800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - II. Platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2008 do 31.12.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
 • v české měně a
 • v cizí měně prováděné uvnitř banky 
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Převzetí platebního příkazu (účetní položka)
1.1.1.přes přímé bankovnictví prostřednictvím:
1.1.1.1.
 • SERVIS 24
 • Telebanking - automatická hlasová služba
 • Internetbanking
 • GSM banking
 • BUSINESS 24
 • ostatních služeb přímého bankovnictví
2,-
1.1.1.2.SERVIS 24 Telebanking - telefonní bankéř3,50
1.1.2.
 • poštou
 • prostřednictvím sběrného boxu
 • na přepážce
8,-
1.2. Zpracování platebního příkazu na přepážce (okamžitě po převzetí) 45,-
1.3. Provedení zrychleného příkazu k úhradě
1.3.1.přes clearingové centrum prostřednictvím služby přímého bankovnictví200,- + cena dle položky 1.1.1.1. nebo 1.1.1.2.
1.3.2.přes clearingové centrum jinak než prostřednictvím služby přímého bankovnictví200,- + cena dle položky 1.1.2.
1.4. Trvalý příkaz /souhlas s inkasem
1.4.1.zřízenízdarma
1.4.2.realizace (účetní položka)5,-
1.4.3.změna, zrušení z podnětu klienta:
1.4.3.1.zadaná prostřednictvím služby přímého bankovnictvízdarma
1.4.3.2.zadaná na pobočce30,-
1.5. Ostatní bezhotovostní platby
1.5.1.platba kartou u obchodníkazdarma
1.5.2.účetní položka vzniklá použitím kartyzdarma
1.5.3.dobití mobilního telefonu
1.5.3.1.prostřednictvím bankomatuzdarma
1.5.3.2. přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24
 • Telebanking - automatická hlasová služba
 • Internetbanking
 • GSM banking
2,-
1.5.4.došlá bezhotovostní platba (účetní položka)5,-
1.5.5.příkaz k platbě v hotovosti - poštovní poukázka B8,- + cena dle ceníku České pošty
1.5.6. účetní položka vzniklá prostřednictvím sběrného účtu
Pozn.: Platí pro sběrné účty založené od 1.1.2003.
1.5.6.1.za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet úhradového typu
1.5.6.1.1.ve prospěch účtů vedených v České spořitelně a.s.2,-
1.5.6.1.2.ve prospěch účtů vedených v jiných bankách v ČR2,- + cena dle položky 1.6.
1.5.6.2.za každou položku hromadného příkazu pro sběrný účet inkasního typu včetně položek neuhrazených plateb
1.5.6.2.1. ve prospěch nebo na vrub (k tíži) účtů vedených v České spořitelně, a. s. 2,50
1.5.6.2.2. ve prospěch nebo na vrub (k tíži) účtů vedených v jiných bankách v ČR 2,50 + cena dle položky 1.6.
1.6. Zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB 2,-

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Vklad hotovosti
2.1.1. vklad mincí v Kč na účet
Pozn.: Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných bankovek nebo mincí se účtuje navíc cena dle položky 6.4. (XIII. Ostatní bankovní služby).
2.1.1.1.do 100 kszdarma
2.1.1.2.od 101 ks1 %, min. 100,-
2.1.2. na účty vedené u jiných bank v ČR (netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřiných společností České spořitelny, a.s.)
Pozn.: V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována podle vyhlášky ČNB č.37/1994, účtuje se navíc cena dle položky 6.4. (XIII.Ostatní bankovní služby) .
2 % z vkladu, min. 100,-
2.1.3.na přepážce provedený třetí osobou (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu, v jehož prospěch skládá hotovost)45,-
2.1.4.zpracování vkladu hotovosti nad 0,5 mil.Kč0,05% z vkládané částky, max. 2.000,- Kč + příp.cena dle položky 2.1.1.2.
2.1.5.noční trezor
2.1.5.1.odvod hotovosti kazetou nočního trezoru na běžný účet klienta vedený u České spořitelny a.s.
2.1.5.1.1.za kazetu30,- + příp.cena dle položek 2.1.1.2. resp. 2.1.4.
2.1.5.1.2. nebo roční paušál
individuálně
1.200,- až
1.800,- (za třetí a další kazetu 500,- až 1.800)
+ cena dle položek 2.1.1.2. resp. 2.1.4.
2.1.5.2.odvod hotovosti kazetou nočního trezoru, pokud běžný účet klienta není vedený u České spořitelny a.s. (měsíčně) individuálně
600,- až 1.200,-
2.1.5.3.odvod hotovosti prostřednictvím jednorázového obalu (ročně) individuálně
1.200,- až 5.000,-
2.1.6.odvod hotovosti prostřednictvím uzavřených obalů
2.1.6.1.za jeden odvod90,- + příp.cena dle položek 2.1.1.2. resp. 2.1.4
2.1.6.2.nebo měsíční paušál800,- + příp.cena dle položek 2.1.1.2. resp. 2.1.4.
2.1.7.ostatní vklady hotovosticena dle položky 2.3.3.
2.2. Výběr hotovosti
2.2.1.kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s.
2.2.1.1.debetní, charge kartou, předplacenou kartou6,-
2.2.1.2.kreditní kartou Kredit+

1 % z vybírané částky, min. 25,-

2.2.2. kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s.:
 • na přepážkách České spořitelny, a.s
 • z mimospořitelních bankomatů 
 • na výplatních místech v rámci ČR (tzv. Cash Advance)
2.2.2.1.debetní, charge kartou, předplacenou kartou 25,- + 0,5 % z vybírané částky
2.2.2.2.kreditní kartou Kredit+ 1 % z vybírané částky, min. 50,-
2.2.3.mezinárodními debetní kartou z bankomatu kterékoli banky v rámci finanční skupiny ERSTE BANK GROUP6,-
2.2.4.mezinárodní kartou z bankomatu nebo na výplatních místech v zahraničí (tzv. Cash Advance)
2.2.4.1.debetní, charge kartou, předplacenou kartou 100,- + 0,5 % z vybírané částky
2.2.4.2.kreditní kartou Kredit+ 1 % z vybírané částky, min. 100,-
2.2.5.při platbě kartou u obchodníka - Cashback4,-
2.2.6.dokladem na přepážce
2.2.6.1.do 15.000,- Kč včetně45,- + cena dle položky 2.3.3.
2.2.6.2.od 15.000,- Kč do 500.000,- Kč15,- + cena dle položky 2.3.3.
2.2.6.3.nad 500.000,- Kč včetně45,- + cena dle položky 2.3.3.
2.3. Ostatní hotovostní operace
2.3.1. výměna bankovek nebo mincí v Kč
Pozn.: Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných bankovek nebo mincí se účtuje navíc cena dle položky 6.4. (XIII. Ostatní bankovní služby).
2.3.1.1.do 100 kszdarma
2.3.1.2.od 101 ks2 %, min. 100,-
2.3.2.vyměření náhrady za necelou bankovku (Kč), je-li její předložený zbytek menší než 3/4 původní plochy bankovky (za jeden kus)10,-
2.3.3.hotovostní operace (účetní položka)8,-

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Vklad hotovosti
3.1.1.vklady Kč1%, min. 30,- + cena dle položky 3.4.
3.1.2.vklad  bankovek cizí měnyzdarma + cena dle položky 3.4.
3.1.3.vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)20%, min. 50,-
3.1.4.vklad bankovek cizí měny v prekluzi10 %, min. 50,-
3.2. Výběr hotovosti
3.2.1.výběry Kč2%, min. 50,- + cena dle položky 3.4.
3.2.2.výběr cizí měny30,- + cena dle položky 3.4.
3.3. Ostatní hotovostní operace 
3.3.1.výměna bankovek cizí měny se sníženou obchodovatelností podle míry opotřebeníindividuálně, podle míry opotřebení
3.4. Hotovostní operace (účetní položka) 8,-

4.  Zahraniční platební styk

4.1.  Platby do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
4.1.1. platba ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a.s.
Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). 
50,-
4.1.1.1.příplatek za urgentní/expresní platbu ve lhůtě D+0500,-
4.1.1.2.příplatek za platbu PRIEURO ve lhůtě do 4 hod. (platby v EUR)750,-
4.1.2.platba v měně EUR
4.1.2.1.
 • ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE BANK
  Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). 
 • přeshraniční převod
 • SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně)
220,-
4.1.2.2.SEPA převod nad 50.000 EUR1%, min. 220,-, max. 1.500,-
4.1.2.3.příplatek za urgentní/expresní platbu ve lhůtě D+0500,-
4.1.2.4.příplatek za platbu PRIEURO ve lhůtě do 4 hod. (platby v EUR)750,-
4.1.3.ostatní platby do zahraničí a platby do tuzemských bank v cizí měně1%, min. 220,-, max. 1.500,-
4.1.3.1.příplatek za urgentní platbu (ve lhůtě D+1)250,-
4.1.3.2.příplatek za expresní platbu (ve lhůtě D+0)500,-
4.1.4.příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě200,-
4.1.5.změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazuzdarma
4.1.6.změna instrukcí, žádost o storno, reklamace již provedeného platebního příkazu do zahraničí500,- + ceny zahr. banky + telekom. poplatky

4.2.  Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
4.2.1.úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s.zdarma
4.2.2. platba v měně EUR
 • od klienta banky finanční skupiny ERSTE BANK
 • přeshraniční převod
 • SEPA převod do 50.000 EUR
100,-
4.2.3.úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York100,-
4.2.4.ostatní úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN a SEPA převody nad 50.000 EUR
4.2.4.1.ve prospěch účtu klienta1 % min. 100,-, max. 950,-
4.2.4.2.k výplatě v hotovosti1% min. 400,-, max. 2.000,-
4.2.5.šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a.s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí200,- + ceny zahr. banky a telekom. poplatky
Lhůty zúčtování platebního styku jsou uvedeny na webové stránce: www.csas.cz
Soubory ke stažení/Obchodní a pojistné podmínky, reklamační řád, kodex/Platební styk-sdělení klientům.

5.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Oznámení o neprovedených platebních příkazech
 
10,- (+ poštovné při zaslání na adresu klienta)
5.2. Za potvrzení o složení prostředků  na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta 500,- (+19 % DPH)
5.3. Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500,-

Pozn.: Ceny v Sazebníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami.
Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna na straně transakce různá od měny na straně účtu.

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem   1.12.2008   a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 26.11.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2008 do 31.12.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster