800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Úrokový swap - IRS

Komu je určen

 • fyzickým osobám - podnikatelům
 • právnickým osobám (včetně měst, obcí a neziskových organizací)

Charakteristika a popis produktu

 • IRS je instrument, kterým si zúčastněné strany pravidelně vyměňují úrokové platby a to tak, že jedna ze stran platí (přijímá) platbu založenou na pohyblivé úrokové sazbě  (stanovené vždy dle aktuální hodnoty úrokových sazeb např. PRIBOR pro danou platbu) a další platí (přijímá) platbu založenou na pevné sazbě jenž je stanovena pro celé období života IRS
 • délka života IRS v Kč se pohybuje od 1 do 15 let
 • úrokové platby se vztahují ke stejné jistině, přičemž k výměně jistiny nedochází
 • pro IRS denominovaný v CZK je obvykle referenční sazbou pro variabilní úrokovou platbu, která se platí pololetně, 6M PRIBOR, pevně stanovené úrokové platby se platí ročně na konci každého úrokového období

Výhody

 • IRS je dlouhodobý instrument, který umožňuje řešit úrokové riziko pro investiční nebo úvěrové transakce v dlouhém období
 • je vysoce variabilní - dává možnost sjednání individuálních podmínek dle požadavku klienta
 • cenově příznivý - žádné poplatky

Kupující IRS:

 • zajišťuje se proti nárůstu úrokových sazeb
 • platí obvykle pevné (fixní) dohodnuté úroky a inkasuje od prodávajícího úroky, jejichž výše je odvozená od pohyblivé referenční sazby (např. 6M PRIBOR)

  Prodávající IRS:

 • zajišťuje se proti poklesu úrokových sazeb
 • inkasuje obvykle fixní úroky a platí úroky, jejichž výše je odvozená od pohyblivé referenční sazby (např. 6M PRIBOR)

Podmínky založení

 • běžný účet u České spořitelny
 • smluvní ujednání o sjednávání obchodů s úsekem Treasury České spořitelny (Smlouva o obchodech na finančních trzích)
 • minimální objem - 50 mil.Kč a ekvivalent v jiné měně
 • alokace Kreditního limitu bankou nebo složení hotovostního zajištění

Základní operace s produktem

 • klient čerpající úvěr s pohyblivou sazbou se obává budoucího růstu úrokových sazeb; pomocí úrokového swapu transformuje své pohyblivé úročení na úročení pevné a to dle podmínek relevantních pro jeho úvěrový případ (např. amortizace jistiny nebo splacení celé jistiny až v poslední den)

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster