800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

MultiCash

Mezinárodní multibankovní systém přímého bankovnictví

Komu je určen

 • Vám, kteří realizujete vysoký objem platebních příkazů
 • Vám, kteří potřebujete v jedné aplikaci obsluhovat účty více samostatných právních subjektů
 • Vám, kteří již používáte službu MultiCash pro obsluhu svých účtů u jiné banky
 • Vám, klientům agendy sběrných účtů, kteří nemáte v České spořitelně vedený běžný účet
 

Charakteristika a popis produktu

MultiCash je mezinárodní multibankovní systém přímého bankovnictví, jehož prostřednictvím můžete obsluhovat Vaše účty vedené v různých bankách nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Z toho vyplývá i možný rozsah jeho nasazení. Na jedné straně může být nasazen jako aplikace, která bude obsluhovat jediný běžný účet malé společnosti vedený u jedné banky v České republice a na straně druhé může být nasazen v rozsáhlé podnikové síti nadnárodní korporace, která jím bude schopna obsluhovat své účty vedené v různých měnách u několika domácích i zahraničních bank.

MultiCash je služba přímého bankovnictví České spořitelny, která Vám prostřednictvím klientské aplikace umožní obsluhu běžných účtů v režimu nepřetržitého provozu. V praxi to znamená, že systém MultiCash je rozdělen na dvě části:          

 • Klientskou část, která je instalována do Vašeho IT prostředí (na pracovní stanice, resp. servery) pracovníkem banky, popř. dodavatelské společnosti. V této aplikaci připravujete veškerou platební agendu a po provedení všech autorizačních procedur je odesíláte do banky, bankovní straně systému MultiCash, ke zpracování. V této časti systému se zpracovávají přijaté reporty z banky jako jsou denní výpisy, zůstatky, kurzovní lístky, a jiné.         
 • Bankovní část, která přijímá platební instrukce z Vaší klientské aplikace systému MultiCash, ověřuje dodržení autorizačních oprávnění (zda je platební dávka podepsána podle Vašich požadavků na autorizaci) a následně je předává bankovním systémům ke zpracování. Z nich pro Vás připravuje veškeré informace jako jsou denní výpisy, zůstatky, kurzovní lístky, a jiné.

Komunikace mezi těmito dvěma částmi je realizována pomocí TCP/IP protokolu, jinak řečeno prostřednictvím Internetu.

 

Výhody

Mezinárodní multibankovní systém - v jedné aplikaci lze obsluhovat účty u bank, které aplikaci MultiCash podporují. A to jak v České republice, tak v zahraničí.

Vzdálený podpis - systém Vám umožňuje vzdálené podepsání platebních souborů zaslaných pro zpracování do banky. Toto řešení je možné realizovat dvěma způsoby:

 • pomocí služby MultiCash WebSign 24
 • pomocí jiné instalace aplikace MultiCash

Neomezený počet platebních příkazů v jednom platebním souboru - počet platebních instrukcí zasílaných do banky není nijak omezen.

Detailní správa kategorií elektronických podpisů a limitů - velké množství variant pro splnění Vašich požadavků na zabezpečení autorizace.

Oboustranné napojení na velké množství účetních systémů - importy platebních dávek do aplikace MultiCash a exporty výpisů pro účetní systémy.          

Plná kompatibilita se SEPA a PRIEURO  platbami - systém MultiCash je plně kompatibilní s uvedenými typy plateb. Podmínkou pro využití nových typů plateb je použití nejaktuálnější verze aplikace MultiCash - 3.2.

MultiCash je alternativou pro Vás, kteří z jakéhokoliv důvodu nechcete využívat internetová řešení přímého bankovnictví nabízená službami BUSINESS 24 Internetbanking a SERVIS 24 Internetbanking.

Podmínky založení

 • účet vedený v České spořitelně, a.s.
 • pro zřízení a správné fungování služby MultiCash je nutné dodržet minimální doporučené technické podmínky [nové okno]
 • zřízení služby je sjednáváno osobně v obchodním místě banky nebo kombinovaně, bez nutnosti návštěvy obchodního místa banky, na základě údajů poskytnutých elektronickou formou

Základní operace s produktem

Platební styk

 • jednorázový i hromadný tuzemský platební příkaz k úhradě
 • jednorázový i hromadný urgentní tuzemský platební příkaz k úhradě
 • jednorázová i hromadná žádost o inkaso
 • odeslání souboru plateb pro agendu sběrných účtů (SBÚ)
 • jednorázový i hromadný platební příkaz v cizí měně
 • jednorázový i hromadný zahraniční platební příkaz
 • jednorázový i hromadný urgentní zahraniční platební příkaz
 • jednorázový i hromadný expresní zahraniční platební příkaz
 • jednorázový i hromadný PRIEURO platební příkaz
 • jednorázový i hromadný SEPA platební příkaz
 • vzorové platební příkazy (pro často se opakující platby)

Pozn.: MultiCash pracuje na principu zasílání platebních souborů. V praxi to znamená, že v aplikaci připravujete jednotlivé platební příkazy a ty jsou po autorizaci a přípravě na přenos odesílány do banky jako dávky (platební soubory). Tedy jako hromadné platební příkazy. Pouze na Vás je, zda v platební dávce bude jediný platební příkaz nebo jich do dávky umístíte více. Proto se v předešlém seznamu hovoří o jednotlivých i hromadných platebních příkazech.      

Reporty

 • denní výpis z účtu ve formátu MT940, ABO a Vámi volně definovaný CSV (textový formát s oddělovači)
 • předúčtované položky (průběžné denní obraty na účtech) ve formátu MT942
 • stavy plateb - informace o provedení nebo neprovedení platební transakce v bankovním systému
 • aktuální zůstatek na účtu - informace o momentálním stavu na účtu
 • kreditní a debetní avíza k zahraničním platbám
 • seznam neprovedených žádostí o inkasa
 • kurzovní lístek České spořitelny (valuty a devizy - nákup/prodej/střed)
 • textové informace z České spořitelny - provozní informace
 • soubory komprimované metodou ZIP - zprávy z banky, např. reporting pro cashpooling 

Další funkce

 • aplikace je dodávána v české, anglické a německé jazykové mutaci - každému uživateli je možné přiřadit jiný jazyk aplikace
 • detailní nastavení a správa přístupových práv k funkcím aplikace pro každého z uživatelů
 • detailní nastavení a správa kategorií elektronických podpisů jednotlivých uživatelů
 • definice dávkových a denních limitů částek platebních souborů
 • vzdálený podpis - vzdálené podepsání a kontrola platebních příkazů odeslaných do banky
 • oboustranné propojení s účetním systémem / mzdovou agendou - import plateb do aplikace MultiCash a export výpisů z účtu do účetního systému / mzdové agendy
 • automatický tisk reportů a export dat do předem definovaného umístění
 • databáze obchodních partnerů

MultiCash WebSign 24 (MC WebSign 24)

 • doplňková služba klientské aplikace MultiCash, která prostřednictvím aplikace v internetovém prohlížeči umožňuje pouze kontrolu a vzdálené podepsání platebních souborů zaslaných do banky ze standardní aplikace MultiCash

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster