800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Komerční klientela - II. Bezhotovostní platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

A. Tuzemský platební styk v CZK

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 02.10.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

A.1. Platby prostřednictvím běžných účtů

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Došlé platby
1.1.1.platba z jiné bankyzdarma
1.1.2.platba vzniklá realizací trvalého příkazu k inkasuzdarma
1.2. Vyšlé platby
1.2.1.elektronickou cestou2,-
1.2.2.podáním přes sběrný box nebo předáním nadlimitního platebního příkazu *) na přepážce banky8,-
1.2.3.zpracování platebního příkazu na přepážce banky45,-
1.2.4.použitím jiného příkazu než Českou spořitelnou, a.s. standardizovaného platebního příkazu **)75,-
1.2.5.realizací trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem2,-
1.2.6.platba kartou u obchodníkazdarma
1.2.7.platba v jiné měně než v měně účtu50,-
1.2.8.platba k výplatě v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p.8,- + cena dle poštovního tarifu
*) Nadlimitní platební příkaz - platební příkaz na částku vyšší než CZK 99.999,99 (u hromadných příkazů se jedná o celkovou částku)

**) Použití jiných než standardizovaných platebních příkazů je možné pouze po předchozím souhlasu banky.
Českou spořitelnou, a.s. standardizované platební příkazy:

 • Standardní tiskopisy platebních příkazů České spořitelny, a.s.
 • Platební příkazy na tiskopisech doporučených ČNB
 • Příkazy k platbě na zadní straně poštovních poukázek

A.2. Platby prostřednictvím sběrných účtů*) (pro sběrné účty založené po 1. 1. 2003)

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Položka úhradového média / elektronického souboru ve prospěch účtu vedeného
2.1.1. v České spořitelně, a.s. 2,-
2.1.2. v jiných bankách 4,-
2.2. Položka inkasního média / elektronického souboru včetně položek neuhrazených plateb
2.2.1.v České spořitelně, a.s.2,50
2.2.2.v jiných bankách4,50
*) Sběrné účty – účty vedené na základě Smluv o předávání dat platebního styku kompatibilním médiem / elektronickým souborem

A.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Oznámení o neprovedených a zrušených platebních příkazech zaslané na adresu klienta 10,- za položku + cena dle poštovního tarifu
3.2. Potvrzení o provedené platbě
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 19% stanovené zákonem.
100,-
3.3. Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu
3.3.1. prostřednictvím služby BUSINESS 24 zdarma
3.3.2. jiným způsobem 50,-
3.4. Změna nebo zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu
3.4.1. prostřednictvím služby BUSINESS 24 zdarma
3.4.2. jiným způsobem 50,-
3.5. Expresní platba 200,-
3.6. Žádost o inkaso 2,-
3.7. Poplatek za kreditní účetní položku 2,-
3.8. Poplatek za debetní účetní položku 4,-
3.9. Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24
3.9.1. e-mailem zdarma
3.9.2. faxem 10,-
3.10. Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24
3.10.1. e-mailem zdarma
3.10.2. faxem 10,-

B. Zahraniční platební styk

B.1.  Došlé platby

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Úhrada v rámci banky zdarma
1.2. Úhrada / SEPA převod 1) z banky Slovenská sporiteľňa, a.s. ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. zdarma
1.3. Přeshraniční převod 2) / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1)  ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 100,-
1.4. FIT Platba = Úhrada v EUR / SEPA převod 1) od klienta bank finanční skupiny  ERSTE BANK z Rakouska (Erste Group Bank AG, Erste Bank & Sparkassen Vienna, Salzburger Sparkasse a Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl, Die Zweite Wiener Vereinssparkasse) , Chorvatska, Maďarska, Rumunska a Srbska ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 100,-
1.5. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí BEN, SHA 3) / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)
Pozn.:

Úhrada s dispozicí SHA může být snížena o příp. poplatky zprostředkující banky.
1.5.1. ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 1%, min. 100,-, max. 950,-
1.5.2. k výplatě v hotovosti (s výjimkou SEPA převodu 1) ) 1%, min. 400,-, max. 2.000,-
1.6. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí OUR 3) poplatky České spořitelny, a.s. hradí plátce

B.2. Vyšlé platby

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Platby v cizí měně v rámci banky

50,- + cena dle položky 3.9. 

2.2. Platba / SEPA převod 1) ve prospěch účtu klienta banky Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pozn.:

Na platebním příkazu musí být uvedený platný identifikační kód banky příjemce (BIC) GIBASKBX

50,- + cena dle položky 3.9.

2.3. Přeshraniční převod 2) / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1)

220,- + cena dle položky 3.9.

2.4. FIT Platba = Platba v EUR / SEPA převod 1) ve prospěch účtu klienta bank  finanční skupiny ERSTE BANK z Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska a Srbska
Pozn.:

Na platebním příkazu musí být uvedený platný identifikační kód banky příjemce (BIC):
 • Erste Group Bank AG (GIBAATWG) 
 • Erste Bank & Sparkassen Vienna (GIBAATWW),
 • Erste & Steiermärkische Bank Croatia (ESBCHR22),
 • Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl (SPHBAT21XXX),
 • Die Zweite Wiener Vereinssparkasse (GIBAAT21XXX),
 • Erste Bank Hungary (GIBAHUHB),
 • Banca Comerciala Romana (RNCBROBU),
 • Erste Bank Novi Sad (GIBARS22XXX),
 • Salzburger Sparkasse (SBGSAT2SXXX),
 • Tiroler Sparkasse (SPIHAT22XXX)
2.4.1. přeshraniční převod / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1) dle položky 2.3.
2.4.2. ostatní platby / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)

350,- + cena dle položky 3.9.

2.5. Platby do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně
2.5.1. dispozice OUR 3)
Pozn.:
Přikazuje-li plátce provést platbu s dispozicí OUR, jsou následně k tíži plátce účtovány cizí bankovní výlohy.

1%, min. 220,-, max. 1.900,- + cena dle položky 3.9.

2.5.2. dispozice SHA 3) / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)
Pozn.:
S ohledem na ceny zahraničních bank je u platebních příkazů na nízké částky nutné počítat s doúčtováním případných cizích bankovních výloh i při zadání dispozice SHA.

1%, min. 220,-, max. 1.900,- + cena dle položky 3.9.

2.5.3. dispozice BEN 3)
Pozn.:
Minimální částka platby s dispozicí BEN činí CZK 2.000,-.
1%, minimálně 220,-, maximálně 1.900,- + cena dle položky 3.9. (poplatky České spořitelny, a.s. hradí příjemce)
2.6. Odeslaná částka v hotovosti 1%, min. 400,-, max. 2.000,-
1) SEPA převod: převod v měně EUR realizovaný v rámci jednotné eurové platební oblasti (SEPA – Single Euro Payment Area) do země EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor v souladu s jednotnými evropskými pravidly a standardy. SEPA převod lze realizovat do bank podporujících provádění  SEPA převodů, vždy obsahuje platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN (výlohy se automaticky hradí děleným způsobem - dispozice poplatků SHA).
2) Přeshraniční převod: dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 se jedná o převody do zemí EU, EHP v měně EUR do výše 50.000,- EUR, obsahující platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA, bez uvedení specifických instrukcí klienta.

3) Dispozice
Dispozice „ OUR “ -Všechny bankovní výlohy k tíži příkazce
(Příkazce nese veškeré výlohy, tj. poplatky České spořitelny, a.s., a všechny poplatky zahraničních bank, které jsou doúčtovány dodatečně.)

Dispozice „ BEN “ - Všechny bankovní výlohy k tíži příjemce
(Veškeré výlohy, tj. České spořitelny, a.s., i zahraničních bank nese příjemce. Částka platebního příkazu odeslaného do zahraničí je snížena o poplatky klienta České spořitelny, a.s.)

Dispozice „ SHA “ -  Zahraniční bankovní výlohy k tíži příjemce
(Příkazce nese výlohy České spořitelny, a.s., a příjemce nese výlohy zahraničních bank.)

Pozn.: U příkazů s nesprávným číslem účtu nebo chybějícím číslem účtu ve formátu IBAN a BIC, u kterých přijímající banka z důvodu ručního zásahu do zpracování bude účtovat dodatečný poplatek na vrub České spořitelny, a.s., bude tento poplatek následně jako dodatečný náklad účtován na vrub příkazce platby.

B.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Urgentní došlá platba odsouhlasená Českou spořitelnou, a.s. (s výjimkou Prieuro platby 4) , která je bez příplatku)

příplatek 500,- za 1 den

3.2. Šetření o avizované úhradě na žádost klienta

200,- + poplatky zahr. banky + telekom. poplatky

3.3. Potvrzení o provedené zahraniční platbě na žádost příkazce
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 19% stanovené zákonem.

250,- + telekom. poplatky

3.4. Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu k úhradě 200,-
3.5. Zrušení nebo vrácení neúplného nebo nekrytého platebního příkazu

300,- + poplatky zahr. banky + telekom. poplatky

3.6. Změna instrukcí, zrušení nebo reklamace již provedeného platebního příkazu 500,- + poplatky zahr. banky
3.7. Urgentní a expresní vyšlá platba

příplatek 500,- za 1 den

3.8. PRIEURO  platba 4)
3.8.1. došlá cena dle položky 1.2. - 1.5.
3.8.2. vyšlá cena dle položky 2.2. - 2.5. + příplatek dle položky 3.7. + příplatek 500,-
3.9. Příplatek za platební příkaz předaný bance v papírové podobě 200,-
3.10. Poplatek za kreditní účetní položku 2,-
3.11. Poplatek za debetní účetní položku 4,-
3.12. Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24
3.12.1. e-mailem zdarma
3.12.2. faxem 10,-
3.13. Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24
3.13.1. e-mailem zdarma
3.13.2. faxem 10,-

4) PRIEURO platba: úhrada v měně EUR do/z bank podporujících PRIEURO platby, která je realizována z účtu plátce až na účet příjemce do 4 (čtyř) hodin od okamžiku přijetí příkazu plátce jeho bankou; platí od data zavedení služby dne 18.2.2008.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 02.10.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster