800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dodavatelský úvěr - moderní způsob financování komunálních projektů

Komu je určen

Klienti veřejného sektoru, zejména obce, města a kraje.

Charakteristika a popis produktu

Pro klienty veřejného sektoru nabízí Česká spořitelna moderní způsob financování investičních projektů formou realizace komplexní dodávky stavby či technologie se zajištěným financováním a následným odkupem pohledávek.

Způsob financování

 • financování po dobu realizaci stavby nebo dodávky technologie zajišťuje dodavatel
 • odložená úhrada ceny až po dokončení stavby (kolaudaci) nebo převzetí technologie

Forma úhrady ceny

 1. Platebními směnkami - investor vystaví platební směnky v počtu a se splatností (dle dohodnutého splátkového kalendáře) uvedenou ve smlouvě o dílo / o dodávce technologie. Celková směnečná částka zahrnuje jak cenu díla / technologie, tak i náklady na financování.
 2. Fakturace s odloženou splatností - investor potvrdí uznání závazků vůči dodavateli vyplývajících z vystavených faktur se splatností (dle dohodnutého splátkového kalendáře) uvedenou ve smlouvě o dílo / o dodávce technologie. Celková fakturovaná částka zahrnuje jak cenu stavby, tak i náklady na financování.

Obecné podmínky 

 • odkup pohledávek realizuje Česká spořitelna s dodavatelskými firmami s ověřenou bonitou
 • dodavatel se předem dohodne s Českou spořitelnou na podmínkách financování, a to v souladu s potřebami investora, které budou zakotveny ve smlouvě o dílo / o dodávce technologie
 • pohledávky odkoupené Českou spořitelnou splácí investor dle dohodnutého splátkového kalendáře

Výhody

Výhody pro investora:
 • zrychlení výběrového řízení na dodavatele díla / dodávky technologie, neboť součástí realizace zakázky je i dodavatelem zajištěné financování projektu
 • uhrazení ceny až po převzetí díla (kolaudaci) nebo technologie
 • postupné splácení s možností i nepravidelných splátek
 • doba splatnosti až 15 let s možností odložení první splátky
 • v případě vystavení směnek nemusí inkaso probíhat z bankovních účtů u České spořitelny
 • pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster