800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - II. Platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 31.03.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  • v české měně a
  • v cizí měně prováděné uvnitř banky 

1.1.  Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy (za položku)

  SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka , BUSINESS 24, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví  SERVIS 24 Telebanking - služby telefonní bankéř Bankomat / platbomat České spořitelny  Sběrný box  Pošta  Přepážka 
Převzetí platebního příkazu  2 15 6 15 - standardní formulář 15 - standardní formulář 15 - standardní formulář
40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář
Provedení zrychleného platebního příkazu  x 125 x x 125
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x x x 55

1.2.  Ostatní odchozí bezhotovostní platby

  SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka Bankomat České spořitelny  Přepážka  Obchodník 
Platba kartou  zdarma
Dobití mobilního telefonu  2 zdarma x
Platba poštovní poukázkou typu B 15 + cena dle ceníku České pošty

1.3.  Odchozí bezhotovostní platby - trvalý příkaz /souhlas s inkasem

  Přímé bankovnictví  Přepážka 
Zřízení  zdarma zdarma
Změna, zrušení z podnětu klienta*)  zdarma 55
Realizace (za položku)  5 5
*) zrušení na přepážce - zdarma v případě zrušení před první realizací

1.4.  Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

   
Došlá bezhotovostní platba (za položku)  5
Příplatek za platbu z/do jiné banky (clearingové centrum ČNB)  2

1.5.  Položka vzniklá prostřednictvím sběrného účtu

Platí pro sběrné účty založené od 1.1.2003
   
Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet úhradového typu  2
Za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet inkasního typu včetně položek neuhrazených plateb 2,50

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

2.1.  Vklad hotovosti

  Vkladový bankomat České spořitelny  Přepážka  Noční trezor***)  Uzavřený obal***) 
Na účty vedené u ČS  6 zdarma paušál 400 měsíčně + 30 za využití služby nočního trezoru 0,07% z vkládané částky
Zpracování vkladu hotovosti nad 500.000 Kč 0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí x
Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace*)  zdarma
Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace*)  2%, min. 125 2%, min. 125 2%, min. 125
Třetí osobou (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu) 65
Na účty vedené u jiných bank v ČR**)  40 2 %, min. 125
*) počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne. Přesáhne-li doba zpracování vkladu 15 min, započítá se za každých dalších započatých 15 min. práce 75 Kč

**) netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřinných společností České spořitelny, a.s. V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků ( dle zákona o oběhu bankovek a mincí č.136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu ), připočítá se za každých započatých 15 min práce 75 Kč


***) ceny platné pro smlouvy uzavřené od 1.9.2010 a na smlouvy uzavřené před tímto datem, které se odkazují na aktuální znění sazebníku ČS

2.2.  Výběr hotovosti

  Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky / cash advance (v ČR)    Bankomat ERSTE GROUP*)  Bankomat jiné banky / cash advance (v zahraničí)    Přepážka  Obchodník 
Kartou  6 40 6 125
Dokladem  x 65
Cash back  6
*) Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Erste Bank Ukrajina, Banca Comerciala Romana, BCR Chissinau Moldavsko

2.3.  Ostatní hotovostní operace

   
Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 ks každé denominace *)   zdarma
Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 ks každé denominace *) 2%, min. 125
*) počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

3.1.  Vklad hotovosti

  Přepážka  Noční trezor*)  Uzavřený obal*) 
Vklad Kč  1%, min. 40 paušál 400 měsíčně + 1%, min. 40 1%, min. 40
Vklad  bankovek cizí měny do ekvivalentu 500.000 Kč včetně zdarma paušál 400 měsíčně + 30 za využití služby nočního trezoru 0,07% z vkládané částky
Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent 500.000 Kč   0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)  20%, min. 125
Vklad bankovek cizí měny v prekluzi  20%, min. 125
*) ceny platné pro smlouvy uzavřené od 1.9.2010 a na smlouvy uzavřené před tímto datem, které se odkazují na aktuální znění sazebníku ČS

3.2.  Výběr hotovosti

   
Výběr Kč  2%, min. 40
Výběr cizí měny  0,15%, min. 40

4.  Zahraniční platební styk

4.1.  Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně

   
Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a.s.*)  50
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0  500
Příplatek za úhradu PRIEURO  750
*) na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC).
   
Úhrada v měně EUR 
  • ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba)
    Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). 
  • přeshraniční převod*)
  • SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně)*)
220
SEPA převod nad 50.000 EUR*)
Ostatní platby v EUR do EU/EHP
1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní/expresní úhradu ve lhůtě D+0 500
Příplatek za úhradu PRIEURO 750
*) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.
   
Ostatní úhrady do zahraničí a úhrady do tuzemských bank v cizí měně  1%, min. 220, max. 1.500
Příplatek za urgentní úhradu (ve lhůtě D+1)  250
Příplatek za expresní úhradu (ve lhůtě D+0)  500
   
Příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě     200
   
Zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu do zahraničí  zdarma
   
Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce) 100
Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu  zdarma
Změna instrukcí, žádost o storno, reklamace již provedeného platebního příkazu do zahraničí  500 + ceny zahr. banky

4.2.  Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně

   
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s.  zdarma
Úhrada v měně EUR
  • od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP
  • přeshraniční převod *)
  • SEPA převod do 50.000 EUR *)  
100
Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York  100
Ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad 50.000 EUR 1% min. 100, max. 950
Šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí 200 + ceny zahr. banky
*) Přeshraniční převod / SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod) , obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta.

5.  Obecné položky

   
Oznámení o neprovedených platebních příkazech   10 (+ poštovné při zaslání na adresu klienta)
Za potvrzení o složení prostředků  na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta   500 +20 % DPH
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500
*) cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku

Ceny v Sazebníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

Ceny jsou uvedeny Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.3.2012  a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 21.2.2012

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 31.03.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster