazku České spořitelny, a.s.0,1%, min. 1.000,-
2.6.5.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientoviuplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.5.
2.7. Negociace individuálně + pol. č. 2.5.1. nebo 2.5.2.
2.8. Převod akreditivu (z hodnoty převodu)*) 0,2%, min. 1.000,-
2.9. Vystavení  potvrzení o postoupení výtěžku nebo souhlasu s postoupením výtěžku ve prospěch třetí osoby (z částky postoupení) 0,1%, min. 1.000,-
2.10. Nesrovnalosti v  dokumentech (pouze u akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. a u převedených akreditivů) 1.500,-
2.11. Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)
1.11.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně0,3%, min. 1.000,-
2.11.2.akreditivy tuzemské v Kč0,2%, min. 1.000,-
2.12. Předběžná kontrola dokumentů (kontrola kopií nebo návrhů dokumentů před jejich řádným předložením)
2.12.1.první žádost o předběžnou kontrolu v rámci příslušného čerpání akreditivuzdarma
2.12.2.každá další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného čerpání akreditivu, za každý dokument200,-
2.13. Postoupení pohledávky z akreditivu na Českou spořitelnu, a.s. (forfaiting pohledávky z akreditivu) individuálně
2.14. Tiché potvrzení individuálně
2.15. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 1.000,-
2.16. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5 )
2.16.1. při avizování/změně akreditivu 200,-
2.16.2.při převodu akreditivu500,-
2.16.3.za každou sadu dokumentů500,-
2.16.4.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovizdarma
2.16.5.náklady kurýrní službydle skutečně vzniklých nákladů

*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

(-)

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (-) (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu akreditivu.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 3 1.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 29 .10.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r. ,
člen představenstva 
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje  obchodu  

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster