800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Komerční úvěry

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.05.2014 do 31.08.2015. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr  (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)

   
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)   stanoví se individuálně, 0,5% až 2% z hodnoty úvěru, min. 5.000 , max. 150.000
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Firemní neúčelový úvěr ČS, Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr (KTK) mini Profit zdarma

1.2.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zjednodušeným postupem

   
Termínovaný úvěr mini Profit  zdarma
Termínovaný úvěr Profesional  zdarma
Úvěr Profit pro PO zdarma*
Firemní úvěr pro FOP zdarma*
Úvěr 500 0,6% z výše úvěru, min. 1 000 Kč
Termínovaný úvěr mini Profit se od 18.2.2013 neposkytuje. *Platí od 1.5.2014 do 30.6.2014
PoložkaTextCena v Kč
1.2.2.Termínovaný úvěr Profit v rámci Programu Profit2.500

1.3.  Poskytnutí Kontokorentu zjednodušeným postupem

   
Kontokorent v rámci Programu Profit  2.500
Kontokorent Profesionál zdarma
Kontokorent mini Profit   zdarma
Firemní startovací kontokorent, Firemní kontokorent a Kontokorent Profit zdarma
Poplatek za zesplatněný Kontokorent  0,6% z vyčerpaného rámce, min. 1.000
Kontokorent v rámci Programu Profit se od 18.2.2013 neposkytuje
Poplatek za zesplatněný Kontokorent 

1.4.  Cena za prolongaci kontokorentu

   
Kontokorent poskytnutý v rámci Programu Profit     1.000
Firemní startovací kontokorent, Firemní kontokorent, Kontokorent Profit a Kontokorent Profesionál zdarma

1.5.  Závazková odměna

   
Závazková odměna  stanoví se individuálně 0,5% až 1% z nečerpané částky úvěru
Firemní neúčelový úvěr ČS zdarma
Kontokorent mini Profit 0,5%
Firemního startovací kontokorent, Firemní kontokorent, Kontokorent Profit zdarma
Navýšení Firemního KTK ČS s rámcem nad 50 tis.  zdarma

1.6.  Správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně Kontokorentu)

   
Úvěr a kontokorent Profit od 50tis. do 100tis. Kč 100
Měsíční správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně Kontokorentu), Úvěr a kontokorent v rámci Profit programu, Úvěr a kontokorent Profit od 101tis. Kč , Úvěr a kontokorent Profesionál 300
Měsíční správa a vedení úvěrového obchodu pro klienty ze sektoru zemědělství  150
Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorent mini Profit 100
Firemní neúčelový úvěr  ČS zdarma
Firemní úvěr / kontokorent ČS od 50tis. do 100tis. Kč 100
Firemní úvěr / kontokorent ČS od 101tis. do 1.5mil. Kč 300
Firemní kontokorent ČS s rámcem do 50tis. Kč zdarma

1.7.  Pojištění schopnosti splácet u Firemního úvěru ČS a úvěru Profit

   
Za přistoupení do pojištění - Úroveň A - smrt a invalidita 3.stupně následkem úrazu (za každou pojištěnou osobu)  0,065% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění - Úroveň B - smrt a invalidita 3.stupně z jakýchkoliv příčin (za každou pojištěnou osobu)  0,115% z výše poskytnutého úvěru

1.8.  Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr - měsíčně *)

  Typ A -pracovní neschopnost, invalidita, smrt Type B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta  0,037% z výše poskytnutého úvěru 0,060% z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) 0,033% z výše poskytnutého úvěru 0,055% z výše poskytnutého úvěru
Pro tři klienty (za každou z pojištěných osob) 0,030% z výše poskytnutého úvěru 0,050% z výše poskytnutého úvěru
*) prodej od 15.9.2011, pouze na vybraných pobočkách

1.9.  Ostatní položky

   
Za transakci na úvěrovém účtu (kromě kontokorentního úvěru)   10
Poštovné za odeslání výpisu z účtu dle poštovního tarifu

2.  Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně

2.1.  Správa a vedení úvěrového obchodu, posouzení a vyhodnocení žádosti

   
Správa a vedení úvěrového obchodu - měsíčně   400
Správa a vedení úvěrového obchodu pro klienty ze sektoru zemědělství - měsíčně  150
Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (včetně příslibu úvěru) *) stanoví se individuálně 0,75% až 1,0% z hodnoty sjednaného úvěru min. 15.000, max. 150.000
Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o Hypotéku Global (včetně příslibu úvěru), poplatek je možné hradit z úvěru   1% až 2% z hodnoty sjednaného úvěru, min. 25.000
*) cenu je možné hradit z úvěru

2.2.  Ostatní položky

   
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely   zdarma
Za převzetí dluhu jiným klientem   0,5% z nesplaceného zůstatku úvěru
Ceny za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr jsou splatné při podpisu úvěrové smlouvy ve výši platné ke dni uzavření úvěrové smlouvy

3.  Obecné položky

3.1.  Změna smluvních podmínek z podnětu klienta

   
U komerčních úvěrů  0,3% z aktuálního zůstatku, min. 2.500,- 
U hypotečních úvěrů  0,3% z aktuálního zůstatku, min. 10.000,-

3.2.  Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy)

  Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu   Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci  
Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb.  3.900 4.400
Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb.  3.900 4.400
Rodinný dům   4.900 5.400
Samostatný stavební pozemek   3.900 4.400 (budoucí stav po zasíťování)
Objekt pro individuální rekreaci   4.900 5.400
Garáž   3.900 4.400
Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)   1.500 1.500
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
Ostatní objekty   individuálně individuálně
Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti  individuálně *)
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí  individuálně **)
*) Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti) navrhované klientem k zajištění pohledávky ČS včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy

**) Cena zahrnuje vyhotovení Aktualizace hodnoty zajištění/zprávy o výstavbě, její předání prodejnímu místu a vyhodnocení rizik spoojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí

3.3.  Ostatní položky

   
Za každou splátku úvěru složenou v hotovosti   zdarma
Smluvní pokuta za prodlení *) 500
Změna smluvních podmínek z podnětu banky - u komerčních úvěrů zdarma
*) Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti)  účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru  maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.

Ceny jsou uvedeny v Kč.

U hypotečních úvěrů v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají kurzem "deviza nákup".

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních  (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem  1.5.2014 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.05.2014 do 31.08.2015. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster