800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2014

31.12.2015

Čistý úrokový výnos

26 673 25 864

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 306 10 254

Výnosy z dividend

50 70

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

2 287 2 823

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

823 732

Všeobecné administrativní náklady

-18 234 -18 586

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

146 449

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-3 728 -2 648

Ostatní provozní výsledek

-603 -1 018

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

18 720 17 940

Daň z příjmu

-3 650 -3 645

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

15 070 14 295

Čistý zisk za účetní období

     náležející nekontrolním podílům

-1

2

     náležející akcionářům mateřské společnosti

15 071

14 293 
IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.12.2015

Přijaté úrokové výnosy

30 832 28 974

- z úvěrů a pohledávek

24 889 23 030

- z cenných papírů

5 937 5 861

- ostatní úrokové výnosy

6 83

Placené úrokové náklady

-4 160 -3 110

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-4 481 -3 203

- z ostatních finančních závazků

322 93

- ostatní úrokové náklady

0 0

Čistý úrokový výnos

26 673 25 864


 
IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.12.2015

Personální náklady

-8 632 -8 804

Ostatní administrativní náklady

-7 331 -7 628

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-936 -1 011
Odpisy -2 271 -2 154

Všeobecné provozní náklady

-18 234 -18 586

 
IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.12.2015

Aktiva celkem

902 589 959 584

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

54 489 111 027

Finanční aktiva k obchodování

23 231 14 725

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

18 740 13 995

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

4 491 730

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

1 272 907

Realizovatelná finanční aktiva

99 289 78 053

Finanční aktiva držená do splatnosti

151 513 160 988

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

38 533 34 717

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

500 039 532 524

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

878 663

Hmotný majetek

13 431 12 318

Investice do nemovitostí

7 342 4 949
Nehmotný majetek 3 593 3 966
Pohledávky ze splatné daně 543 740
Pohledávky z odložené daně 159 146
Ostatní aktiva  8 277  3 861

 
IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.12.2015

Pasiva celkem

902 589 959 584

Finanční závazky k obchodování

23 431 14 956

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

20 654 14 944

  Ostatní finanční závazky k obchodování

2 777 12

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

9 664 4 019

  Závazky ke klientům

8 874 4 019

  Emitované dluhopisy

790 0

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

751 959 811 679

  Závazky k bankám

54 570 83 915

  Závazky ke klientům

671 565 709 817

  Emitované dluhopisy

23 043 15 493
  Ostatní finanční závazky 2 781 2 454

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

169 496
Rezervy 2 418 2 584
Závazky ze splatné daně 45 100
Závazky z odložené daně 474 621
Ostatní závazky 6 646 5 166
Vlastní kapitál celkem 107 783 119 963
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům -26 -23

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

107 809 119 986

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster