800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2012 do 30.01.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Obstarání koupě nebo prodeje akciií (poplatky uvedené v procentech se počítají do objemu realizovaného obchodu)
1.2.1. zrušení neprovedeného pokynu zdarma
1.2.2.AOS (KOBOS/AUKCE)
1.2.2.1. nad 5.000.000,- Kč individuálně, max. 0,3%
1.2.2.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.2.2.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.2.2.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% min. 300,-
1.2.3.SPAD (1 lot)0,2%, max. 5.000,- za každý započatý lot
1.2.4.vypořádání obchodu

zdarma

1.3. Majetkový účet v  evidenci České spořitelny, a.s. navazující na evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
1.3.1.otevření účtu

zdarma

1.3.2. zrušení účtu

zdarma

1.3.3.změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v navazující evidenci České spořitelny, a.s.

zdarma

1.3.4. přidělení NID

zdarma

1.3.5.vedení cenných papírů v navazující evidenci ČS (poplatky uvedené v procentech se počítají denně, a to pro kotované cenné papíry z tržní hodnoty, pro nekotované cenné papíry ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Poplatky jsou splatné čtvrtletně)
1.3.5.1.České a zahraniční kotované akcie, zahraniční akcie a zahraniční dluhopisy
1.3.5.1.1.Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč0,06% p.a.
1.3.5.1.2.Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč0,05% p.a.
1.3.5.1.3.Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč0,04% p.a.
1.3.5.1.4.Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč0,03% p.a.
1.3.5.1.5. Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více 0,02% p.a.
1.3.5.2.České dluhopisy
1.3.5.2.1.Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč0,008% p.a.
1.3.5.2.2.Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč0,006% p.a.
1.3.5.2.3.Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč0,004% p.a.
1.3.5.2.4.Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč0,003% p.a.
1.3.5.2.5.Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více0,002% p.a.
1.3.5.3.Ostatní nekotované cenné papíry
1.3.5.3.1.Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč0,16% p.a.
1.3.5.3.2.Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč0,13% p.a.
1.3.5.3.3.Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč0,10% p.a.
1.3.5.3.4.Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč0,08% p.a.
1.3.5.3.5. Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více 0,06% p.a.
1.4. Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
1.4.1. otevření účtu 100,-
1.4.2.zrušení účtu100,-
1.4.3.změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby vedeném v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.100,-
1.4.4.přidělení NID450,-
1.4.5.vedení cenných papírů v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.poplatek dle sazebníku Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. zvýšený o 5%
1.5. Ostatní položky
1.5.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.5.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)800,-
1.4.3.obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s.zdarma
1.5.4.převod cenných papírů mezi klienty České spořitelny, a.s. v navazující evidenci České spořitelny, a.s. (oba klienti mají cenné papíry vedené v této navazující evidenci), poplatek se účtuje pouze na debetní straně 100,- za 1 ISIN
1.5.5.převod cenných papírů kótovaných  i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z majetkového účtu v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vedeného prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry nebo z majetkového účtu v navazující evidenci jiného obchodníka s cennými papíry - na účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

150,- za 1 ISIN

1.5.6.převod cenných papírů z majetkového účtu klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. z majetkového účtu klienta v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vedeného prostřednictvím České spořitelny, a.s., s výjimkou převodu cenných papírů  mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta vedenými prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., a s výjimkou převodu všech cenných papírů v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s.

800,- za 1 ISIN

1.5.7.převod cenných papírů  mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta vedenými prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

zdarma

1.5.8.převod cenných papírů kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z nezařazeného majetkového účtu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na majetkový účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na majetkový účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

100,- za 1 ISIN

1.5.9.převod všech cenných papírů v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím České spořitelny, a.s. v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s.,  poplatek se účtuje pouze na debetní straně 100,- za 1 ISIN

2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Uzavření komisionářské smlouvy

zdarma

2.2. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds) a ETCs (exchange traded commodities) - poplatky uvedené v procentech se počítají z objemu realizovaného obchodu
2.2.1.podání pokynuzdarma
2.2.2.zrušení pokynu

zdarma

2.2.3.Francie0,90% min. 23,- EUR
2.2.4.Japonsko0,90% min 3350,- JPY
2.2.5. Německo 0,90% min 23,- EUR
2.2.6.Polsko0,90% min 100,- PLN
2.2.7.Rakousko0,90% min 23,- EUR
2.2.8.USA0,60% min 20,- USD
2.2.9.Velká Británie0,90% min 23,- GBP
2.3. Správa cenných papírů (poplatky uvedené v procentech se počítají z tržní hodnoty - k poslednímu dni čtvrtletí - cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně)
2.3.1.Francie0,01700% za každé čtvrtletí za 1ISIN*) min 2,00 EUR
2.3.2.Japonsko0,04800%  za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 300,- JPY
2.3.3.Německo0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.4. Polsko 0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.5.Rakousko0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.6.USA0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.7.Velká Británie0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 GBP
2.4. Obstarání inkasa výnosů (dividend )

poplatky třetím stranám

*) je-li však 1 ISIN evidován u více depozitářů, platí se zvlášť za každou takovou evidenci

3.  Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Group (ISČS, REICO a ESPA)

 

3.1.1.1. fondy peněžního trhu a fondy velmi krátkodobých investic 0,30 %
3.1.1.2.konzervativní mix FF Dluhopisové fondy Fond řízených výnosů1,00 %
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
Osobní portfolio 4
PLUS
Nemovitostní fond REICO
1,50 %
3.1.1.4.fondy životního cyklu2,50 %
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
3,00 %
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR  0  fond privátního bankovnictví
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví

dle prodejních informací

3.1.1.7.sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes S24 - při zadání příkazu přes záložku "Spoření a investování" **)10% ze vstupního poplatku z pořízené transakce
3.1.1.8.Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1000,- Kč měsíčně **)
3.1.1.8.1.I.pásmo     1. až 12.sleva 0%
3.1.1.8.2.II.pásmo    13. až 36.sleva 25%
3.1.1.8.3.III.pásmo   37. a vícesleva 50%
3.1.2.fondy třetích stran *)
3.1.2.1.ING, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Parvest, WIOF
3.1.2.1.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2.dluhopisový trh2,50%
3.1.2.1.3.akciový trh4,00%
3.1.2.2.ING akciový trh3,00%
3.1.2.3. zajištěné fondy

dle prodejních informací

3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1. Všechny fondy kromě Zajištěných fondů zdarma
3.2.2.Zajištěné fondydle prodejních informací
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkemrozdíl prodejních poplatků daných fondů
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPArozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojůzdarma

*) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se řídí statutem daného fondu
**) slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva

4.  Správa aktiv

  • ceny se stanovují individuálně

5.  Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, max. 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1.hromadnéaž 0,5 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.1.2.samostatné až 1,0 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP
(za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 20% DPH
5.2.2.2.samostatnou až 0,8 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 20% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2.roční cena za správu CP **)až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3.za zajištění a obstarání inkasaaž 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1.hromadnéaž 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.1.2.samostatnéaž 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1.hromadnéaž 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.2.samostatnéaž 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1.hromadnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2.samostatnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1.hromadnéaž 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2.samostatnéaž 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:
  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost 
  • za ostatní činnosti   představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 20% DPH.

V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6.  Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitáŕem cenných papírů 380,-
6.2. Vypořádání dědictví
6.2.1. Poplatek za přijetí Žádosti k vypořádání dědictví za každého nabyvatele zvlášť (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů) 400,-
6.2.2.Poplatek za provedený přechod jednoho titulu cenných papírů (za každý ISIN) v evidencích CDCP *)300,-
6.3.Založení/ změna/ zrušení / realizace smluvního zástavního práva
6.3.1.poplatek za přijetí Žádosti ke zřízení/ změně/ zrušení/ vypořádání smluvního zástavního práva (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích)400
6.3.2.poplatek za jeden zastavený titul cenných papírů (ISIN) v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích300
6.4.Darování cenných papírů v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích do Nadačního fondu CDCP300
*) Pro vypořádání dědictví v CDCP složí klient zálohu 2100,- na svůj investiční účet. ČS z tohoto účtu odečte při vypořádání dědictví částku odpovídající násobku poplatku a počtu skutečně převedených ISIN cenných papírů, maximálně však ve výši této zálohy.

7.  Správa portfolia cenných papírů

  • pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8.  Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích  (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.1.2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne  15.12.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r., 
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r., 
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2012 do 30.01.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster