800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Vedení účtu Fondu rozvoje bydlení obce a služby související s jeho obsluhou

Komu je určen

Obce a města

Charakteristika a popis produktu

Vedení účtu Fondu rozvoje bydlení obce (dále jen Fondu obce), zřízeného na základě Nařízení vlády České republiky č. 396/2001 Sb. v platném znění o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytu. Pro obsluhu tohoto účtu nabízí tyto služby:

a) zřízení a vedení účtu Fondu obce
b) vedení podúčtů nebo samostatných účtů pro jednotlivé uživatele půjčky z Fondu obce
c) softwarové počítání úroků z poskytnuté půjčky
d) předávání měsíčních sestav o přijatých platbách
e) přehled o neplatičích

Výhody

  • komplexní servis pro přerozdělování prostředků fondu prostřednictvím běžných účtů vedených pro jednotlivé majitele bytových jednotek, evidence příjmů a výdajů Fondu obce
  • realizace převodu finanční prostředků na běžné účty uživatelů půjček (fyzické osoby, právnické osoby, běžný účet obce - dále jen účet uživatelé půjček) opravovaných bytů, se kterými uzavře obec smlouvu o půjčce
  • vedení výkaznictví o plnění splátkových kalendářů a evidence případných neplatičů

Podmínky založení

  • rozhodnutí obce, města o zřízení Fondu obce na opravy a modernizaci bytů
  • vedení běžných účtů u České spořitelny
 

Základní operace s produktem

  • vystavování platebních příkazů
 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster