800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Běžné účty v české měně

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2009 do 31.01.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení běžného účtu zdarma
1.2. Vedení běžného účtu
1.2.1.se zřízenou službou přímého bankovnictví45,-
1.2.2.bez sjednané služby přímého bankovnictví75,-
1.2.3.pro klienty veřejného sektoru40,-
1.2.4.v rámci Programu Profesionál (pro svobodná povolání)40,-
1.2.5. v rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků - měsíčně cena zahrnuje:
 • vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu
 • vydání/používání jedné platební karty VISA Electron k běžnému účtu
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24
150,-
1.2.6. v rámci Programu PROFIT light - měsíčně

cena zahrnuje:
 • vydání/používání jedné debetní karty MC Business
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24
 • převzetí 10 příkazů k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking měsíčně
 • 2 výběry debetní kartou z bankomatu České spořitelny, a.s. měsíčně
159,-
1.2.7.pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnostizdarma
1.2.8.pro dotace ze státního rozpočtu a ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro notářskou úschovu (více úschov), Investiční blokační účetzdarma
1.3. Vedení jistotního účtu (jednorázová cena vybíraná při uzavření smlouvy o účtu)
1.3.1.do 12,5 mil. Kč uložené částky0,2% z uložené částky, min. 4.000,-
1.3.2.nad 12,5 mil. Kč uložené částkyindividuálně
1.4. Vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy
1.4.1. Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii

cena zahrnuje:
 • došlé bezhotovostní platby
 • převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu
 • výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce prováděného třetí osobou
 • hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s.
 • účetní položky vzniklé hotovostní operací
 • vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a odeslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí
1.4.1.1.úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta)290,-
1.4.1.2.neúročené účtyzdarma
1.4.2.Účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce (měsíčně)40,-
1.5. Výpisy
1.5.1.vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady)15,-
1.5.2. příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání výpisové řady
1.5.2.1.prostřednictvím služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbankingzdarma
1.5.2.2.na pobočce k osobnímu vyzvednutí45,-
1.5.3. zaslání poštou na sjednanou adresu

poštovné

1.6. Zrušení běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta zdarma
1.7. Převod běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta do jiné pobočky zdarma
Ceny v sazebníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

2.  Běžné účty v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení účtu zdarma
2.2. Vedení účtu
2.2.1. se sjednanou službou přímého bankovnictví - měsíčně 45,-
2.2.2.bez sjednané služby přímého bankovnictví - měsíčně75,-
2.2.3.zřízeného v rámci Programu Profitzdarma
2.2.4.pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnostizdarma
2.2.5.Investiční blokační účetzdarma
2.3. Vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy
2.3.1.Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii (včetně vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a zaslání poštou na sjednanou adresu/přípravu k vydání na pobočce k osobnímu vyzvednutí)
2.3.1.1.úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta)290,-
2.3.1.2.neúročené účtyzdarma
2.3.2.účty pro dražebníky, pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správceúčtují se ceny dle části 2.2
2.4. Výpisy: 
2.4.1.vyhotovení každého pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady)15,-
2.4.2. příprava pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání výpisové řady
2.4.2.1.prostřednictívm služby SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbankingzdarma
2.4.2.2.na pobočce k osobnímu vyzvednutí45,-
2.4.3. zaslání poštou na sjednanou adresu

poštovné

2.5. Zrušení účtu z podnětu klienta
zdarma
2.6. Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky zdarma

3.  Vkladové účty

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Zřízení, vedení  vkladových účtů  zdarma
3.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků zdarma

4. Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady)
4.1.1.z období za posledních 12 měsíců75,-
4.1.2.z dřívějšího období300,-
4.2. Vyhotovení výpisu obratů 30,-
4.3. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
4.3.1.1. upomínkapoštovné
4.3.2.2. upomínka300,- + poštovné
4.3.3.3. upomínka500,- + poštovné
4.4. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-
4.5. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za správu a vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem   1.1.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 16.12.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v. r., 
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v. r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2009 do 31.01.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster