800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Komerční úvěry

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.02.2009 do 30.06.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, (respektive úvěrový rámec, příslib úvěru) stanoví se individuálně, 0,5% až 2% z hodnoty úvěru, min. 5.000,-
1.1.1.přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr mini Profitzdarma
1.2. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zjednodušeným postupem.
1.2.1.Termínovaný úvěr Profesionalzdarma
1.2.2.Termínovaný úvěr Profit v rámci Programu Profit2.500,-
1.3. Poskytnutí kontokorentního úvěru zjednodušeným postupem
1.3.1.v rámci Programu Profit2.500,-
1.3.2.Kontokorentní úvěr Profesionalzdarma
1.4. Cena za prolongaci kontokorentního úvěru poskytnutého v rámci Programu Profit a Kontokorentního úvěru Profesional. 1.000,-
1.5. Závazková odměna stanoví se individuálně 0,5% až 1% z nečerpané částky úvěru
1.5.1. závazková odměna u Kontokorentního úvěru mini Profit
pozn. u Termínovaného úvěru mini Profit se závazková provize nevybírá
0,5%
1.6. Správa a vedení úvěrového obchodu v české měně (včetně kontokorentního úvěru) - měsíčně 300,-
1.6.1.správa a vedení úvěrového obchodu pro Termínovaný úvěr mini Profit a Kontokorentní úvěr mini Profit - měsíčně100,-
1.7. Za položku (kromě kontokorentního úvěru) 10,-
1.8. Poštovné za odeslání výpisu z účtu dle poštovního tarifu

2.  Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Správa a vedení úvěrového obchodu - měsíčně 400,-
2.2. Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (včetně příslibu úvěru), poplatek je možné hradit z úvěru stanoví se individuálně 0,75% až 1,0% z hodnoty sjednaného úvěru min. 15.000,-
2.3. Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o Hypotéku Global (včetně příslibu úvěru), poplatek je možné hradit z úvěru 1% až 2% z hodnoty sjednaného úvěru, min. 25.000,-
2.4. Zjištění ceny bytu nebo RD, nebytového prostoru v případě, kdy banka provedla ocenění na vlastní náklady
2.4.1. při celkové ploše bytu do velikosti 50 m 2 včetně 1.000,-
2.4.2. při celkové ploše bytu větší než 50m 2 do velikosti 100 m 2 včetně 1.500,-
2.4.3. u RD a nebo při celkové ploše bytu nad 100 m 2 2.000,-
2.4.4.u nebytového prostoru pro podnikání2.000,-
2.5. Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely zdarma
2.6. Za převzetí dluhu jiným klientem 0,5% z nesplaceného zůstatku úvěru
Ceny za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr jsou splatné při podpisu úvěrové smlouvy ve výši platné ke dni uzavření úvěrové smlouvy

3.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
3.1.1.u komerčních úvěrů 0,3% z aktuálního zůstatku, min. 2.500,- 
3.1.2.u hypotečních úvěrů0,3% z aktuálního zůstatku, min. 10.000,-
3.2. Za každou splátku úvěru složenou v hotovosti 10,-
3.3. Písemná upomínka (výzva) k zaplacení dlužné částky u úvěru (včetně výzvy dlužníkovi k zaplacení před žalobou)
3.3.1.1. upomínka 300,- + poštovné
3.3.2.2. upomínka300,- + poštovné
3.3.3.3. upomínka 300,- + poštovné
3.4. Zaměstnanecká sada I 200.000,- + 19% DPH
3.5. Zaměstnanecká sada II 500.000,- + 19% DPH
3.6. Zaměstnanecká sada III 1.000.000,- +  19% DPH
3.7. Vyhodnocení rizik
3.7.1.spojených se zástavou nemovitostiindividuálně *)
3.7.2.spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostíindividuálně **)

*) Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti) navrhované klientem k zajištění pohledávky ČS včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy.
**) Cena zahrnuje vyhotovení Aktualizace hodnoty zajištění/ zprávy o výstavbě, její předání prodejnímu místu a vyhodnocení rizik ČS spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí.

U hypotečních úvěrů v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají kurzem "deviza nákup".

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v sazebníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem   1.2.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 26.1.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc., v.r,
člen představenstva   
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman, v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.02.2009 do 30.06.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster