800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Úroková opce

Komu je určen

 • fyzickým osobám - podnikatelům
 • právnickým osobám (včetně měst, obcí a neziskových organizací)

Charakteristika a popis produktu

 • v případě koupě úrokové opce má klient právo, nikoli však povinnost, platit nebo dostávat úrokovou platbu dle nominálního objemu opce dle výše úrokové sazby dohodnuté v kontraktu; za toto právo platí klient při uzavření obchodu tzv. opční prémium

  CAP

 • je úroková opce, jejímž nákupem klient nabývá právo nikoli však povinnost opakovaně pro stanovený počet období používat stanovenou úrokovou sazbu (realizační cena) pro výpůjčku peněžních prostředků
 • v případě, že referenční sazba (např. 6M PRIBOR) překročí realizační (strike) sazbu, kupující opci uplatní a prodávající platí kupujícímu rozdíl těchto sazeb
 • nepřekročí-li referenční sazba strike sazbu, nedojde k uplatnění opčního práva neboť tržní cena je pro držitele opce výhodnější
 • CAP kupují příjemci úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou, kteří chtějí garantovat maximální úrokovou sazbu přijatého úvěru bez toho, aby se zbavili výhody poklesu úrokové sazby
 • dále tento instrument využívají investoři s investicí při fixní úrokové sazbě, kteří se chtějí zabezpečit proti nákladům ušlé příležitosti při nárůstu úrokových sazeb

    FLOOR

 • je úroková opce, jejímž nákupen klient nabývá právo nikoli však povinnost opakovaně pro stanovený počet období používat stanovenou úrokovou sazbu (realizační cena) pro úložku (investici) svých peněžních prostředků
 • v případě, že referenční klesne sazba pod realizační (strike) sazbu, kupující uplatní opci a prodávající platí kupujícímu rozdíl těchto sazeb
 • FLOOR kupují úvěrující s pohyblivou úrokovou sazbou, kteří chtějí garantovat minimální úrokovou sazbu poskytnutého úvěru bez toho, aby se zbavili výhody vzestupu úrokové sazby
 • dále tento instrument využívají příjemci úvěru s fixní úrokovou sazbou, kteří se chtějí zabezpečit proti nákladům ušlé příležitosti při poklesu úrokových sazeb

Výhody

 • zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových měr při současném uchování si možnosti participace na jejich příznivém vývoji

Podmínky založení

 • běžný účet pro zaplacení (obdržení) prémia u České spořitelny
 • smluvní ujednání o sjednávání obchodů s úsekem Treasury České spořitelny (Smlouva o obchodech na finančních trzích)
 • minimální částka transakce - 50 mil. Kč nebo ekvivalent v jiné měně
 • alokace Kreditního limitu bankou nebo složení hotovostního zajištění

Základní operace s produktem

 • klient má načerpaný úvěr založený na pohyblivé úrokové sazbě a po období poklesu úrokových sazeb se začíná obávat, že se hodnota sazeb bude opět zvyšovat; zároveň však neví, zda již nastal čas pro nahrazení pohyblivé sazby úvěru sazbou pevnou; proto se rozhodne, že si koupí pro zbývající část úvěru opci typu CAP, která mu garantuje „nejhorší možnou“ sazbu a zároveň klientovi nechává otevřenu možnost využít případného dalšího poklesu úrokových sazeb

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster