800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - IV. Kartové služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Vydání/používání karty

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 15.08.2014 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Mezinárodní debetní karty

  Visa Business  Visa Business Plus  Visa Business Gold 
Vydání/používání karty - ročně  400 1.200 3.700

1.2.  Mezinárodní předplacené, kreditní a charge karty 

  Maestro předplacená služební  Kredit+ MasterCard Business     Visa Business charge     Visa Gold charge 
Vydání/používání karty - ročně  230 650 2.200 4.700

1.3.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

  Visa Business Electron  MasterCard Business 
Používání karty - ročně  200 400

2.  Volitelné pojištění

2.1.  Cestovní pojištění - ročně *)

   
Comfort **) - pojištění držitele karty  300
Comfort Family **) -připojištění rodinných příslušníků ke kartě (+1 dospělý a 3 děti)    450
Exclusive Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Visa Business Plus a Visa Business charge (+1 dospělý a 3 děti)   750
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)   1.500

2.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně *)

   
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)  170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč)   320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč)  480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč)  780
*) Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

**) Možno dokoupit k mezinárodním kartám kromě karet Visa Business Plus, Visa Business charge a  karet typu Gold

3.  Ostatní služby

3.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny  V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu   zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty   zdarma
Změna PIN   zdarma

3.2.  Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu/přehledu transakcí

  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný přehled transakcí debetními kartami - pro majitele běžného účtu   9,50
Pravidelný výpis z účtu - pro majitele kartového účtu mezinárodní kreditní, charge, předplacené karty   9,50 45
Pravidelný přehled transakcí mezinárodní kreditní, charge, předplacenou kartou - pro držitele karty   9,50
Mimořádný výpis z účtu/ přehled transakcí na žádost klienta – kreditní, charge a předplacené karty   39,50

3.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking
Odemknutí/zamknutí karty  30 zdarma
Změna transakčních limitů ke kartě  30 zdarma

3.4.  Zaslání karty, PIN/expresní vydání debetní karty

Do 30.6.2016 Od 1.7.2016
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí  3.000 k ceně karty 200 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty 3.000 k ceně karty
Zaslání/Předání PIN k platební kartě:
  • v internetovém bankovnictví S24
zdarma zdarma
  • prostřednictvím SMS na mobilním telefon
zdarma zdarma
  • poštou
zdarma 30

3.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu   zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

3.6.  Smluvní pokuta za prodlení

   
Smluvní pokuta za prodlení *)  500
*) Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti)  účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru  maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.

3.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)  3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)   3.000

3.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu Visa Business k Firemnímu účtu   zdarma
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet   100    
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
  • elektronické
  • embosované
200
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní , charge a domácí proprietární kreditní karty   zdarma
Správa a vedení kartového účtu pro  kreditní, charge a domácí proprietární kreditní karty   zdarma

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 15.8. 2014 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 15.08.2014 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster