800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komerční klientela - XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2010 do 31.12.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
1.2.1.otevření účtu100,-
1.2.2.vedení cenných papírů na účtu

zdarma

1.2.3.zrušení účtu100,-
1.2.4.změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v CDCP100,-
1.2.5.přidělení NID450,-
1.3. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ (poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu)
1.3.1.podání pokynuzdarma
1.3.2.zrušení pokynuzdarma
1.3.3.AOS (KOBOS/AUKCE)
1.3.3.1.nad 5.000.000,- Kčindividuálně, maximálně 0,3%
1.3.3.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.3.3.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.3.3.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% minimálně 300,-
1.3.4.SPAD (1 lot)0,2%, maximálně 5.000,- za každý započatý lot
1.3.5.vypořádání obchoduzdarma
1.4. Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ (poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku))
1.4.1.nad 5.000.000,- Kč0,2%, minimálně 1.500,-
1.4.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,3%, minimálně 1.500,-
1.5. Ostatní položky
1.5.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.5.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)800,-
1.5.3.poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.zdarma
1.5.4.převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.

150,- (za 1 ISIN)

1.5.5.převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.500,- (za 1 ISIN)
1.5.6.převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. - z účtu klienta vedeného prostřednictvím České spořitelny, a.s. na účet jiného klienta nebo na účet klienta vedený prostřednictvím jiného obchodníka800,-(za 1 ISIN)
1.5.7.převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. mezi dvěma účty stejného klienta vedených prostřednictvím České spořitelny, a.s.

zdarma

1.5.8.převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.150,- (za 1 ISIN)
1.5.9.převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.500,- (za 1 ISIN)

2.  Obstarání obchodu na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Uzavření komisionářské smlouvy

zdarma

2.2.  Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds) a ETCs (exchange traded commodities)

PoložkaTextCena v Kč
2.2.1.podání pokynuzdarma
2.2.2.zrušení pokynuzdarma
2.2.3.Francie0,90% min. 23,- EUR
2.2.4.Japonsko0,90% min. 3350,- JPY
2.2.5.Německo0,90% min. 23,- EUR
2.2.6.Polsko0,90% min 100,- PLN
2.2.7.Rakousko0,90% min. 23,- EUR
2.2.8.USA0,60% min 20,- USD
2.2.9.Velká Británie0,90% min. 23,- GBP
2.3. Správa cenných papírů (poplatky uvedené v procentech, se počítají z tržní hodnoty (k poslednímu dni čtvrtletí) cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně)
2.3.1. Francie 0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.2.Japonsko

0,04800%  za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 300,- JPY

2.3.3.Německo0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.4.Polsko0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.5. Rakousko

0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR

2.3.6. USA0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.7. Velká Británie

0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 GBP

2.4. Obstarání inkasa výnosů (dividend) poplatky třetích stran
*) je-li však 1 ISIN evidován u více depozitářů, platí zvlášť za každou takovou evidenci

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů maximální cena *)
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Group Bank (ISČS, REICO a ESPA)
3.1.1.1. fondy peněžního trhu 0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
Dluhopisové fondy
Fond řízených výnosů
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
Osobní portfolio 4
PLUS  
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
Nemovitostní fond REICO
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR 0 fond privátního bankovnictví 
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle prodejních informací
3.1.1.7. Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1000,- Kč měsíčně
3.1.1.7.1.I.pásmo 1. až 12 sleva 0%
3.1.1.7.2. II.pásmo 13. až 36. sleva 25%
3.1.1.7.3. III.pásmo 37. a více sleva 50%
3.1.2.fondy třetích stran *)
3.1.2.1.ING, Franklin Templeton, HSBC, Parvest, WIOF
3.1.2.1.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2. dluhopisový trh 2,50%
3.1.2.1.3. akciový trh 4%
3.1.2.2. ING akciový trh

3,00%

3.1.2.3.Zajištěné fondy dle prodejních informací
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.Všechny fondy kromě zajištěných fondůzdarma
3.2.2.Zajištěné fondydle prodejních informací
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem za obstarání koupěrozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPA rozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, mezi kterými klient přechází
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu z evidencí Investičních nástrojůzdarma

*) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu

4. Správa aktiv

Ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, maximálně 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty, minimálně 100,- denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.1.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.2.2. samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2. roční cena za správu CP **) až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3. za zajištění a obstarání inkasa až 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1. hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.1.2. samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1. hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.2. samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1. hromadné až 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2. samostatné až 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)

*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:

  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
  • za ostatní činnosti   představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 20% DPH.
    V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitáŕem cenných papírů 380,-
6.2. Vypořádání dědictví*)
6.2.1. Poplatek za přijetí Žádosti k vypořádání dědictví za každého nabyvatele zvlášť (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů) 400,-
6.2.2. Poplatek za provedený přechod jednoho titulu cenných papírů (za každý ISIN) v evidencích CDCP 300,-
*) Pro vypořádání dědictví v CDCP složí klient zálohu 2100,- na svůj investiční účet. ČS z tohoto účtu odečte při vypořádání dědictví částku odpovídající násobku poplatku a počtu skutečně převedených ISIN cenných papírů, maximálně však ve výši této zálohy.

7. Správa portfolia cenných papírů

Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 9.7.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2010 do 31.12.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster