800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Měnová opce

Komu je určen

 • fyzickým osobám - podnikatelům
 • právnickým osobám (včetně měst, obcí a neziskových organizací)

Charakteristika a popis produktu

 • v případě koupě měnové opce má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za získání tohoto práva platí klient při uzavření obchodu bance cenu - opční prémium
 • v případě prodeje měnové opce má klient povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za přijetí této povinnosti klient při uzavření obchodu inkasuje od banky cenu - opční prémium

CALL opce

 • kupující CALL opce získává právo koupit pevně stanovený objem hlavní měny měnového páru proti měně vedlejší za dohodnutou cenu a ve stanovený budoucí den

PUT opce

 • kupující PUT opce získává právo prodat pevně stanovený objem hlavní měny měnového páru proti měně vedlejší za dohodnutou cenu a ve stanovený budoucí den

Výhody

 • zajištění proti nepříznivému vývoji směnného kurzu při současném zachování si možnosti participace na příznivém vývoji směnného kurzu
 • zajištění budoucího kurzu při nejisté potřebě realizace devizové směny
 • možnost kurzového zisku, resp. příjmu z prodeje opčního práva dle situace a plánovaného cash flow

Podmínky založení

 • běžný účet pro zaplacení (obdržení) prémia u České spořitelny
 • smluvní ujednání o sjednávání obchodů s úsekem Treasury České spořitelny (Smlouva o obchodech na finančních trzích)
 • minimální částka transakce - 1,5 mil. Kč nebo ekvivalent v jiné měně
 • alokace Kreditního limitu bankou nebo složení hotovostního zajištění
 • časové omezení délky kontraktu (1 rok)

Základní operace s produktem

 • klient si přeje zajistit plánovanou hodnotu marže z dovozního kontraktu, avšak zároveň předpokládá pravděpodobné zpevnění kurzu Kč proti měně kontraktu ke dni jeho splatnosti - nákup CALL opce s právem nakupovat za směnný kurz garantující klientovu marži a při příznivém vývoji kurzu klient nemusí opční právo využít
 • klient, který plánuje účast ve výběrovém řízení v zahraničí, musí připravit závaznou cenovou nabídku, aby se tendru mohl zúčastnit, ale zároveň se nechce vystavit kurzovému riziku z uzavření nepodmíněného devizového obchodu

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster