800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení služby zdarma
1.2. Měsíční cena 100,-
1.3. Změna údajů ve smlouvě zdarma
1.4. Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma
1.5. Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření
1.5.1.e-mailemzdarma
1.5.2.faxem10,-
1.5.3.poštou15,- + poštovné
1.6. Zaslání přihlašovací SMS 1,50
1.7. Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e–faktuře 1,50
1.8. Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100,-
1.9. Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma
1.10. Zrušení služby z podnětu klienta zdarma

2.  BUSINESS 24

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení služby zdarma
2.2. Měsíční cena 200,-
2.3. Změna údajů ve smlouvě zdarma
2.4. Aktivace, deaktivace každého dalšího běžného účtu zdarma
2.5. Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí či detailu účtu
2.5.1.e-mailemzdarma
2.5.2.faxem10,-
2.6. Zaslání přihlašovací SMS zdarma
2.7. Odblokování přístupu do služby Internetbanking, vygenerování bezpečnostního kódu zdarma
2.8. Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100,-
2.9. Zrušení služby z podnětu klienta zdarma

3.  Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví

PoložkaTextCena v Kč
3.1. S autentizačním kalkulátorem
3.1.1.za blokaci režimu z podnětu klienta300,-
3.1.2.za deblokaci režimu z podnětu klienta150,-
3.1.3.za výměnu bateriízdarma
3.2. S čipovou kartou
3.2.1.čtečka čipových karet350,-/1 kus
3.2.2.čipová karta320,-/1 kus
3.2.3.klientský certifikát s platností na 1 rok
3.2.3.1.vygenerování320,-
3.2.3.2.obnova v termínu320,-
3.2.3.3.obnova po termínu420,-

4.  @FAKTURA 24

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Zřízení služby
4.1.1.připojení k internetovému portálu3.900,- *)
4.1.2.připojení do účetního systémuindividuálně
4.2. Výměna obchodních dokumentů
4.2.1. za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou a/nebo přijatou fakturu
4.2.1.1.1 - 1 0006,29
4.2.1.2.1 001 - 5 0005,99
4.2.1.3.5 001 - 20 0005,69
4.2.1.4.20 001 - 50 0005,49
4.2.1.5.50 001 a více5,19
4.2.2.podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů
4.2.2.1.1

zdarma

4.2.2.2.2 - 5300,-
4.2.2.3.6 - 25800,-
4.2.2.4.26 - 1001.900,-
4.2.2.5.101 - 2502.500,-
4.2.2.5.251 a více2.900,-
4.3. Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou
4.3.1.zprostředkované službou @FAKTURA 24 0,84
4.3.2.klientemzdarma
4.4. Archivace
4.4.1.zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně 1.650,-

*) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV  služby @FAKTURA 24 

Všechny ceny služby @FAKTURA 24 jsou uváděny bez 19% DPH.
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. 

Ceny v Sazebníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby.

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  18.4.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 16.4.2009

 

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster