800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - VII. Šeky

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup šeků

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.08.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Okamžité proplacení cestovních šeků 2% min 80,-
1.2. Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách) 1% min 100,- max 3.000,- + případné výlohy ostatních bank
1.3. Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.     zdarma
1.4. Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s.
1.4.1. na účet vedený v České spořitelně, a.s. zdarma
1.4.2. v hotovosti pro klienty, jejichž věk je vyšší nebo roven 65 let
1.4.2.1. u částky do 500.000,- Kč 15,- +  cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.2.2. u částky od 500.000,- Kč včetně 45,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.3. v hotovosti pro klienty, jejichž věk je nižší než 65 let
1.4.3.1. u částky od 15.000,- Kč včetně do 500.000,- Kč 15,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.3.2. u částky do 15.000,- Kč včetně nebo od 500.000,- Kč 45,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.4. předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky

cena dle položky 4.1.3. (II.Platební styk)

1.4.5. vybírání hotovosti v krátké cestě individuálně

2.  Prodej šeků

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Soukromý šek České spořitelny, a.s.
2.1.1. vydání tiskopisu šeku 5,-/1 ks
2.1.2. vydání šekové knížky (obal) 10,-/1 ks
2.1.3. vystavování nekrytého šeku 500,-/1 ks
2.1.4. zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s. 150,-
2.1.5. zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku 50,-

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny.

Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. tiskopisy) i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.8.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.7.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.08.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster