800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2016 do 17.07.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České spořitelny

   
Zřízení  zdarma
Zrušení  zdarma

1.2. Základní balíček - měsíčně

1.2.1. Vedení účtu

Cena za vedení účtu  149
Cena za vedení účtu při splnění podmínek* 75

* Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň 10.000 Kč a současně alespoň jeden den v měsíci čerpal kontokorent či měl načerpaný úvěr či hypotéku na stejné IČ.  

1.2.2. Služby v základním balíčku

   
SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky  zdarma
Debetní karta VISA Business  zdarma
Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč  zdarma
Platby Klasik  zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)  zdarma
Obrázek na kartu VISA Business z galerie  zdarma

1.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu

   
Informační SMS  29
Každá další debetní karta VISA Business 
Všechny výběry z bankomatů České spořitelny 
Zvýhodněné platby SEPA do 50 000 EUR 
 • 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše 50.000 EUR zdarma
 • 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše 50.000 EUR za 30 Kč

Platby Klasik
Tato služba zahrnuje dohromady 30 tuzemských platebních transakcí v Kč realizovaných na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 neboMultiCash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostní platební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking – automa -tická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace.

Informační SMS
V rámci této služby získá klient až 25 SMS, které obsahují informaci o zůstatku na účtu, ke kterému je služba zřízena. Podmínkou pro jejichvyužití je nastavení zůstatkových SMS, a to prostřednictvím služby SERVIS 24 (u účtů přiřazených ke službě SERVIS 24), nebo prostřednictvímobchodních míst (u účtů nepřiřazených ke službě SERVIS 24).

výběry z bankomatů České spořitelny
Služba zahrnuje všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny, a. s., prostřednictvím všech karet vydaných k účtu, ke kterému je služba zřízena.

K Podnikatelskému kontu Klasik České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku.

2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny

Podnikatelské konto Maxi České spořitelny je určeno pro klienty s obratem do 30 milionů Kč ročně

2.1. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Maxi České spořitelny

   
Zřízení  zdarma
Zrušení  zdarma

2.2. Základní balíček - měsíčně

2.2.1. Vedení účtu

   
Cena za vedení účtu  299

2.2.2. Služby v základním balíčku

   
SERVIS24 - internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky  zdarma
Debetní karta VISA Business  zdarma
Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč zdarma
Platby bez omezení  zdarma
Informační SMS  zdarma
Všechny výběry z bankomatů České spořitelny  zdarma
Osobní účet  zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)  zdarma
Obrázek na kartu VISA Business z galerie  zdarma

2.3. Doplňkové služby - měsíčně za každou službu

   
Každá další debetní karta VISA Business  29
Zvýhodněné platby SEPA do 50 000 EUR
 • 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše 50 000 EUR zdarma
 • 2 odchozí SEPA/přeshraniční převody do výše 50 000 EUR za 30 Kč

Platby bez omezení
Tato služba zahrnuje tyto všechny tuzemské platební transakce v Kč realizované na učtu ve vazbě na jiný účet vedený v ČS nebo jiných bankách v ČR v kalendářním měsíci: převzetí platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka) včetně služby Platba 24, Business 24 neboMultiCash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá bezhotovostníplatební transakce, dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking) a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace.

Informační SMS
V rámci této služby získá klient až 25 SMS, které obsahují informaci o zůstatku na účtu, ke kterému je služba zřízena. Podmínkou pro jejich využití je nastavení zůstatkových SMS, a to prostřednictvím služby SERVIS 24 (u účtů přiřazených ke službě SERVIS 24), nebo prostřednictvím obchodních míst (u účtů nepřiřazených ke službě SERVIS 24).

Osobní účet
Služba zahrnuje slevu 69 Kč měsíčně z ceny za vedení Osobního účtu České spořitelny a Osobního účtu České spořitelny II. Platí pouze pro účty uzavřené před 18.10.2014.

K Podnikatelskému kontu Maxi České spořitelny je možné aktivně sjednávat pojištění klíčových osob. Ceny jsou uvedeny v kapitole 3.5. tohoto ceníku.

3.  Firemní účet České spořitelny

3.1.  Zřízení, přechod, zrušení

   
Zřízení   zdarma
Přechod na jiný typ účtu  zdarma
Zrušení   zdarma

3.2.  Produkty a služby zdarma v měsíční ceně

   
Vedení běžného účtu  zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)  zdarma

3.3.  Měsíční cena za produkty a služby Standard

   
Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard   92
Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard   172
Standard III: 4 až 5 produktů/služeb Standard   342
6. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě    +30

Produkty a služby Standard
:
 • Firemní kontokorent... sjednání (otevření) úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně
 • Debetní karty... Visa Business (Visa Business Electron, MasterCard Business)
 • SERVIS 24... zřízení služby; měsíční cena
 • Zůstatkové SMS zdarma
 • Zvýhodněné úročení 

Měsíční cena Firemního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard k Firemnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Firemnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.

3.4.  Měsíční cena za produkty a služby Transakce - ceny jsou účtovány samostatně

   
Elektronické transakce I (14 transakcí)   24
Elektronické transakce II (36 transakcí)   64
Elektronické transakce III (80 transakcí)   134
Komplexní transakce I (14 transakcí)   54
Komplexní transakce II (36 transakcí)   134
Komplexní transakce III (80 transakcí)   304
Komplexní transakce IV (150 transakcí)  534

Produkty a služby Transakce:

 • Elektronické transakce  - uvedené transakce: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking.
 • Komplexní transakce -  uvedené transakce v tuzemské měně: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking; prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem (položka); došlá bezhotovostní platba (položka), vklad hotovosti na účet vedený u České spořitelny, a.s., prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s. nebo přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking - automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka – Cashback.

3.5.  Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně

Pojištění klíčových osob  Limit plnění 250 000 Kč Limit plnění 500 000 Kč Limit plnění 1 000 000 Kč Limit plnění 1 500 000 Kč
Soubor pojištění A - úmrtí a invalidita 3. stupně následkem úrazu 115 225 385 545
Soubor pojištění B - úmrtí a invalidita 3. stupně z jakýchkoliv příčin 325 585 1.155 1.555

4.  Běžné účty v české měně

Ceny v Ceníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

4.1.  Zřízení, převod, zrušení běžného účtu

   
Zřízení  zdarma
Převod běžného účtu nebo běžného účtu s kontokorentním úvěrem z podnětu klienta do jiné pobočky   zdarma
Zrušení běžného účtu nebo běžného účtu s kontorentním úvěrem  z podnětu klienta   zdarma

4.2.  Vedení běžného účtu

Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro klienty veřejného sektoru V rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků*) Pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti Pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, Investiční  účet Účet pro pojišťovací zprostředkovatele **)
Vedení účtu - měsíčně 45 75 40 150 zdarma zdarma 45

4.3.  Jistotní běžný účet

   
Zřízení a vedení jistotního běžného účtu  0,2% z uložené částky, min. 6.000, max. 20.000
Individuální úpravy na žádost klienta při zřízení účtu (navýšení ceny za zřízení a vedení jistotního běžného účtu) + 0,2% z uložené částky, min. 6.000, max. 20.000, k ceně za zřízení a vedení jistotního běžného účtu
Sjednání dodatku k jistotnímu běžnému účtu na žádost klienta 0,2% z uložené částky, min. 6.000, max. 20.000

4.4.  Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy

Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování za žádost klienta)*) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii - neúročené účty*)  Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce (měsíčně) 
Vedení 290 zdarma 40

*) cena zahrnuje:

 • bezhotovostní platby (vyjma zahraničního platebního styku)
 • převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu
 • výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce (včetně vkladu prováděného třetí osobou)
 • hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s.
 • vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí

5.  Běžné účty v cizí měně

5.1.  Zřízení, převod, zrušení  účtu

   
Zřízení  zdarma
Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky   zdarma
Zrušení účtu z podnětu klienta   zdarma

5.2.  Vedení běžného účtu

Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Pro zakládanou společnost Investiční účet 
Vedení účtu - měsíčně  45 75 zdarma zdarma

5.3.  Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy

Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii*) - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii*) - neúročené účty Účty pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce 
Vedení účtu 290 zdarma účtují se ceny dle části 4.2

*) včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí

6.  Vkladové účty

   
Zřízení, vedení  vkladových účtů    zdarma
Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků   zdarma

7.  Výpisy

Do 30.6.2016 Od 1.7.2016
Elektronicky měsíčně, čtvrtletně - SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking  zdarma zdarma
Elektronicky častěji než měsíčně 15 15
Papírově na adresu v ČR 25 30
Papírově na adresu mimo ČR 40 40
Papírově v pobočce 80 80
Příplatek za druhou a další obálku 10 10
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady), sestavy Informace o platebních transakcích   75 80
Vyhotovení výpisu obratů 30 30

8.  Dodatečný poplatek za vedení účtu - s účinností od 1.7.2016

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15% z Navýšených zůstatků 1  k 31.12., pokud suma Zůstatků na účtech klienta k 31.12. 2  daného roku překročí CZK 100 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky 3  v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. 
1 Navýšené zůstatky:  Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31.12. 2  a Průměrnými zůstatky 3 .

2 Zůstatky na účtech klienta k 31.12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
3 Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do 30.11. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů (vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10%. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

9.  Obecné položky

   
Smluvní pokuta za prodlení *) 500
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu    150
*) Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti)  účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na  účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.

Ceny jsou uvedeny v Kč

Cena za  vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh  cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 18.4.2016 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2016 do 17.07.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster