800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - I. Vkladové produkty

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Běžné účty v české měně

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.02.2008 do 30.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení běžného účtu zdarma
1.2. Správa a vedení běžného účtu
1.2.1.se zřízenou službou přímého bankovnictví45,-
1.2.2.bez sjednané služby přímého bankovnictví75,-
1.2.3.pro klienty veřejného sektoru40,-
1.2.4.v rámci Programu Profesionál (pro svobodná povolání)40,-
1.2.5. v rámci programu Domov pro bytová družstva a společenství vlastníků - měsíčně cena zahrnuje:
 • vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu
 • vydání/používání jedné platební karty VISA Electron k běžnému účtu
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24
150,-
1.2.6. v rámci Programu PROFIT light - měsíčně

cena zahrnuje:
 • vydání/používání jedné debetní karty MC Business
 • měsíční cenu za službu SERVIS 24
 • převzetí 10 příkazů k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking měsíčně
 • 2 výběry debetní kartou z bankomatu České spořitelny, a.s. měsíčně
159,-
1.2.7.pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnostizdarma
1.2.8.pro dotace ze státního rozpočtu a ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro notářskou úschovu (více úschov), Investiční blokační účetzdarma
1.3. Správa a vedení jistotního účtu (jednorázová cena vybíraná při uzavření smlouvy o účtu)
1.3.1.do 12,5 mil. Kč uložené částky0,2% z uložené částky, min. 4.000,-
1.3.2.nad 12,5 mil. Kč uložené částkyindividuálně
1.4. Správa a vedení speciálních běžných účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy
1.4.1. Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii

cena zahrnuje:
 • došlé bezhotovostní platby
 • převzetí platebních příkazů v Kč podaných poštou nebo prostřednictvím sběrného boxu
 • výběr hotovosti na přepážce a zpracování vkladu hotovosti na přepážce prováděného třetí osobou
 • hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny a.s. v pobočce České spořitelny a.s.
 • účetní položky vzniklé hotovostní operací
 • vyhotovení a odeslání pravidelného výpisu/přípravy pravidelného výpisu k vydání na pobočce
1.4.1.1.úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta)290,-
1.4.1.2.neúročené účtyzdarma
1.4.2.Účty pro dražebníky a pro správce konkurzní podstaty (měsíčně)40,-
1.5. Výpisy
1.5.1.vyhotovení každého pravidelného výpisu15,-
1.5.2.odeslání každého pravidelného výpisupoštovné
1.5.3.příprava každého pravidelného výpisu k vydání na pobočce45,-
1.6. Zrušení běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta zdarma
1.7. Převod běžného účtu nebo kontokorentního účtu z podnětu klienta do jiné pobočky zdarma
Ceny v sazebníku se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby

2.  Běžné účty v cizí měně

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení účtu zdarma
2.2. Správa a vedení účtu
2.2.1. se sjednanou službou přímého bankovnictví - měsíčně 45,-
2.2.2.bez sjednané služby přímého bankovnictví - měsíčně75,-
2.2.3.zřízeného v rámci Programu Profitzdarma
2.2.4.pro zakládanou společnost, pro navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnostizdarma
2.2.5.Investiční blokační účetzdarma
2.3. Správa a vedení speciálních účtů pro svobodná povolání vedených na základě Rámcové smlouvy
2.3.1.Účty pro notářské úschovy, pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii (včetně vyhotovení a odeslání pravidelného výpisu/přípravy pravidelného výpisu k vydání na pobočce)
2.3.1.1.úročené účty (cena účtována vždy při zbilancování účtu na žádost klienta)290,-
2.3.1.2.neúročené účtyzdarma
2.3.2.účty pro dražebníky a pro správce konkurzní podstatyúčtují se ceny dle části 2.2
2.4. Výpisy: 
2.4.1.vyhotovení každého pravidelného výpisu 15,-
2.4.2.odeslání každého pravidelného výpisupoštovné
2.4.3.příprava každého pravidelného výpisu k vydání na pobočce45,-
2.5. Zrušení účtu z podnětu klienta
zdarma
2.6. Převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky zdarma

3.  Vkladové účty

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Zřízení, vedení a správa vkladových účtů  zdarma
3.2. Změna dispozice klienta s převodem jistiny anebo úroků zdarma

4. Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Vyhotovení duplikátu každého výpisu
4.1.1.z období za posledních 12 měsíců75,-
4.1.2.z dřívějšího období300,-
4.2. Vyhotovení výpisu obratů 30,-
4.3. Za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
4.3.1.1. upomínkapoštovné
4.3.2.2. upomínka300,- + poštovné
4.3.3.3. upomínka500,- + poštovné
4.4. Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150,-
4.5. Informace o zůstatku prostřednictvím SMS 1,50

Cena za správu a vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.2.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 10.1.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v. r., 
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v. r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu 

 

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.02.2008 do 30.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster