800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Korporátní klientela - XIII. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Pronájem bezpečnostních schránek, úschova v trezoru banky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1.Pronájem bezpečnostní schránkyindividuálně, dle velikosti schránky + 21% DPH
1.3. V případě opožděné úhrady nájemného za každý započatý měsíc prodlení 10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50,-
1.4. Pronájem trezorové skříně ročně

max. 20.000,- *) + 21% DPH

1.5. Úschova pro soudy ročně

200,- **) + 21% DPH

1.6.Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu včetně poštovného100,-
1.7.Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s přechováváním nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky - ročně

5.000,- + 21% DPH

*) Dle velikosti trezorové skříně a místních podmínek
**) Bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně

2. Poskytované informace

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Bankovní zpráva na žádost klienta pro účely auditu
(jedná-li se o zprávu o solventnosti nebo finanční činnosti klienta)

500,- + 100,- za každý účet + 21% DPH

2.2.Bankovní informaceindividuálně
2.2.1. O tuzemských subjektech (podle rozsahu informace a výše spojených nákladů) *)

50,- až 2.000,- + 21% DPH

2.2.2. O zahraničních subjektech *)

1.000,- až 2.000,- + 21% DPH

2.3.Kancelářská informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)

dle skutečných nákladů banky + 21% DPH

2.4.Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách - informace o jednom klientovi

250,- + 21% DPH

2.5.Písemné oznámení o ratingovém hodnocení klienta1.000,-
Pozn.:
*) V případě, že klient nebyl nalezen v databázi banky, použije se sazba 75,- + 21% DPH.

3. Obecné ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1.Pořízení klientem vyžádané kopie dokladu v souvislosti s bankovními operacemi (kromě výpisu z účtu) / za stránku5,-
3.2. Pořízení kopie dokladu staršího 2 let *) / za stránku 100,-
3.3. Odsouhlasení stavu pohledávek a závazků *) / za každých 15  min. práce na úkonu, a to i započatých

75,- + 21% DPH

3.4. Za ostatní služby v ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů apod.) / za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých
Pozn.:
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši stanovené zákonem.
75,-
3.5. Za speciální služby v ceníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny (zejména osobám, kterým Česká spořitelna postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) / za každou započatou hodinu práce

720,- + 21% DPH

*) Cenu dle této položky lze použít i pro osoby, které nejsou klienty České spořitelny, a.s., ale mají jiný obchodní vztah k České spořitelně, a.s.
Pozn.:
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster