800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - II. Platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.01.2016 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  • v české měně a
  • v cizí měně prováděné uvnitř banky 

1.1.  Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy/domácí platby (za položku)

    SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka, BUSINESS 24, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví  SERVIS 24 Telebanking - služby telefonní bankéř Bankomat / platbomat České spořitelny 
Převzetí platebního příkazu  5 20 5
Provedení zrychleného platebního příkazu  125 125
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x x x
   Sběrný box  Pošta  Přepážka 
Převzetí platebního příkazu  20 - standardní formulář 20 - standardní formulář 20 - standardní formulář
40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář
Provedení zrychleného platebního příkazu  x 125
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu 80

1.2.  Ostatní odchozí bezhotovostní platby

SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka Bankomat České spořitelny  Přepážka  Obchodník  Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie (s účinností od 1.7.2016)
Platba kartou  zdarma 20
Dobití mobilního telefonu  5 zdarma x x
Platba poštovní poukázkou typu B 20 + cena dle ceníku České pošty x

1.3.  Odchozí bezhotovostní platby - trvalý příkaz /souhlas s inkasem (trvalá platba, inkaso/SIPO)

  Přímé bankovnictví  Přepážka 
Zřízení  zdarma zdarma
Změna, zrušení z podnětu klienta  zdarma zdarma
Realizace (za položku)  5 5

1.4.  Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

   
Došlá bezhotovostní platba (za položku)  5
Příplatek za platbu z/do jiné banky (clearingové centrum ČNB)  2

1.5.  Položka vzniklá prostřednictvím sběrného účtu (hromadné platby)

Platí pro sběrné účty založené od 1.1.2003
   
Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet úhradového typu  2
Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet inkasního typu včetně položek neuhrazených plateb 2,50

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

2.1.  Vklad hotovosti

Vklad hotovosti debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČS 
Na účet ke kartě u ČS zdarma
Na jiný účet u ČS 5
Na účty vedené u jiných bank v ČR***) 80
Vklad hotovosti dokladem/šekem v pobočce ČS  Do 30.6.2016 Od 1.7.2016
Na vlastní účty vedené u ČS zdarma 20
Na vlastní účty vedené u ČS - Uzavřený obal**) 0,07% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí 0,07% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Na vlastní účty vedené u ČS - Cizí měna 2%, min. 40 2%, min. 40
Zpracování vkladu hotovosti nad 500.000 Kč 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace *)  zdarma zdarma
Třetí osobou na účty vedené u ČS – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu 80 80
Na účty vedené u jiných bank v ČR*/***) 3% min. 125 3% min. 125
Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace *)  3% min. 125 3% min. 125

*) Netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřinných společností České spořitelny, a.s. V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č.136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min práce 75 Kč. Počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne.

**) Ceny platné pro smlouvy uzavřené od 1.9.2010 a na smlouvy uzavřené před tímto datem, které se odkazují na aktuální znění Ceníku.

***) Tuto službu poskytujeme pouze pro klienty České spořitelny, a.s. 

2.2.  Výběr hotovosti

Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky / cash advance (v ČR)    Bankomat ERSTE GROUP*)  Bankomat jiné banky / cash advance (v zahraničí)    Přepážka  Obchodník 
Kartou debetní 5 40 5 125
Kartou kreditní do 30.6.2016 39 49 39 125 x x
Kartou kreditní od 1.7.2016 50 80 50 125 x x
Dokladem  x 80
Dokladem - cizí měna x x x x 1%, min.50 x
Cash back  zdarma
<p>*) Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank&Steiermärkische Bank Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Banca Comerciala Romana Rumunsko, BCR Chissinau Moldavsko, Erste Bank Podgorica Černá Hora, Sparkasse Bank Makedonie, Sparkasse Bank Bosna a Hercegovina  </p>

2.3.  Ostatní hotovostní operace

   
Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 ks každé denominace *)   zdarma
Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 ks každé denominace *) 3%, min. 125
Výběr mincí v Kč 3%, min. 125
*) počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

3.1.  Vklad hotovosti

Přepážka 
Do 30.6.2016 Od 1.7.2016
Vklad Kč  1%, min. 40 1%, min. 40
Vklad  bankovek cizí měny do ekvivalentu 500.000 Kč včetně zdarma 20
Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent 500.000 Kč   0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)  20%, min. 125 20%, min. 125
Vklad bankovek cizí měny v prekluzi  20%, min. 125 20%, min. 125

3.2.  Výběr hotovosti

   
Výběr Kč  2%, min. 40
Výběr cizí měny  0,15%, min. 40

4.  Zahraniční platební styk

4.1.  Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně (zahraniční platby)

   
Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a.s.*)  50
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0  500
Příplatek za úhradu PRIEURO  750
*) na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC).
   
Úhrada v měně EUR 
  • ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba)
    Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). 
  • přeshraniční převod*)
  • SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně)*)
220
SEPA převod nad 50.000 EUR*)
Ostatní platby v EUR do EU/EHP
1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0 500
Příplatek za úhradu PRIEURO 750
*) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.
   
Ostatní úhrady do zahraničí a úhrady do tuzemských bank v cizí měně  1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní úhradu (ve lhůtě D+1)  250
Příplatek za expresní úhradu (ve lhůtě D+0)  500
   
Příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě     250
   
Zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu do zahraničí  zdarma
   
Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce) 100
Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu  zdarma
Zm ěna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedené mu platební mu p říkazu do zahraničí 500 + ceny zahr. banky

4.2.  Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně

   
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s.  zdarma
Úhrada v měně EUR
  • od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP
  • přeshraniční převod *)
  • SEPA převod do 50.000 EUR *)  
100
Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York  100
Ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad 50.000 EUR 1% min. 100, max. 1000
Šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí 500 + ceny zahr. banky
*) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod) , obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.

4.3.  SEPA inkaso

Strana plátce SEPA inkasa  
Odchozí platba na základě SEPA inkasa 220
Souhlas se SEPA inkasem - zřízení, změna, zrušení zdarma 
Strana příjemce SEPA inkasa  
Příchozí platba na základě SEPA inkasa 100 
Vyslání příkazu k SEPA inkasu  50 
Příplatek za zpracování příkazu k SEPA inkasu přijatého v písemné podobě  250 
Žádost o vrácení SEPA inkasa (Refund), žádost o zrušení vyslaného příkazu k SEPA inkasu příjemcem (Request for cancellation), žádost o stornování provedeného příkazu k SEPA inkasu příjemcem (Reversal) 50 + poplatky zahraniční banky 
Registrace CID* (roční poplatek) 500 

* Creditor identifier, který je podle pravidel SEPA povinnou náležitostí SEPA inkas. CID je maximálně 35 znakový kód a slouží k jednoznačné identifikaci příjemce SEPA inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je vydávaný Českou národní bankou

5.  Obecné položky

Do 30.6.2016 Od 1.7.2016
Oznámení o neprovedených platebních příkazech   25 25
Za potvrzení o složení prostředků  na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta   500 +21% DPH 250 + 21 % DPH
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500 500

*) cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku

Ceny v Ceníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

Ceny jsou uvedeny Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem  18.1.2016  a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.01.2016 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster