800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Charakteristika a popis produktu

 • globální akciový fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování
 • doporučený investiční horizont: 5 let a déle

Výkonnostní cíl
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů především prostřednictvím investic do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování.

Investiční strategie
Do svého portfolia nakupuje především podílové listy akciových fondů renomovaných investičních společností. Fond je spravován aktivně a investuje především do globálně rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a akcií.

Fond je určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů.

Fond je vhodný pro zkušené a dynamické investory jak pro pravidelné investování peněz, tak k jednorázovému investování.

Výhody

 • široká diverzifikace prostřednictvím investice do podílových listů akciových fondů pomáhá snižovat investiční riziko
 • aktivní správa portfolia – manažer fondu aktivně řídí složení portfolia podle aktuálního dění na finančních trzích
 • vysoká likvidita - okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle do jednoho týdne)
 • nulový výstupní poplatek
 • jednoduchý nákup podílových listů – jednoduchý proces a široká síť poboček České spořitelny
 • při pravidelném investování sleva poplatku za obstarání koupě podílových listů
 • pro nákup investice možnost využít elektronické bankovnictví ČS - SERVIS 24
 • výnosy z investice nepodléhají zdanění (platí pro fyzické osoby nepodnikatele při trvání investice 6 měsíců a déle)

Podmínky založení

Soukromá klientela:

 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let (v případě nezletilé osoby zákonný zástupce)
 • prokázání totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

 

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé)
 • doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby)

Základní operace s produktem

 • nákup a prodej podílových listů na přepážkách České spořitelny
 • bezhotovostní nákup podílových listů
 • pravidelný nákup podílových listů dle přání klienta (např. z účtu formou trvalého příkazu, nebo z podílového fondu Sporoinvest formou pravidelného zpětného prodeje podílových listů)
 • výměna podílových listů v rámci otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny

Kdo poskytuje informace

 

Úroky

 • jedná se o fond růstového typu to znamená, že výnosy fondu jsou plně reinvestovány, podílník je realizuje prodejem podílových listů, což je pro fyzické osoby daňově výhodné
 • příjem z prodeje podílových listů je osvobozen od daně, pokud od jejich nabytí uplynulo alespoň 6 měsíců
 • kolísání prodejní ceny podílových listů, zejména v závislosti na vývoji kapitálových trhů
 

Ostatní informace

 • jmenovitá hodnota podílového listu 1 Kč
 • podílové listy jsou evidovány  v samostatné evidenci vedené Českou spořitelnou
 • podmínky investování:
 první nákup  minimálně 100 Kč 
 jednorázový nákup  minimálně 100 Kč
 jednorázový prodej  minimálně 100 Kč
 pravidelný nákup  bez omezení
 pravidlený prodej  bez omezení


Právní upozornění

 


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster