800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Korporátní klientela - I. Vedení účtů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Běžné účty

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 08.12.2015 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Otevření účtu (v CZK nebo v cizí měně)

zdarma

1.2. Měsíční poplatek za správu a vedení běžného účtu včetně výpisů z účtu (v závislosti na frekvenci a způsobu doručení výpisu klientovi)
  na přepážce poštou  do zahraničí  kumulované  PDF elektronické
denní 1 500,- 450,-  1 000,-  200,-   100,-
týdenní  800,- 300,-  800,-  150,-   100,-
měsíční  500,- 200,-  800,-  100,-   100,-
čtvrtletní  300,- 100,-  800,-   -
roční*  200,- 25,-  100,-   -
* Platí pro všechny účty, u kterých bylo sjednané vedení a správa účtu s ročním výpisem do 12.5.2011, od 13.5.2011 již není roční výpis v nabídce produktů.
PoložkaTextCena v Kč
1.3.Správa a vedení běžného účtu pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti (jednorázová cena vybíraná v hotovosti při uzavření smlouvy o účtu)400,-
1.4.Odesílání výpisů z účtu prostřednictvím SWIFT ve formátu MT9401.500,- měsíčně za účet **
*) V případě více než 1000 obratů na účtu je cena stanovena individuálně.

2. Vkladové a spořicí účty

PoložkaTextCena v Kč
2.1.Otevření, správa a vedení vkladového / spořicího účtuzdarma
2.2.Sankční poplatek za výběr termínovaného vkladu / spořicího účtu mimo stanovenou lhůtuvybíraná částka* 2,00%* počet dní do splatnosti termínovaného vkladu /360, min. 0,50% z vybírané částky

3. Escrow účet (svěřenecký účet)

PoložkaTextCena v Kč
3.1.Otevření a vedení účtuindividuálně

4. Jistotní účet LOTERIE

PoložkaTextCena v Kč
4.1.Jistotní účetindividuálně

5.  TOP Business účet

PoložkaTextCena v Kč
5.1.Zřízení TOP Business účtuzdarma
5.2.Přechod na TOP Business účetzdarma
Modul Standard - měsíční poplatek
5.3 Správa a vedení (v závislosti na velikosti zakoupeného balíčku domácího platebního styku)
5.3.1.Balíček domácího platebního styku 100

500,-

5.3.2. Balíček domácího platebního styku 200 950,-
5.3.3.Balíček domácího platebního styku 5001 950,-
5.3.4. Balíček domácího platebního styku 1000 3 200,-
5.4. Vedení dalšího běžného účtu s PDF elektronickým výpisem 30,-
Modul Plus - měsíční poplatek
5.5.Rozšíření balíčku domácího platebního styku o 100 ksindividuálně
5.6.Rozšíření balíčku o zahraniční platební stykindividuálně
5.7.Business 24 - vyšší bezpečnost - balíček (každá další osoba)70,-
5.8.MultiCash (nahrazení služby Business 24)200,-
5.9.Platební karta
5.9.1Visa Business (za každého držitele karty)30,-
5.9.2Visa Business Plus (za každého držitele karty)90,-
5.10.Standardní výpisy

   denní týdenní   měsíční čtvrtletní 
 poštou  405,- 270,- 170,-  70,- 
PDF elektronické  85,-  60,-  35,- 

6. Účet úschovy u advokáta, notáře

PoložkaTextCena v Kč
6.1.Otevření účtuindividuálně, min. 500,-
6.2.Vedení účtuzdarma

7. Dodatečný poplatek za vedení účtu

PoložkaTextCena v Kč
7.1. Dodatečný poplatek za vedení účtu

7.2.Dodatečný poplatek za vedení účtu Banka je oprávněna účtovat poslední pracovní den v měsíci dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši ****)

*) Navýšené zůstatky : Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31.12. **) a Průměrnými zůstatky ***) .

**) Zůstatky na účtech klienta k 31.12. : Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

***) Průměrné zůstatky : Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do 30.11. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů (vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10%. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou. 

****)
CZK 220,- za každý den za každých započatých 50 mil. CZK převyšujících na konci dne zůstatek CZK 100 mil. na účtech vedených v CZK, DKK 11,- za každý den za každých započatých 500 tis. DKK převyšujících na konci dne zůstatek DKK 1 mil. na účtech vedených v DKK, EUR 20,- za každý den za každé započaté 2 mil. EUR převyšující na konci dne zůstatek EUR 25 mil. na účtech vedených v EUR, CHF 20,- za každý den za každých započatých 500 tis. CHF převyšujících na konci dne zůstatek CHF 1 mil. na účtech vedených v CHF, JPY 220,- za každý den za každých započatých 25 mil. JPY převyšujících na konci dne zůstatek JPY 10 mil. na účtech vedených v JPY a
SEK 35,- za každý den za každých započatých 1,5 mil. SEK převyšujících na konci dne zůstatek SEK 5 mil. na účtech vedených v SEK.

8. Účetní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1.Kreditní položka *)2,-
8.2.Debetní položka *)4,-

*) Příplatek za položku bezhotovostního platebního styku nebo položku hotovostní operace.

Cena za správu a vedení běžného účtu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet uzavřen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Pozn.: Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

9. Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
9.1.Vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z běžného účtu
9.1.1. Z období za posledních 12 měsíců 75,-
9.1.2. Z dřívějšího období 300,-
9.2.Výzva k vyrovnání zůstatku, výzva k zaplacení dlužné částky150,-
9.3.Omezení dispozice s finančními prostředky na běžném účtu na žádost klienta (např. blokace, vinkulace atd.)500,-
9.4.Změny dispozic na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.)300,-
9.5.Telefonická informace o stavu na účtu (měsíčně)50,-
9.7. Potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.
500,-
9.6. Informace o platebních transakcích
9.6.1.Fyzická osoba, drobný podnikatelzdarma
9.6.2 Ostatní korporátní klienti 30,-
Cena za správu a vedení běžného účtu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet uzavřen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Pozn.:
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 08.12.2015 do 30.06.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster