800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Otevření akreditivu (importní a tuzemské odběratelské akreditivy)

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Předavízo 1.000,-
1.2. Otevření akreditivu (z částky akreditivu) *)
1.2.1.první započaté čtvrtletí platnosti akreditivu0,3%, minimálně 1.000,-
1.2.2.každý další započatý měsíc platnosti akreditivu0,1%, minimálně 1.000,-
1.2.3.riziková přirážkaindividuálně
1.3. Změna akreditivu:
1.3.1.formální (vč. zrušení akreditivu)1.000,-
1.3.2.navýšení částky a/nebo prodloužení1.000,- + cena podle pol. č. 1.2. dle částky navýšení nebo doby prodloužení
1.4. Kontrola dokumentů, proplacení akreditivu (z hodnoty čerpání):
1.4.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně, splatné na viděnou0,3%, minimálně 1.000,-
1.4.2.akreditivy tuzemské v CZK, splatné na viděnou0,2%, minimálně 1.000,-
1.4.3.akreditivy s odloženou splatností (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)0,1%, minimálně 1.000,- + cena podle pol. č. 1.5.
1.5. Odložená splatnost, akceptace směnky (z hodnoty čerpání):
1.5.1.do 90 dnů lhůty splatnosti0,3%, minimálně 1.000,-
1.5.2.za každých dalších započatých 30 dní lhůty splatnosti0,1%, minimálně 1.000,-
1.5.3.riziková přirážkaindividuálně
1.6. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 1.000,-
1.7. Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,-
1.8. Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání):
1.8.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně0,3%, minimálně 1.000,-
1.8.2.akreditivy tuzemské v CZK0,2%, minimálně 1.000,-
1.9. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s akreditivy (zahrnuje veškerou běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovné, apod.; vyjma nákladů na kurýrní služby)
1.9.1.při vystavení / změně akreditivu200,-
1.9.2.za každou sadu dokumentů500,-
1.9.3.náklady kurýrní službydle skutečně vzniklých nákladů

*) Cena je splatná při otevření akreditivu a vypočítá se za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

2. Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy)

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Předavízo zdarma
2.2. Avizování akreditivu (z částky akreditivu)
2.2.1.akreditivy bez potvrzení České spořitelny, a.s. *)0,2%, minimálně 1.000,-
2.2.2.akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s.zdarma (použije se pouze cena za potvrzení – viz položku č. 2.3.)
2.2.3.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovizdarma
2.3. Potvrzení akreditivu (z částky akreditivu, resp. potvrzení) *)
2.3.1.první započaté čtvrtletí platnosti potvrzení0,3%, minimálně 1.000,-
2.3.2.každý další započatý měsíc platnosti potvrzení0,1%, minimálně 1.000,-
2.3.3.riziková přirážkaindividuálně
2.4. Změna akreditivu:
2.4.1.formální (vč. zrušení akreditivu a prodloužení nepotvrzeného akreditivu)1.000,-
2.4.2.navýšení částky1.000,- + cena dle pol. č. 2.2. (akreditivy bez potvrzení České spořitelny, a.s.) nebo 2.3. (akreditivy potvrzené Českou spořitelnou,a.s.) dle částky navýšení
2.4.3.prodloužení potvrzeného akreditivu1.000,- + cena dle pol. č. 2.3. dle doby prodloužení
2.4.4. akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.3.
2.5. Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (z hodnoty čerpání):
2.5.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)0,3%, minimálně 1.000,-
2.5.2.akreditivy tuzemské v CZK (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)0,2%, minimálně 1.000,-
2.5.3.akreditivy se závazkem České spořitelny, a.s. k odložené platbě nebo s akceptací směnky vystavené na Českou spořitelnu, a.s. (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)

0,1%, minimálně 1.000,- + cena podle pol. č. 2.6.

2.5.4.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientoviuplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.4.
2.6. Závazek k odložené platbě, akceptace směnky (z hodnoty čerpání):
2.6.1.do 90 dnů lhůty splatnosti0,3%, minimálně 1.000,-
2.6.2.za každých dalších započatých 30 dní lhůty splatnosti0,1%, minimálně 1.000,-
2.6.3.riziková přirážkaindividuálně
2.6.4.kontrola odložené splatnosti bez závazku České spořitelny, a.s.0,1%, minimálně 1.000,-
2.6.5.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientoviuplatňuje se pouze cena na straně  „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.5.
2.7. Negociace individuálně + cena podle pol. č. 2.5.1. nebo 2.5.2.
2.8. Převod akreditivu (z hodnoty převodu) *) 0,2%, minimálně 1.000,-
2.9. Vystavení potvrzení o postoupení výtěžku nebo souhlasu s postoupením výtěžku ve prospěch třetí osoby (z částky postoupení) 0,1%, minimálně 1.000,-
2.10. Nesrovnalosti v dokumentech (pouze u akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. a u převedených akreditivů) 1.500,-
2.11. Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání):
2.11.1.akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně0,3%, minimálně 1.000,-
2.11.2.akreditivy tuzemské v CZK0,2%, minimálně 1.000,-
2.12. Předběžná kontrola dokumentů (kontrola kopií nebo návrhů dokumentů před jejich řádným předložením):
2.12.1.první žádost o předběžnou kontrolu v rámci příslušného čerpání akreditivuzdarma
2.12.2. každá další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného čerpání akreditivu, za každý dokument 200,-
2.13. Postoupení pohledávky z akreditivu na Českou spořitelnu, a.s. (forfaiting pohledávky z akreditivu) individuálně
2.14. Tiché potvrzení individuálně
2.15. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 1.000,-
2.16. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s akreditivy (zahrnuje veškerou běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovné, apod., vyjma nákladů kurýrní služby)
2.16.1.při avizování / změně akreditivu200,-
2.16.2.při převodu akreditivu500,-
2.16.3.za každou sadu dokumentů500,-
2.16.4.akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovizdarma
2.16.5.náklady kurýrní službydle skutečně vzniklých nákladů
*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu (případně z částky převodu akreditivu) vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

Pozn.:
U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurs deviza nákup, na výstupní straně operace kurs deviza prodej. Ceny uvedené v procentuálním vyjádření jsou kalkulovány z konvertované částky.

Ve výjimečných případech může Česká spořitelna, a.s. poskytnout slevu z uvedené ceny.

Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu akreditivu.
Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s. jsou uvedeny v ostatních částech Sazebníku.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 19.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,110 + 0,08%
USD 21,829 + 0,15%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster