800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Hypoteční úvěr pro právnické osoby

Komu je určen

Podniky a podnikatelé

Charakteristika a popis produktu

Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba splatnosti může být až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Lze jej poskytnout do výše 70 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.

Zajištění hypotečního úvěru

 • zástavním právem v 1. pořadí k úvěrované nebo jiné nemovitosti na území České republiky
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěná a pojistné vinkulováno ve prospěch České spořitelny
 • zástavním právem k pohledávkám z budoucích / kupních smluv nebo budoucích /nájemních smluv dle charakteru obchodu
 • zástavním právem k akciím nebo obchodnímu podílu žadatele
 • dozajištění ostatními v České spořitelně používanými instrumenty

Výhody

 • překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice do nemovitosti
 • možnost získání státní finanční podpory (nenároková)
 • při využití dlouhodobého úvěru se snižují splátky a tím se zvyšuje dostupnost úvěru
 • možnost kombinace s ostatními produkty Finanční skupiny České spořitelny

Podmínky založení

 • schválení úvěru
 • vedení běžného účtu u České spořitelny

Základní operace s produktem

 • žádost o úvěr
 • čerpání úvěru
 • splácení úvěru

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster