800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - IX. Bankovní záruky

  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Obecné položky

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  PoložkaTextCena v Kč
  1.1. Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o záruku (včetně příslibu záruky) individuálně, min. 2.000,-
  1.2. Vystavení záruční listiny individuálně, min. 1.000,-
  1.3. Poskytnutí záruky (protizáruky) v české měně i v cizí měně (závazková odměna)  - ročně, splatné čtvrtletně předem individuálně, v součtu min. 2.000,- u protizáruky + ceny vystavující banky
  1.4. Avizování bankovní záruky vystavené jinou bankou ve prospěch klienta České spořitelny, a.s. 1.000,-
  1.5. Změna záruky individuálně, min. 2.500,-
  1.6. Příslib záruky individuálně, min. 1.000,-
  1.7. Ověřování bankovní záruky na žádost klienta individuálně, max. 3.000,-
  1.8. Za externí služby související s bankovní zárukou (posouzení projektu, ocenění předmětu zajištění apod.)  podle skutečně vynaložených nákladů
  1.9. Uplatnění záruky 1.000,-
  1.10. Návrh textu záruky na žádost klienta (záruka není realizována) 3.000,-

  Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (-) (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

  Ceny za poskytnutí bankovní informace, telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi a ostatní služby v sazebníku neuvedené jsou  uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 3 1.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  V Praze dne 29 .10.2009

  Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
  člen představenstva
  a náměstek generálního ředitele
  Martin Techman v.r.,
  ředitel úseku rozvoje obchodu 

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

  Pobočky a bankomaty

  Bankomaty


  Pobočky


  Objednání na pobočku


  Pobočky se směnárnou

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207


  Facebook České spořitelny Twitter YouTube


  Kurzovní lístky

  Aktuální k: 26.9.2017
  Kurz měny: deviza - střed
  EUR 26,030 - -0,04%
  USD 21,902 + 0,74%

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster