800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Dokumentární a směnečná inkasa

  PoložkaTextCena v Kč
  1.1.Zpracování inkasa (z inkasní částky)
  1.1.1. inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně

  0,30%, minimálně 1.000,-, maximálně 20.000,-

  1.1.2. tuzemská v CZK

  0,15%, minimálně 1.000,-, maximálně 10.000,-

  1.1.3. vydání dokladů bez placení, vrácení odmítnutého inkasa (včetně inkasa k obstarání akceptu směnky) *)

  0,10%, minimálně 1.000,-, maximálně 10.000,-

  1.2.Obstarání akceptu směnky bez jejího inkasa (směnka je vrácena příkazci nebo vysílající bance; poplatek ze směnečné částky)
  1.2.1. inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně

  0,30%, minimálně 1.000,-, maximálně 20.000,-

  1.2.2. tuzemská v CZK

  0,15%, minimálně 1.000,-, maximálně 10.000,-

  1.3.Obstarání akceptu směnky, která není vrácena příkazci nebo vysílající bance (použije se rovněž při obstarání vystavení směnky vlastní nebo jiného dokumentu obsahujícího příslib platit k budoucímu datu); pro směnku domicilovanou
  1.3.1. u jiné banky zdarma
  1.3.2. u České spořitelny, a.s. 500,-
  1.4.Změna inkasních instrukcí500,-
  1.5.Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.500,-
  1.6.Urgence plnění inkasních instrukcí (za třetí a každou další)

  200,-

  1.7.Vedení inkasa po splatnosti **)
  1.7.1. první měsíc zdarma
  1.7.2. každý další započatý měsíc 500,-
  1.8.Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s inkasy (zahrnuje veškerou běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovné, apod., vyjma nákladů kurýrní služby)500,-
  1.9.Náklady kurýrní službydle skutečně vzniklých nákladů
  1.10.Zajištění protestu směnky (pro neplacení nebo pro neakceptaci)

  1.000,- + notářské poplatky

  *) Instrukce k vydání dokumentů bez placení je považována za změnu inkasních instrukcí, a tudíž se dále rovněž účtuje příslušný poplatek za změnu inkasních instrukcí.

  **) Účtuje se pouze u importních a tuzemských odběratelských inkas. Inkaso je považováno za inkaso po splatnosti od třetího pracovního dne následujícího po řádné splatnosti inkasa. Inkaso splatné na viděnou je považováno za inkaso po splatnosti po uplynutí jednoho kalendářního měsíce po datu avíza České spořitelny, a.s. dlužníkovi o předložení dokumentů k inkasu.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurs deviza nákup, na výstupní straně operace kurs deviza prodej. Ceny uvedené v procentuálním vyjádření jsou kalkulovány z konvertované částky.

  Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna na straně transakce různá od měny na straně účtu.

  Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu inkasa.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s. jsou uvedeny v ostatních částech Sazebníku.

  Úschova směnek předložených České spořitelny, a.s. k inkasu nebo ke zprostředkování akceptu a úschova směnek domicilovaných u České spořitelny, a.s. se nezpoplatňuje.

  Pobočky a bankomaty

  Bankomaty


  Pobočky


  Objednání na pobočku


  Pobočky se směnárnou

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207


  Facebook České spořitelny Twitter YouTube


  Kurzovní lístky

  Aktuální k: 22.9.2017
  Kurz měny: deviza - střed
  EUR 26,070 - -0,11%
  USD 21,874 + 0,57%

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster