800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komerční klientela - XIII. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Pronájem bezpečnostních schránek, úschova v trezoru banky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2007 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Pronájem bezpečnostní schránky individuálně, dle velikosti schránky + 19% DPH
1.3. V případě opožděné úhrady nájemného za každý započatý měsíc prodlení 10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50,-
1.4. Pronájem trezorové skříně ročně

max. 20.000,- *) + 19% DPH

1.5. Úschova pro soudy ročně

200,- **) + 19% DPH

1.6. Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu včetně poštovného 100,-
1.7. Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s přechováváním nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky - ročně

5.000,- + 19% DPH

*) Dle velikosti trezorové skříně a místních podmínek
**) Bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně

2. Poskytované informace

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Bankovní zpráva na žádost klienta pro účely auditu
(jedná-li se o zprávu o solventnosti nebo finanční činnosti klienta)

500,- + 100,- za každý účet + 19% DPH

2.2. Bankovní informace individuálně
2.2.1. o tuzemských subjektech (podle rozsahu informace a výše spojených nákladů)

50,- až 2.000,- + 19% DPH

2.2.2. o zahraničních subjektech

1.000,- až 2.000,- + 19% DPH

Pozn.:
V případě, že klient nebyl nalezen v databázi banky, použije se sazba 75,- + 19% DPH.
2.3. Kancelářská informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)

dle skutečných nákladů banky + 19% DPH

2.4. Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách - informace o jednom klientovi

250,- + 19% DPH

2.5. Písemné oznámení o ratingovém hodnocení klienta 1.000,-

3. Telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Faxová zpráva / 1 strana:
3.1.1. v rámci ČR 60,-
3.1.2. v rámci Evropy 100,-
3.1.3. do ostatních států 300,-
3.2. Dálnopis, telegram / za zprávu:
3.2.1. v rámci ČR 70,-
3.2.2. v rámci Evropy 150,-
3.2.3. do ostatních států 300,-
3.3. E-mail / za zprávu 100,-
3.4. SWIFT / za zprávu 150,-
3.5. Vydání (příp. zaslání faxem) potvrzení SWIFTové zprávy 100,- + telekom. poplatky
3.6. Odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby podle platného sazebníku kurýrní služby
Na telekomunikační služby a poštovní služby se uplatní DPH 19%.

4. Obecné ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Pořízení klientem vyžádané kopie dokladu v souvislosti s bankovními operacemi (kromě výpisu z účtu) / za stránku 5,-
4.2. Pořízení kopie dokladu staršího 2 let *) / za stránku 100,-
4.3. Odsouhlasení stavu pohledávek a závazků *) / za každých 15  min. práce na úkonu, a to i započatých

75,- + 19% DPH

4.4. Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů apod.) / za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých
Pozn.:
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši stanovené zákonem.
75,-
4.5. Za speciální služby v sazebníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny (zejména osobám, kterým Česká spořitelna postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) / za každou započatou hodinu práce

720,- + 19% DPH

*) cenu dle této položky lze použít i pro osoby, které nejsou klienty České spořitelny, a.s., ale mají jiný obchodní vztah k České spořitelně, a.s.
Pozn.:
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2007 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster