800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - VII. Šeky

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup šeků

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
   
Okamžité proplacení cestovních šeků    2% min 80
Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách)    1% min 100, max 3.000 + případné výlohy ostatních bank
Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.       zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.   zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti  65
Předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky     1%, min. 220, max. 1.500

2.  Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.

   
Vydání tiskopisu šeku - 1ks  5
Vydání šekové knížky (obal) - 1ks     10
Vystavování nekrytého šeku - 1ks 500
Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.    150
Zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku    50

Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s., zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku - cena je stanovena za úkon, tzn. nezávisle na tom, zda je zákaz podáván na jeden šek či více šeků současně.

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny.

Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster