Osobní finance

Důležité upozornění

V žádném státu kromě České republiky a Polska nebyly a nebudou učiněny žádné kroky, které by umožnily veřejnou nabídku akcií popsaných v Prospektu, nebo které by umožnily seznámení se s Prospektem, jeho držení nebo distribuci v jakémkoli státě, kde k tomuto účelu musí být učiněny určité kroky. Z toho vyplývá že akcie nesmí být nabízeny nebo prodány, přímo nebo nepřímo, a tento Prospekt nesmí být čten, distribuován nebo publikován v jakémkoli státu nebo z jakéhokoli státu nebo jurisdikce s výjimkou situace, kdy k tomuto dojde v souladu s jakýmikoli platnými pravidly jakéhokoli takového státu nebo jurisdikce.

Sdělování Prospektu a v něm obsažené nabídky akcií může být v určitých státech omezeno zákonem, a tudíž osoby které mají k dispozici Prospekt by se měly informovat a měly by dodržovat veškerá taková omezení. Nedodržení těchto omezení může být v jakémkoli takovém státě kvalifikováno jako porušení právní úpravy vztahující se k cenným papírům.

Prospekt nesmí být ČTEN osobami ze Spojených států, Kanady, Japonska nebo Austrálie.

Akcie popsané v Prospektu nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933, v platném znění ("Zákon o cenných papírech"), nebo u jakéhokoli regulatorního orgánu jakéhokoli státu nebo jiné jurisdikce ve Spojených státech a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve spojených státech kromě několika výjimek nebo transakcí, na které se nevztahují registrační požadavky zákona o cenných papírech. Akcie jsou mimo území Spojených států nabízeny a prodávány na základě Nařízení S podle Zákona o cenných papírech.

Prospekt může být ve Spojeném království čten pouze osobami, které mají profesionální zkušenost se záležitostmi týkajícími se investování, které spadají pod článek 19(5) Nařízení 2005 (Finanční propagace) k Zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 a osobami, kterým by jinak mohl být zákonným způsobem sdělen.

Kliknutí na odpovídající tlačítko níže bude považováno za srozumění a Vaše prohlášení, že se nenacházíte ve Spojených státech a že jste i jinak způsobilý být seznámen s Prospektem. V opačném případě budete přesměrováni homepage těchto www stránek.