800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Firemní účet České spořitelny

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.10.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Zřízení, přechod, zrušení

   
Zřízení   zdarma
Přechod na jiný typ účtu  zdarma
Zrušení   zdarma

1.2.  Produkty a služby zdarma v měsíční ceně

   
Vedení běžného účtu  zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu (výpisové řady)  zdarma

1.3.  Měsíční cena za produkty a služby Standard

   
Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard   92
Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard   172
Standard III: 4 až 5 produktů/služeb Standard   342
6. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě    +30

Produkty a služby Standard
:
 • Firemní kontokorent... sjednání (otevření) úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na běžném účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně
 • Debetní karty... Visa BUSINESS (Visa Electron, MasterCard BUSINESS)
 • SERVIS 24... zřízení služby; měsíční cena
 • Zůstatkové SMS zdarma
 • Zvýhodněné úročení 

Měsíční cena Firemního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard k Firemnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Firemnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.

1.4.  Měsíční cena za produkty a služby Transakce - ceny jsou účtovány samostatně

   
Elektronické transakce I (14 transakcí)   24
Elektronické transakce II (36 transakcí)   64
Elektronické transakce III (80 transakcí)   134
Komplexní transakce I (14 transakcí)   54
Komplexní transakce II (36 transakcí)   134
Komplexní transakce III (80 transakcí)   304

Produkty a služby Transakce:

 • Elektronické transakce  - uvedené transakce: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking.
 • Komplexní transakce -  uvedené transakce v tuzemské měně: převzetí tuzemského platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24, SERVIS 24: Telebanking – automatická hlasová služba, Internetbanking a GSM banking; prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem (položka); došlá bezhotovostní platba (položka), vklad hotovosti na účet vedený u České spořitelny, a.s., prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s. nebo přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 (Telebanking - automatická hlasová služba, Internetbanking, GSM banking), výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka – Cashback.

1.5.  Měsíční cena za produkty a služby Speciál - ceny jsou účtovány samostatně

Pojištění klíčových osob  Limit plnění 250 000 Kč Limit plnění 500 000 Kč Limit plnění 1 000 000 Kč Limit plnění 1 500 000 Kč
Soubor pojištění A - úmrtí a invalidita 3. stupně následkem úrazu 115 225 385 545
Soubor pojištění B - úmrtí a invalidita 3. stupně z jakýchkoliv příčin 325 585 1.155 1.555

2.  Běžné účty v české měně

Ceny v sazebníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

2.1.  Zřízení, převod, zrušení běžného účtu

   
Zřízení  zdarma
Převod běžného účtu nebo běžného účtu s kontokorentním úvěrem z podnětu klienta do jiné pobočky   zdarma
Zrušení běžného účtu nebo běžného účtu s kontorentním úvěrem  z podnětu klienta   zdarma

2.2.  Vedení běžného účtu

  Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví   Pro klienty veřejného sektoru  V rámci Programu Profesionál (pro svobodná povolání)  V rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků*) V rámci  Programu PROFIT light**)   Pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti Pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, Investiční  účet 
Vedení účtu - měsíčně  45 75 40 40 150 159 zdarma zdarma
*) cena zahrnuje:
 • vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu
 • vydání/používání jedné platební karty VISA Business (VISA Business Electron) k běžnému účtu
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24

**) cena zahrnuje:

 • vydání/používání jedné debetní karty VISA Business (MC Business)
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24
 • převzetí 10 příkazů k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking měsíčně
 • 2 výběry debetní kartou z bankomatu České spořitelny, a.s. měsíčně

2.3.  Vedení jistotního účtu (jednorázová cena vybíraná při uzavření smlouvy o účtu)

  Do 12,5 mil. uložené částky  Nad 12,5 mil. uložené částky 
Vedení  0,2% z uložené částky, min. 4.000 individuálně, max. 25 000

2.4.  Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy

  Účty propeněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování za žádost klienta)*) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii - neúročené účty*)  Účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce (měsíčně) 
Vedení 290 zdarma 40
*) cena zahrnuje:
 • došlé bezhotovostní platby (vyjma zahraničního platebního styku)
 • převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu
 • výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce prováděného třetí osobou
 • hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s.
 • vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí

2.5.  Vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání výpisové řady

   
Vyhotovení 15
Předání prostřednictvím služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking  zdarma
Předání na pobočce (osobní vyzvednutí) 45
Odeslání poštou na sjednanou adresu   poštovné 

3.  Běžné účty v cizí měně

3.1.  Zřízení, převod, zrušení  účtu

   
Zřízení  zdarma
Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky   zdarma
Zrušení účtu z podnětu klienta   zdarma

3.2.  Vedení běžného účtu

  Se sjednanou službou přímého bankovnictví Bez sjednané služby přímého bankovnictví Zřízeného v rámci Programu Profit  Pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti  Investiční účet 
Vedení účtu - měsíčně  45 75 zdarma zdarma zdarma

3.3.  Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy

  Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii*) - úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta) Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii*) - neúročené účty Účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce 
Vedení účtu 290 zdarma účtují se ceny dle části 2.2
*) včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí

3.4.  Vyhotovení každého pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání výpisové řady

   
Vyhotovení 15
Předání prostřednictívm služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking  zdarma
Předání na pobočce (osobní vyzvednutí)   45 
Odeslání poštou na sjednanou adresu  poštovné

4.  Vkladové účty

   
Zřízení, vedení  vkladových účtů    zdarma
Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků   zdarma

5.  Obecné položky

   
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady), sestavy Informace o platebních transakcích    75
Vyhotovení výpisu obratů    30
Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb 
 • 1.upomínka
 • 2.upomínka
 • 3.upomínka 
300 + poštovné
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu    150

Ceny jsou uvedeny v Kč

Cena za  vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem   1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 25.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc., v.r.,
člen představenstva 
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman, v.r,
ředitel úseku rozvoje obchodu 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.10.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster