800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Komerční úvěry

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.11.2010 do 31.12.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)

   
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru)   stanoví se individuálně, 0,5% až 2% z hodnoty úvěru, min. 5.000
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr mini Profit zdarma
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Firemní kontokorent ČS s rámcem do 50tis.   zdarma

1.2.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zjednodušeným postupem.

   
Termínovaný úvěr Profesional  zdarma
Termínovaný úvěr Profit v rámci Programu Profit  2.500
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Firemní úvěr ČS   0,6% z hodnoty úvěru, min. 1.000
Firemní výkrývací úvěr ČS - splátkový   0,6% z vyčerpaného rámce, min. 1.000

1.3.  Poskytnutí kontokorentního úvěru zjednodušeným postupem

   
V rámci Programu Profit  2.500
Kontokorentní úvěr Profesional zdarma
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Firemní kontokorent ČS s rámcem od 51 tis.   0,6% z hodnoty rámce, min. 1.000

1.4.  Cena za prolongaci

   
Kontokorentního úvěru poskytnutého v rámci Programu Profit a Kontokorentního úvěru Profesional     1.000,-
Firemního kontokorentu ČS s rámcem do 50tis   zdarma
Firemního kontokorentu ČS s rámcem od 51 tis   0,25% z hodnoty rámce, min 1.000
Firemní kontokorent ČS s rámcem od 51 tis

1.5.  Závazková odměna

   
Závazková odměna  stanoví se individuálně 0,5% až 1% z nečerpané částky úvěru
Závazková odměna u Kontokorentního úvěru mini Profit *) 0,5%
Závazková odměna u Firemního kontokorentu ČS s rámcem do 50tis.   zdarma
Závazková odměna u Firemního kontokorentu ČS s rámcem od 51tis.   0,5% z nečerpané částky úvěru
*) u Termínovaného úvěru mini Profit se závazková provize nevybírá

1.6.  Správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně kontokorentního úvěru)

   
Správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně kontokorentního úvěru) - měsíčně   300
Správa a vedení úvěrového obchodu pro Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr mini Profit - měsíčně     100
Měsíční správa a vedení Firemního úvěru ČS od 50tis. do 100tis.   100
Měsíční správa a vedení Firemního úvěru ČS od 101tis. do 1.5mil.    300
Měsíční správa a vedení Firemního kontokorentu ČS s rámcem do 50tis.  zdarma
Měsíční správa a vedení Firemního kontokorentu ČS s rámcem od 51tis. do 100tis.   100
Měsíční správa a vedení Firemního kontokorentu ČS s rámcem od 101tis. do 1mil.   300
Firemní vykrývací úvěr ČS - splátkový   300

1.7.  Ostatní položky

   
Navýšení Firemního kontokorentu ČS s rámcem nad 50 tis.  zdarma
Za položku (kromě kontokorentního úvěru)   10
Poštovné za odeslání výpisu z účtu dle poštovního tarifu
Za přistoupení do pojištění - Úroveň A - smrt a invalitia 3.stupně následkem úrazu (za každou pojištěnou osobu)  0,065% výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění - Úroveň A - smrt a invalidita 3.stupně z jakýchkoliv příčin (za každou pojištěnou osobu)  0,115% výše poskytnutého úvěru

2.  Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně

2.1.  Správa a vedení úvěrového obchodu, posouzení a vyhodnocení žádosti

   
Správa a vedení úvěrového obchodu - měsíčně   400
Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (včetně příslibu úvěru) *) stanoví se individuálně 0,75% až 1,0% z hodnoty sjednaného úvěru min. 15.000
Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o Hypotéku Global (včetně příslibu úvěru), poplatek je možné hradit z úvěru   1% až 2% z hodnoty sjednaného úvěru, min. 25.000
*) cenu je možné hradit z úvěru

2.2.  Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy)

  Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu   Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci  
Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb.  3.900 4.400
Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb.  3.900 4.400
Rodinný dům   4.900 5.400
Samostatný stavební pozemek   3.900 4.400 (budoucí stav po zasíťování)
Objekt pro individuální rekreaci   4.900 5.400
Garáž   3.900 4.400
Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)   1.500 1.500
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
Ostatní objekty   individuálně individuálně

2.3.  Ostatní položky

   
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely   zdarma
Za převzetí dluhu jiným klientem   0,5% z nesplaceného zůstatku úvěru
Ceny za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr jsou splatné při podpisu úvěrové smlouvy ve výši platné ke dni uzavření úvěrové smlouvy

3.  Obecné položky

3.1.  Změna smluvních podmínek z podnětu klienta

   
U komerčních úvěrů  0,3% z aktuálního zůstatku, min. 2.500,- 
U hypotečních úvěrů  0,3% z aktuálního zůstatku, min. 10.000,-

3.2.  Ostatní položky

   
Za každou splátku úvěru složenou v hotovosti   10
Písemná upomínka (výzva) k zaplacení dlužné částky u úvěru (včetně výzvy dlužníkovi k zaplacení před žalobou) 
  • 1.upomínka
  • 2.upomínka
  • 3.upomínka 
300 + poštovné
Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti  individuálně *)
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí individuálně **)
Změna sluvních podmínek z podnětu banky - u komerčních úvěrů zdarma

*) Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti) navrhované klientem k zajištění pohledávky ČS včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy.
**) Cena zahrnuje vyhotovení Aktualizace hodnoty zajištění/ zprávy o výstavbě, její předání prodejnímu místu a vyhodnocení rizik ČS spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí.

Ceny jsou uvedeny v Kč.

U hypotečních úvěrů v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají kurzem "deviza nákup".

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních  (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v sazebníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.11.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.10.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc., v.r,
člen představenstva   
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman, v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.11.2010 do 31.12.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster