800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ (poplatky uvedené v procentech, počítají se z objemu realizovaného obchodu)
1.2.1.Podání pokynuzdarma
1.2.2.Zrušení pokynuzdarma
1.2.3.AOS (KOBOS/AUKCE)
1.2.3.1.nad 5.000.000,- Kčindividuálně, maximálně 0,3%
1.2.3.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.Individuálně, maximálně 0,4%
1.2.3.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.Individuálně, maximálně 0,6%
1.2.3.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% minimálně 300,-
1.2.4.SPAD (1 lot)individuálně, maximálně 0,3%
1.2.5.Vypořádání obchoduindividuálně
1.3. Ostatní položky
1.3.1.Zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma

2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Uzavření komisionářské smlouvy

zdarma

2.2. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds) a ETCs (exchange traded commodities) (poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu)
2.2.1.Podání pokynu

zdarma

2.2.2.Zrušení pokynuzdarma
2.2.3.Francie0,60% minimálně 23,- EUR
2.2.4.Japonsko0,60% minimálně 3350,- JPY
2.2.5.Německo0,60% minimálně 23,- EUR
2.2.6.Polsko0,60% minimálně 100,- PLN
2.2.7.Rakousko0,60% minimálně 23,- EUR
2.2.8.USA0,40% minimálně 20,- USD
2.2.9.Velká Británie0,60% minimálně 23,- GBP

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů
3.1.1.Podílové fondy skupiny Erste Group Bank (ISČS, REICO a ESPA)
3.1.1.1. Fondy peněžního trhu 0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
Dluhopisové fondy
Fond řízených výnosů
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
Osobní portfolio 4
PLUS  
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
Nemovitostní fond REICO
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR 0 fond privátního bankovnictví 
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle prodejních informací
3.1.1.7. Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1000,- Kč měsíčně
3.1.1.7.1.I.pásmo 1. až 12 sleva 0%
3.1.1.7.2. II.pásmo 13. až 36. sleva 25%
3.1.1.7.3. III.pásmo 37. a více sleva 50%
3.1.2.Fondy třetích stran *)
3.1.2.1.ING, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Parvest, WIOF
3.1.2.1.1.Peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2. Dluhopisový trh 2,50%
3.1.2.1.3. Akciový trh 4%
3.1.2.2. ING akciový trh

3,00%

3.1.2.3.Zajištěné fondy dle prodejních informací
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.Všechny fondy kromě zajištěných fondůzdarma
3.2.2.Zajištěné fondydle prodejních informací
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.Fondy ISČS
3.3.1.1.Při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem za obstarání koupěrozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů
3.3.1.2.Při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.Fondy 3. stran včetně ESPA rozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, mezi kterými klient přechází
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.Založení, vedení a zrušeníindividuálně
3.4.2.Zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.Zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu z evidencí Investičních nástrojůzdarma

*) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu

**) Slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva

4. Správa aktiv

Ceny se stanovují individuálně

5. Úschova a uložení cenných papírů, doplňkové služby

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Úschova cenných papírů
5.1.1.Zřízení a vedení majetkového depotního účtu

zdarma

5.1.2.Za přijetí CP do úschovy
5.1.2.1.Vklad/výběr CP do/z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)

individuálně

5.1.2.2.Vklad/výběr CP do/z evidence České spořitelny (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)Individuálně
5.1.3. Vypořádání obchodu

individuálně

5.1.4.Cena za úschovu CP *)
5.1.4.1.Minimální výše poplatkuindividuálně
5.1.4.2.Hodnota poplatkuindividuálně
5.1.5.Výpis z majetkového účtu cenných papírůzdarma
5.2. Uložení cenných papírů (správa spojená s úschovou)
5.2.1. Otevření majetkového účtu zdarma
5.2.2.Vypořádání obchodu/převoduindividuálně
5.2.3.Potvrzení o vypořádání obchodu/převoduzdarma
5.2.4.Cena za uložení CP *)
5.2.4.1.Minimální výše poplatkuindividuálně
5.2.4.2.Hodnota poplatkuindividuálně
5.2.5.Výpis z majetkového účtu cenných papírůzdarma
5.3. Doplňkové služby
5.3.1. Obstarání výnosů

zdarma

5.3.2. Zasílání informací o korporátních akcích

zdarma

5.3.3. Zpracování výsledku korporátní akce

500,00 CZK za akci + základní sazba % DPH

5.3.4.Zastupování na valné hromadě

Individuálně + základní sazba % DPH

5.3.5.Refundace daní (po obdržení vrácené daně na základě 1 žádosti pro 1 stát) **)3.000,00 CZK + základní sazba % DPH
5.3.6.Ostatní

dle individuální dohody

*) Periodicita fakturace poplatku je stanovována individuálně
**) V případě, že s refundací budou spojeny poplatky třetím stranám, budou taktéž připočteny k tíži Klienta a řádně doloženy potřebnými dokumenty  

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Obstarání výpisu z emise vedené Centrálním depozitáŕem cenných papírů, a.s.

individuálně

7. Správa portfolia cenných papírů

Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster